Fotball

Kampfiksingssaken: Politiets hovedbevis kan være ulovlig anskaffet

Kampfiksingssaken ble plutselig utsatt etter vitneforklaring.

Advokat Morten Furuholmen og de øvrige forsvarerne begjærte fredag kampfiksingssaken utsatt.

Advokat Morten Furuholmen mener påtalemyndigheten kan ha et stort problem etter at det oppsto strid rundt hovedbeviset i kampfikingssaken i Oslo tingrett fredag.

Det var forsvarerne anført av advokat Furuholmen som begjærte saken utsatt umiddelbart etter lunsjpausen fredag. Årsaken var at det hadde oppstått diskusjoner rundt lydopptaket der det snakkes om at spillere skal ha fått betalt for å fikse fotballkamper.

– Uten dette opptaket har ikke påtalemyndigheten noen sak, sa advokat Furuholmen til NTB.

Statsadvokat Asbjørg Lykkjen, som er aktor i saken, sa følgende etter at rettsforhandlingene var utsatt fredag:

– Forsvarerne lager sirkus, de gjør sin jobb, men jeg tror ikke de kommer i mål med dette.

Rundskriv sentralt

Det forsvarerne omtaler som ny informasjon kom under Follo-styreleder Ole Bjørn Fausas vitnemål. Der framkom det at politiet skal ha gitt grønt lys til at Fausa kunne betale inntil 100.000 kroner for å få tilgang til det nevnte lydopptaket.

– På vegne av forsvarerne krever jeg saken midlertidig utsatt i henhold til straffeprosessloven, sa advokat Furuholmen og viste til at Fausa hadde gitt opplysninger som var ukjente for forsvarerne i saken.

Han viste videre til et rundskriv fra statsadvokaten om provokasjon fra politiet som grunnlag for begjæringen om utsettelse. I dette skrivet står det at den øvre grensen for å betale ut beløp i forhandlinger er satt til 15.000 kroner.

Furuholmen påpekte at opplysningene om å forhandle for inntil 100.000 kroner er langt over dette.

– Ulovlig ervervet

Videre i grunnlaget for utsettelsen hevdet Furuholmen at det ikke er noe i dokumentene som forsvarerne har mottatt fra påtalemyndigheten som forteller om dette.

– Det betyr at dette beviset kan være ervervet ulovlig, og da kan vi kreve dette avvist av retten, sa Furuholmen.

Lydopptaket det her snakkes om, hvor tiltalte Formose Pape Mendy snakker med flere andre og hvor det går fram at spillerne skal ha mottatt penger for kampfiksing den aktuelle helgen i juni 2012, er hovedbeviset i saken.

– Påtalemyndigheten har ikke engang satt denne personen som tok dette opptaket på vitnelisten, sa advokat Furuholmen, som krevde all bakgrunnsdata for hvordan dette beviset ble skaffet til veie av politiet.

Advokat Ole Petter Drevland hevdet på sin side at det kan virke som om det er skrevet uriktige rapporter i etterforskningsmaterialet.

– Hvis opplysningene her er uriktige, kan vi stå overfor en situasjon hvor det bevisst er begått bevisprovokasjon. Gjør vi det, står vi overfor en helt ekstraordinær situasjon, sa han.

Støtte fra påtalemyndigheten

Påtalemyndigheten støttet forsvarernes krav om midlertidig utsettelse.

– Dette beviset eksisterte før politiet kom inn i saken, og det er slik sett ikke et ulovlig framprovosert bevis, sa statsadvokat Asbjørg Lykkjen.

Hun hevder at beviset ikke er ulovlig, verken i sin tilvirkelse eller at det legges fram i retten.

– Men dersom det er spørsmål rundt måten det er skaffet til veie på, skal politiet selvfølgelig skaffe dette til veie, sa Lykkjen videre.

Dommer Anniken Nygaard Ottesen valgte dermed å utsette saken til tirsdag. (©NTB)

Les også

  1. Aktor etter uke én av kampfiksinssaken: - De tiltalte har svekket troverdighet

  2. Kampfiksingssaken: Tiltalt hevder han ble med til Sverige for å låne bort penger til snus