Helsedirektoratet endrer koronaregel for fotballen

Slik reagerer fotballforbundet.

Barn og unge slipper å vente i to dager for å bytte gruppe. Her banker Frida Tønnessen Vik inn et mål for Donn 2 i et J13-oppgjør mot Otra i fjor vår.

Flere fotballedere har gått ut mot den såkalte todagersregelen, som i praksis betyr at barn som skal bytte gruppe i fotballen må gå minst to dager uten aktivitet før et eventuelt bytte innad i en klubb.

– Denne regelen er kjempedramatisk for fotballen, sa Yngvar Håkonsen, daglig leder i NFF Agder, til Fevennen.

I barne- og ungdomsfotballen er det i dag vanlig at spillere hospiterer mellom ulike lag, eller spiller kamper for flere lag. Denne regelen ville gjort det vanskeligere hvis det ville gått minst to dager mellom, og flere klubber fryktet at de ville bli nødt til å trekke lag i høst.

Les også

Slik skal fotballsesongen i 3. divisjon reddes – setter strek uten kamper fra 18. september

Men torsdag ettermiddag oppdaterte Helsedirektoratet smittevernveilederen for idrett. Den nye formuleringen er slik:

«Barn og unge under 20 år kan drive med flere idrettsaktiviteter parallelt og således delta i flere grupper per uke; for eksempel fotball en dag, svømming en annen dag og langrenn en tredje dag. For å begrense antall nære kontakter og således redusere risiko for smitte, bør det vurderes å begrense antall aktiviteter per utøver dersom det innebærer deltagelse i mange ulike grupper. Av samme årsak bør bytte mellom ulike grupper innenfor samme idrett også begrenses.»

– Dette betyr at regelen om at det må gå minst to dager uten aktivitet dersom man skal bytte gruppe i fotballen er borte. Dette er bra for idretten generelt og fotballen spesielt, fordi denne endringen gjør hverdagen til barn og ungdom og ikke minst lag og klubber mer forutsigbar, sier NFFs utviklingsdirektør Alf Hansen i en pressemelding på fotballforbundets hjemmeside.

Det er fortsatt en anbefaling fra Helsedirektoratet at treningsgrupper skal være faste.

Fotballens koronahåndbok og koronevettregler oppdateres i morgen, fredag.