Fotball

Idrettshistoriker: - Drillo har skylden i bråket

Tom A. Schanke er kritisk til prosessen da Drillo gikk av.

Tom A. Schanke mener at tidligere landslagssjef Egil Olsen selv har skylden i bråket i etterkant av hans avgang.
  • Bernhard Veland

Egil Drillo Olsen gikk av som landslagssjef 27. september. Han gikk på dagen, og Per-Mathias Høgmo overtok umiddelbart før de to siste kvalikkampene.

I etterkant hevder Drillo at han fikk sparken som trener, mens styreleder Yngve Hallén i NFF og forbundets generalsekretær Kjetil Siem mener at Drillo var enig i beslutningen. Dette er kjernen i bråket som ennå ikke har stilnet.

— Drillo fikk ikke sparken

Idrettshistoriker Tom A. Schanke mener at Drillo selv har skylden for alt bråket. I Schankes idrettskommentar Kyllingposten tar han for seg hele prosessen.

- Drillo fikk ikke sparken, men måtte derimot overtale Per-Mathias Høgmo til å takke ja, fordi Høgmo var skeptisk. Mediene har kjøpt Drillos versjon i etterkant, han har fått folk til å tro at han fikk sparken , sier Schanke til Aftenbladet.

— Dette gjør at jeg har funnet det rimelig å ta en total oppsummering av saken, sier han videre.

Et av Schankes hovedpoenger er det Drillo selv sa på pressekonferansen da nyheten om hans avgang ble presentert.

Der sa Drillo: «...Så jeg kunne sagt nei (til å gå av, journ. anm.). Jeg synes det er overraskende og litt rart. Det er likevel ikke sånn at jeg ser på dette som veldig dramatisk, jeg var uansett innstilt på å bare sitte noen få kamper til.»

- Bør stå ved det han sa

I ettertid har eks-landslagssjefen sagt at han fikk sparken. Schanke mener en medievant og rutinert person som Drillo burde vært i stand til å si det han mente, både til NFF-styret og til mediene. Og at når han først har sagt noe offentlig, bør han stå ved det. Hvis han i ettertid angrer på sin beslutning, bør han holde den for seg selv og stå for sin opprinnelige beslutning. Da hadde Drillos øyeblikkelige avskjed ha vært en ikke-sak, mener han.

— Bråket begynte ikke før ti dager etter pressekonferansen, da Drillos kone sendte et brev til VG, sier Schanke, som altså mener at Olsen selv er ansvarlig for saken.

Her er hele teksten i Tom A. Schankes innlegg:

Til kyllingpostabonnenter og andre med fortsatt interesse for Drillo-saken,

Det var Drillo som overtalte Høgmo til å overta med én gang

Jeg hadde i utgangspunktet bestemt meg for at jeg hadde skrevet min siste Kyllingpost om Drillo-avskjeden, men det er et eller annet som ikke stemmer. Det er mulig at redaktøren har litt tungt for det, men det er noe som skurrer, og det skurrer ganske kraftig. Jeg har derfor gått nøye gjennom alt som har skjedd og det meste av det aktørene har uttalt til media, og har spilt av opptaket fra pressekonferansen fra 27.09. (den ligger på nrk.no) der Høgmo ble presentert som ny landslagssjef. Først ga Per-Mathias en kort orientering der han fortalte at jobben som landslagssjef var den eneste jobben som kunne få ham til å forlate Djurgården. Deretter orienterte president Yngve Hallén om at Høgmo overtar med én gang. Hallén fortalte at Drillo hadde blitt overrasket over at man ønsket et øyeblikkelig skifte av landslagssjef, men at han hadde akseptert det på en fin måte. Drillo hadde sagt at hvis dette er en løsning som dere ønsker, en løsning som dere mener kan være god nå på slutten av denne kvaliken, skal jeg akseptere det. Så var det Drillos tur til å uttale seg. Han sa bl.a. følgende:

«For det første er jeg veldig glad for at det blir Per-Mathias som overtar etter meg. Det er etter min mening et udiskutabelt godt valg. Som Yngve sa ble jeg overrasket over tidspunktet, men jeg ser ikke den store dramatikken i dette her. Vi er jo i den situasjonen at jeg høyst sannsynlig ville være ferdig med denne jobben om et par uker. Jeg har hatt en lang prat med Per-Mathias og han var veldig klar på at hvis jeg ikke var komfortabel med den løsningen ville han ikke ta over jobben allerede nå. Da ville han vente. Så jeg måtte overbevise Per-Mathias om at det er jeg komfortabel med, og at jeg aksepterer den løsningen. Så derfor overtar Per-Mathias allerede nå.»

På spørsmål fra pressen om han følte at han hadde fått sparken svarte Drillo: «Både ja og nei. Hadde jeg sagt at jeg ville ha de to siste kampene, hadde ikke Per-Mathias tatt jobben. Så jeg kunne sagt nei. Jeg synes det er overraskende og litt rart. Det er likevel ikke sånn at jeg ser på dette som veldig dramatisk, jeg var uansett innstilt på å bare sitte noen få kamper til», sa Drillo, som i følge nrk.no flere ganger gjentok at han ikke bryr seg om «småborgerlige begreper som ære». På spørsmål om han følte seg presset svarte Drillo: «Jeg er såpass tøff i hodet at jeg ville sagt nei om jeg ville ha jobben lenger! Jeg er overrasket, og det hadde vært gunstigere både for norsk fotball og for meg om det hadde kommet litt tidligere, for eksempel rett etter Sveits-kampen. Men jeg er mer overrasket enn sur og bitter.» Dagen etter pressekonferansen uttalte Drillo til Dagbladet at «han syntes avgjørelsen var udramatisk». Dermed burde dette ikke ha vært noen sak i det hele tatt. Og det var den da heller ikke før fru Drillos brev til VG kom 10 dager senere.

Hvordan kunne det bli så mye bråk?

Torsdag 26.09. besluttet et enstemmig forbundsstyre å ansette Høgmo som Drillos etterfølger. Styret besluttet også at president Yngve Hallén og generalsekretær Kjetil Siem skulle forsøke å få Drillo med på at Høgmo skulle overta jobben med øyeblikkelig virkning og dermed få ansvaret for de to siste VM-kampene. Den tvilen som enkelte i media har skapt når det gjelder om det virkelig var slik at hele styret sto bak mandatet Hallén og Siem fikk er nå en gang for alle fjernet. På gårsdagens styremøte bekreftet et enstemmig styre at det mandatet de to fikk var som følger: «Fotballpresident og generalsekretær gis mandat til å ta dialogen med dagens A-landslagstrener. Hvis Egil Olsen aksepterer å fratre sin stilling kan Per-Mathias overta umiddelbart. Dette krever en omforent løsning mellom NFF og nåværende A-landslagstrener.» (Pressemeldingen fra gårsdagens styremøte står i sin helhet til slutt i dagens Kyllingpost.) Dette mandatet hadde sammenheng med at Drillo hadde vært så langt nede etter 0-2 tapet mot Sveits at han hadde trengt to uker på å bygge seg opp igjen rent mentalt (det har Drillo selv fortalt), og at styret faktisk var litt usikker på om Drillo var i stand til å lede, eller ønsket å lede, de to VM-kampene. Men en øyeblikkelig overtagelse av Høgmo ville bare være aktuelt hvis Drillo følte seg komfortabel med det. Etter styremøtet hadde Hallén og Siem et møte med Drillo, slik styret hadde gitt dem mandat til. På dette møtet ble Drillo informert om at et enstemmig styre ønsket at Høgmo skulle overta med øyeblikkelig virkning, men bare hvis det var greit for Drillo. Hvis Drillo derimot følte seg «fit for fight» igjen og ønsket å fullføre sesongen ville Høgmo ikke tiltre før etter sesongen. Så hvorfor sa ikke Drillo på møtet med Hallén og Siem at han gjerne ville fullføre VM-kvalifiseringen, hvis det var det han ønsket? På pressekonferansen sa Drillo det stikk motsatte: «Jeg er såpass tøff i hodet at jeg ville sagt nei om jeg ville ha jobben lenger.» Dette kan ikke tolkes annerledes enn at Drillo ikke hadde noe spesielt ønske om å fullføre kontrakten. Dessuten sa Drillo på pressekonferansen (se ovenfor) at han hadde måttet overbevise Høgmo om at han var komfortabel med å overlate roret til ham. For Høgmo var veldig klar på at han ikke ville begynne med én gang hvis Drillo ikke var komfortabel med det. Det var med andre ord ikke Hallén og Siem som avgjorde at Drillo skulle tre til side, det var Drillo selv, for det var han som avklarte situasjonen med Høgmo. Hvis Drillo bare så vidt hadde antydet overfor Høgmo at han ikke var helt komfortabel med ordningen ville Høgmo ha sagt tvert nei til å overta før 01.01. Da ville Drillo ha ledet kampene mot Slovenia og Island.

Hva galt har egentlig president Hallén gjort?

På bakgrunn av det jeg har skrevet i denne Kyllingposten og tidligere Kyllingposter har jeg problemer med å forstå hva Hallén egentlig har gjort galt. Hvis man forholder seg til det Drillo sa under pressekonferansen, bl.a. annet at han var tøff nok i hodet til å stå i mot en trøkk, kan man ikke konkludere med annet enn at Hallén og Siem bare har utført det mandatet de fikk av et enstemmig styre. De fortalte Drillo at styret ønsket at Høgmo overtok med én gang, men bare hvis Drillo var komfortabel med et slikt skifte. Drillo uttalte på pressekonferansen at han ikke bare var komfortabel med skiftet, han var så komfortabel med det at han klarte å overtale Høgmo til å ta over med øyeblikkelig virkning. Så hva galt har egentlig Hallén, og Siem for den saks skyld, gjort? Ingen ting, og det var da også det forbundsstyret konkluderte med på gårsdagens møte. Et enstemmig styre står bak det presidenten og generalsekretæren har gjort i denne saken.

Drillo er selv ansvarlig for bråket

Redaktøren kan ikke konkludere med annet enn at det er Drillo selv som er ansvarlig for dette forferdelige oppstyret, som ikke begynte før 10 dager etter pressekonferansen. Drillo er en mester i å sette dagsorden for media, og han har klart det igjen, denne gang godt hjulpet av fruens brev til VG 09.10. Drillo er en intelligent og oppegående person, og da må man kunne forlange at han står ved det han sier i full offentlighet, slik han gjorde på pressekonferansen 27.09. Han hadde hatt ett døgn på seg til å fordøye selve avskjedsprosessen. På konferansen sa Drillo ikke ett eneste ord om at han mente at det hadde vært noe galt ved denne prosessen, annet enn at den hadde kommet overraskende. Og enda ett døgn senere uttalte han til Dagbladet at «han syntes avgjørelsen var udramatisk». Det var først 10 dager etter pressekonferansen at Drillo offentlig uttalte at alt hadde vært galt med prosessen, og at han ble tvunget til å trekke seg. Han beskyldte Hallén og Siem for neandertallederskap. Redaktøren kan ikke finne noen annen grunn for denne helomvendingen og disse beskyldningene enn at Drillo etter hvert angret på at han ikke på møtet hadde sagt at han ønsket å fullføre kontrakten. Men ansvaret for denne helomvendingen er ene og alene Drillos.

Konklusjon

Det er bare å konstatere at Drillo har klart det igjen. Den tidligere trenerlegenden fremstår nå som en «martyr» med hele folket i ryggen, mens Yngve Hallén og Kjetil Siem står igjen som «skurker», som bør fjernes. Tilliten til NFF og Hallén har stupt like drastisk som Norge har gjort på FIFA-rankingen (vi har falt 35 plasser i løpet av Drillos to siste år og er nå nr 47). Redaktøren synes det er betenkelig at mediehorden har akseptert Drillos nye versjon uten motforestillinger. Den eneste som synes å få to + to til å bli fire er Dagbladets Morten Pedersen. Han burde ikke ha stått alene blant medieaktørene om å henge bjella på Drillo. Resten har «kjøpt» Drillos nye versjon om at han fikk sparken, og at han er den eneste landslagssjefen som har fått sparken. Når det blir vanlige folks oppfatning sier det seg selv at Drillo får alles sympati. Men Drillo fikk ikke sparken! Han fikk valget mellom å avslutte med øyeblikkelig virkning hvis han etter Sveits-tapet ikke lenger følte seg motivert, eller å fortsette ut sesongen, hvis han igjen følte seg motivert. Det innrømmet Drillo på pressekonferansen og i dagene etter. Han fortalte at han til og med hadde måttet overtale Høgmo til å ta over med én gang! Da blir det direkte useriøst å beskylde Hallén og Siem for å ha gitt ham sparken. Redaktøren finner Drillos oppførsel i denne saken meget kritikkverdig, og den sier ganske mye om Drillo som person.

Advokatbråk i vente

Men Drillo er ikke ferdig med saken. Nå har han engasjert en kvinnelig advokat, som har sendt et krast brev til NFF, der hun kommer med flengende kritikk av måten saken ble løst på. Drillo ønsker med andre ord at bråket skal fortsette. Hvis advokaten skal vinne frem med et eventuelt søksmål mot NFF i denne saken kan redaktøren bare se at det kan skje på følgende måte: Advokaten må ikke bare klare å bevise at Drillo var mentalt utilregnelig da han valgte å trekke seg fremfor å fullføre kontrakten. Hun må også klare å bevise at Hallén og Siem burde ha forstått dette, og derfor bedt Drillo om å fortsette. Jeg tror ikke en gang at salige Alf Nordhus ville ha klart et slikt juridisk mesterstykke, selv ikke i sine glansdager. Redaktørens råd til Drillos advokat er derfor at hun overtaler sin klient til å trekke brevet tilbake, da en fortsettelse av denne saken bare vil skade hennes klient.

Vennlig hilsen

Kyllingred.

PS:

Hvis Drillo-avskjeden innebærer at Hallén blir kastet på Forbundstinget i begynnelsen av mars på Lillestrøm er det tragisk. Hvis man ønsker å fjerne Hallén bør det være fordi man mener at han har gjort en dårlig jobb i toårsperioden 2012/13, og ikke fordi han utførte et styreoppdrag til punkt og prikke, men gikk rett i Drillo-fella.

NFF’s pressemelding fra gårsdagens styremøte

Forbundsstyret har i dagens styremøte formelt godkjent protokollen fra møtet 26. september. Et enstemmig styre har formelt godkjent protokollen fra forbundsstyremøtet 09/13. Inkludert i denne protokollen inngår saken knyttet til skifte av landslagssjef. Protokollen: «Styret diskuterte den sportslige situasjonen for A-herrer. Forbundsstyret var kjent med at Egil Olsen var langt nede etter Sveits-kampen og ga uttrykk for manglende energi og krefter. Resultatene i 2013 har heller ikke vært gode. Det ble diskutert om ny landslagssjef skal ta over hovedansvaret også for de to siste kampene og eventuelt to playoff kamper. Forbundsstyret var enig i at det kunne være en god løsning at ny landslagssjef overtok ledelsen av laget fra dette tidspunkt. Dette forutsetter dialog med og aksept fra Egil Olsen. Forbundsstyret ser dette som en god løsning dersom Høgmo kan frigis i Djurgården til disse kampene, og at dette er en løsning Egil Olsen kan akseptere. Forbundsstyret understreket at en slik eventuell endring ikke vil rokke ved den betydningen Egil Olsen har hatt for norsk fotball over mange år, inkludert som A-landslagstrener. Presidenten informerte forbundsstyret om at Per-Mathias Høgmo er i posisjon til å ta over, men Per-Mathias forutsetter en aksept fra nåværende A-landslagstrener.

Vedtak:

«Fotballpresident og generalsekretær gis mandat til å ta dialogen med dagens A-landslagstrener. Hvis Egil Olsen aksepterer å fratre sin stilling kan Per-Mathias overta umiddelbart. Dette krever en omforent løsning mellom NFF og nåværende A-landslagstrener.»

Les også

  1. Høgmo etter NFF-møtet: - Ikke innkalt for å stå skolerett

  2. Enstemmig NFF-styre bak Drillo-fjerning

  3. Hallén: - Ingen negative reaksjoner fra styret

Les mer om

  1. Herrelandslaget fotball