Konflikt mellom kvinnefotballen og NFF: – Vi blir avvist

Fotballforbundet forhandler nå med medieaktører om det som trolig blir norgeshistoriens største TV-avtale. Styreleder Jan Erik Fåne i Toppfotball Kvinner (TFK) mener prosessen foregår uten at kvinnene får bestemme noe som helst.

NFF-SJEFER: Generalsekretær Pål Bjerketvedt og president Terje Svendsen avbildet på kamp.

– Nå selges medierettighetene for vår kvinnefotball, men vi får hverken sitte rundt bordet, ha et ord med i laget eller innsyn i prosessen. Det reagerer vi kraftig på. Det som er overraskende, er at ønskene fra oss avvises uten noen form for begrunnelse, sier Fåne til VG.

I 2008 ble Fotball Media opprettet for å håndtere salg av norske fotballrettigheter. NFF og Norsk Toppfotball (NTF) eier 50 prosent hver av selskapet. NTF utgjør som kjent klubbene i herrenes toppfotball.

Eierskapet sikrer herrene innflytelse når det kommer til hvem som skal få TV-rettighetene i perioden 2023 til 2028. For damene er saken en annen. Kvinnefotballen har først de siste årene utviklet et kommersielt verdifullt produkt. Og nå skal kvinnefotballen selges i en pakke med herrefotballen.

– Jeg syns det er uforståelig at vi i 2020 ikke skal likebehandle kvinne- og herrefotballen. Vi risikerer at de som skal bestemme går for en pakke som er bedre for herrefotballen og at et bud som gagner kvinnefotballen ikke blir sett, sier styreleder Fåne.

KJEMPER FOR KVINNENE: Jan Erik Fåne er styreleder i Toppfotball Kvinner.

Opprørt

Fåne påpeker at NFF mener de skal eie rettighetene til kvinnenes klubbturneringer. Selv mener han at de bør behandles på lik linje med herrene.

– Det er bare å se på hvordan det er gjort på herresiden. Det har vært uenighet der også, men de har blitt enige om at herreklubbene får forhandle om rettighetene sammen med forbundet. De har en avtale om hvordan midlene skal fordeles mellom herreklubbene og forbundet. Vi skjønner ikke hvorfor man ikke kan lage en lignende avtale for kvinnefotballen. Det er ingen kritikk mot herrefotballen, for de har jo bare gjort jobben sin og sikret seg rettigheter, men hvorfor kan ikke kvinnene få en lignende avtale med NFF?

– Hvem har dere forsøkt å ha dialog med?

– Terje Svendsen. Vi har også forsøkt direkte med forbundsstyret og sendt henvendelser dit.

– Vi vet ingenting

– NFF og NTF eier 50 prosent hver av Fotball Media, som er selger av rettighetene. At dere i TFK ikke har en eierandel i dette selskapet, er det avgjørende for at dere ikke får ta del i prosessen slik du ser det?

– Det var kanskje ikke unaturlig at det var herrefotballen og landslagsfotballen som hadde verdi den gangen den nåværende avtalen ble inngått, men nå syns vi det er naturlig at vi får en styreplass i Fotball Media. Vi er tre parter som burde være likeverdige for fotballrettighetene i Norge.

– Hva har dere bedt om?

– Vi har bedt om å i hvert fall få en observatørplass i Fotball Media-styret. Så er det satt ned et forhandlingsutvalg som går gjennom tilbudene på norske medierettigheter. Vi mener vi burde vært representert i det forhandlingsutvalget og vært med på å ta stilling til hvem som skal få medierettighetene for norsk fotball. Nå har vi ikke innsyn i noen ting. Vi vet ingenting om hva de forhandler om, sier Fåne.

– Men noe må vel NFF ha sagt?

– Det er ikke annet enn at de har bestemt at sånn skal det være. Vi er både overrasket og skuffet. Det er merkelig og frustrerende. Vi mener at kvinner og herrer bør likebehandles i 2020. Vi taler for døve ører. Vi opplever ikke engang at de har vært interessert i å ha en diskusjon rundt det. Vi blir bare avvist uten noen argumentasjon.

Les også: Hegerberg om NFF: - De tok toget tilbake til 1800-tallet

IKKE NOE DE SKULLE HA SAGT: Denne gjengen møttes før sesongstart i Toppserien i 2019. Bak fra venstre: Dejana Stefanovic (Avaldsnes), Sigrid Bloch-Hansen (Fart), Mali Lilleås Næss (Trondheims-Ørn), OBOS-direktør Daniel Kjørberg Siraj, Ingrid Hjelmseth (Stabæk), Kristine Leine (Røa) og Stine Hovland (Sandviken Foran fra v, Helene Gloppen (Arna-Bjørnar), Sigrid Heien Hansen (Kolbotn), Tuva Hansen (Klepp), Sherida Spitse (VIF), Ingrid Moe Wold (LSK) og Jonna Aalstad Bækkelund (Lyn).
Les også

Vålerenga sikret historiens første seriegull: – Det er helt sykt

NFF er uenige

VG sendte torsdag morgen flere spørsmål til både fotballpresident Terje Svendsen og generalsekretær Pål Bjerketvedt om hvorfor de ikke engang skal være villige til å gi kvinnefotballen innsyn i forhandlingene, slik at de kan få sjansen til å komme med innspill.

Torsdag ettermiddag fikk vi svar gjennom en e-post fra kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen. Her er spørsmålene fra VG og svarene fra NFF-sjef Bjerketvedt:

VG: – Hvorfor gir dere i NFF ikke TFK en styreplass i Fotball Media?

Bjerketvedt: – Fotball Media eies 50/50 mellom NFF og NTF. Selskapet er primært etablert for å forvalte rettighetene for Eliteserien og Obosligaen mellom NFF og NTF. I styret sitter da naturlig nok representanter for eierne. Fotball Media administrerer, på grunn av den kompetansen selskapet besitter, i tillegg andre rettigheter i norsk fotball. Dialog om disse salgsprosessene er ikke avhengig av styrerepresentasjon i Fotball Media.

VG: – Hvis dere ikke vil gi dem en styreplass (eller hvis du argumenterer for at det ikke er mulig): Hvorfor får ikke TFK ta del i forhandlingene når kvinnefotballens fremtid på mediesiden skal avgjøres?

Bjerketvedt: – I forbindelse med forhandlingene om rettigheter for Eliteserien og Obosligaen fra 2023 har vi nå også inkludert alle andre rettigheter i fotballen i anbudsprosessen, også Toppserien som ikke var en del av rettighetsforhandlingene for seks år siden. Hensikten er å skape et kraftfullt moment i markedet, øke konkurransen blant tilbyderne og dermed øke inntektene til alle deler av fotballen. Også til Toppserien.

VG: – TFK sier at de ikke engang får innsyn i forhandlingene. Hvorfor?

Bjerketvedt: – TFK har vært involvert av Fotball Media i arbeidet med forberedelsene til anbudsdokumentet. Vi har avtalt at Toppfotballutvalg Kvinner (kontaktutvalg på styrenivå) skal være arenaen for løpende involvering underveis i forhandlingene. Tilbudene kom inn for kort tid siden, og vi har avtalt første koordineringsmøte med utvalget i dag torsdag. Innsyn i detaljene i forhandlingsperioden må være meget begrenset. Heller ikke forbundsstyret er orientert eller har innsyn per nå.

VG: – Hvordan opplever du dialogen med TFK? De sier de har henvendt seg til dere i NFF en rekke ganger de siste månedene, blant annet gjennom flere e-poster, men blitt avvist.

Bjerketvedt: – Det er avholdt flere møter, og vi har et nytt møte i dag.

VG: – Bør ikke herre- og kvinnefotballen behandles helt likt?

Bjerketvedt: – Som jeg har forklart, alle rettigheter håndteres denne gang i samme anbudsprosess for å skape størst mulige verdier for alle. På vegne av norsk fotball.

Fåne nekter for involvering

Da styreleder Fåne blir meddelt svarene til NFF-sjefen, responderer kvinnefotball-lederen slik:

– Bjerketvedt påstår at vi er involvert. Det indikerer at vi er spurt på forhånd. Det er ikke tilfellet. Å bli informert om hva som er besluttet i etterkant, er ikke det samme som å være involvert.

For kvinnenes del skal både Toppserien, 1. divisjon og NM nå selges, uten at de skal ha mulighet til å ta del i forhandlingene. Anbudsrunden ble avsluttet 1. desember.