UiO-forsker: Hundrevis av Qatar-dødsfall kunne trolig vært unngått

Professor Dan Atar ved Universitetet i Oslo mener gjestearbeidere i Qatar har dødd av heteslag i stekende varme – og at flere hundre slike dødsfall trolig kunne vært unngått siden landet ble tildelt fotball-VM i 2010.

SOL-BESKYTTELSE: Arbeidere på Lusail Stadium i Doha i desember 2019.

Sammen med internasjonale forskere har han studert sammenhengen mellom værforhold (varme, luftfuktighet m.m.) og dødsfall blant nepalske arbeidere fra 2009 til 2017 i Qatar – basert på dødslister fra nepalske myndigheter.

– Det er veldig tydelig at dødstallene følger toppene i varmebølgene. Kurvene følger hverandre opp og ned, sier Atar – professor i hjertesykdommer ved Universitetet i Oslo og overlege på Oslo universitetssykehus.

– Hvor tydelig er sammenhengen?

– Så tydelig at man ikke er i tvil om at den finnes.

PROFESSOR: Dan Atar.

I «dødslistene» forskerteamet har studert, er «hjerte- og karsykdommer» oppgitt som dødsårsak – uten mer utfyllende informasjon.

Rapporten, som ble publisert i det medisinske tidsskrift «Cardiology» i juli 2019, fastslår at mer enn ett av tre dødsfall (200 av 571) kunne vært unngått med bedre beskyttelse mot varmen.

– Det er en sterk konklusjon som vi står inne for også i dag, sier Atar.

– Det har blitt påpekt at dødsraten ikke er unormalt høy blant gjestearbeidere i Qatar?

– Det er alltid vanskelig å sammenligne ulike populasjoner. Men man må huske at disse arbeiderne (i studien) i snitt var 25–35 år gamle, og da er dødeligheten for hjerte- og karsykdommer i utgangspunktet meget lav.

– Oppsiktsvekkende

En svakhet ved studien er at dødsårsaken er vagt beskrevet, og derfor jobbes det nå med en ny rapport der man forsøker å grave mer i dødsårsakene.

– Funnene våre er likevel oppsiktsvekkende, mener professoren.

Qatarske styresmakter vedgår overfor VG at heteslag er et problem i sommermånedene, og at det er innført flere tiltak, som kortere arbeidstid, nedkjølende klær og hyppigere kontroller på arbeidsplasser.

I fjor ble det forbudt å jobbe under solen fra klokka 10.00 til 15.30 i perioden 1. juni til 15. september.

– Det er strenge straffer, inkludert fengsel, for bedriftseiere som bryter sikkerhetsstandarder eller begrensninger på sommerens arbeidstid, skriver en representant for qatarske styresmakter til VG.

Qatarske styresmakter kommenterer ikke funnene i studien om nepalske gjestearbeidere, men skriver generelt at dødstallene blant gjestearbeidere ligger «innenfor det forventede for befolkningenes størrelse og demografi».

– Millioner av arbeidere lever og jobber trygt i Qatar, og absolutt hvert eneste dødsfall er en tragedie, skriver myndighetene.

The Guardians artikkel, som viser at 6500 arbeidsinnvandrere fra India, Pakistan, Nepal, Bangladesh og Sri Lanka har dødd siden Qatar ble tildelt VM i desember 2010, beskrives som misvisende.

Myndighetene påpeker at bare 20 prosent av arbeiderne fra disse landene er ansatt i byggesektoren, og at arbeidsrelaterte dødsfall i byggsektoren utgjorde under ti prosent av de omkomne i perioden 2014–2019.

Sosialantropolog Mari Norbakk har vært kritisk til The Guardians sak. Hun mener artikkelen ikke sier noe som helst om hvor mange dødsfall som kunne vært unngått.

– Studien dere viser til (om nepalske arbeidere) er derimot et skikkelig datagrunnlag som påpeker nettopp overdødelighet – ikke en generell dødsrate for en stor befolkning. Dette er en mye mer konkret og relevant bakgrunn for kritikken, mener Norbakk.

Hun jobber ved Chr. Michelsens Institutt i Bergen og har skrevet doktorgrad om arbeidsmigrasjon til Qatar.

På spørsmål om arbeidsinnvandrere har opplevd bedring i Qatar, svarer hun:

– Det har vært reformer av lovgivningen, men hvorvidt det har ført til endring av forholdene er noe uklart. Gjennomføringen er ikke alltid like god.

37 dødsfall er knyttet direkte til bygging av stadioner, men 34 av disse er klassifisert som «ikke-arbeidsrelatert» av The Supreme Committee, som står for byggingen av stadion og VM-infrastruktur i Qatar.

Ifølge The Guardian har flere eksperter vært kritiske til denne klassifiseringen, fordi flere skal ha kollapset på stadionets byggeplass.

Avkjølende klær

The Supreme Committee – Qatars VM-komité skriver til VG at et «ikke-arbeidsrelatert» dødsfall er definert som dødsfall av naturlige årsaker – uavhengig av om det skjer på byggeplassen eller ikke. Alle slik dødsfall blir undersøkt for å finne årsaken og for å finne ut om de kunne vært forhindret, opplyser den lokale VM-arrangøren.

Selv om arrangøren gjør slike undersøkelser, ligger ansvaret for dette hos lokale myndigheter, påpeker Supreme Committee - som også opplyser at alle som arbeider på et VM-prosjekt får tilbud om årlig helsesjekk.

Les også

Profilert svensk sportsjournalist boikotter Qatar-VM: – Kjennes grotesk

The Supreme Committee skriver at de gjennomfører en rekke tiltak for å hindre heteslag: Obligatoriske vannflasker, skyggelagte områder, opplæring om symptomer, avkjølende klær og strenge kontroller.

Entreprenører er pliktig til å melde inn temperaturer og luftfuktighetsmålinger. I 2019 ble det gjennomført en større studie om heteslag.

I 2018 ble det i et samarbeid med britiske TechNiche utviklet avkjølende klær, og over 28.000 slik dresser ble utplassert sommeren 2019 og 2020, ifølge Supreme Committee.