Bryne har snudd minusmareritt til pluss

Bryne leverer årsregnskap for 2017 med overskudd. Det er første gangen siden 2013.

Brynes klubbsjef, Asle Tjøtta, er fornøyd med å levere sitt første regnskap med overskudd, men maner til stor nøkternhet fremover.
  • Egil Ø. Nærland

Økonomi: En smertefull snuoperasjon med knallharde kutt i utgiftene har gitt resultater.

290.000 kroner i pluss er ikke all verdens, det er daglig leder Asle Tjøtta helt tydelig på, og budsjettet regnet inn 500.000 kroner i pluss, det gikk ikke.

Likevel er klubbsjef Tjøtta tilfreds og har grunn til det: De tre foregående årene, 2014, 2015 og 2016, gikk Bryne Fotballklubb tilsammen 5,1 millioner kroner i minus.

Nedbetaler lån

– Jeg ønsker å levere et enda mer robust regnskap, men er fornøyd med utviklingen. Den underliggende driften er også langt bedre enn tidligere, for det hører med at vi har nedkvittert langsiktig gjeld med 1,7 millioner kroner, opplyser Tjøtta til Aftenbladet.

Etter nedrykket i 2016 måtte Bryne konstatere at klubben hadde 1,7 millioner kroner i manko på bunnlinjen, det av en omsetning på 25,8 millioner kroner.

Fjoråret, 2017, med A-laget på nivå tre, omsatte klubben 22,5 millioner kroner.

Selve driften ga 1,4 millioner kroner før finansposter, det vil si renter på langsiktig gjeld og leasingavtaler som gjelder reklameskiltene og det store lystavlen i søndre sving.

Gjeld redusert til 16,2 mill.

For få år siden forpliktet Bryne 25 millioner kroner i gjeld. Pr. nå er den totale belastning i balanseregnskapet 16,2 millioner kroner som fordeler seg med rundt 8 millioner til pantelån og 8 millioner ved leasingavtale.

Bryne forplikter ikke lenger noe av gjelden i selskapet Klubb Invest AS, et spillerinvesteringsselskap der Bryne tidligere eide 33 prosent.

Asle Tjøtta legger listen høyt for nytt overskudd når han går til styret med forslag til budsjett for 2018:

– Vi jobber med budsjettet, og uten at noe er klart, regner vi noe lavere inntekter enn i år, men kutter enda mer i utgiftene.

– Pr. i dag kalkulerer vi med 1,5 millioner kroner i overskudd på driften og en halv million kroner på bunnlinjen, altså inkludert finanskostnad, sier Tjøtta.

Noen nøkkeltall:

Sponsorinntekter: 14 millioner (2016), 11,6 millioner (2017), 11,2 millioner (foreløpig budsjett 2018).

Lønn: 15 millioner (2014), 10 millioner (2017), 9 millioner (foreløpig budsjett 2018).

Resultat: – 1,7 millioner (2016), + 0,290 millioner (2017), + 0,5 million (foreløpig budsjett 2018).

Omsetning: 25,8 millioner (2016), 22,6 millioner (2017), 21,6 millioner (foreløpig budsjett 2018)

Asle Tjøtta opplyser videre at han leverer nøkterne tall til 2018, vil heller ha en mulig oppside enn stor usikkerhet om å nå målene.

– Vi er veldig avhengig av dugnader som gir oss rundt 800.000 kroner netto, det kan vi klare. Vi har 1,1 millioner i kampinntekter i 2018, men går ned til 1 million i år. Dessuten budsjetterer vi bare med inntekter til og med 2. runde i cupen.

– Får vi en god sportslig sesong, kan inntektene øke.

Bryne legger også en pott på spillersalg, men det gjelder bare sikre inntekter, altså såkalte milepæler for spillere som allerede er solgt.

Skulle for eksempel Erling Braut Håland bli solgt for titalls millioner fra Molde, vil Bryne etter det Aftenbladet forstår, få en andel mellom 20 og 30 prosent.

Tjøtta opplyser for øvrig at spillergruppen nå er komplett.

– Vegard Skjørestad er sistemann inn, Sandnes-gutt som signerte ut 2018. Dessuten har Andreas Ueland forlenget kontrakten til sommeren 2019.