Fotball

Siem tok fly for en kvart million kroner

Her er reiseregningen til generalsekretæren i NFF.

Generalsekretær Kjetil Siem i Norges fotballforbund har vært mye på reisefot.
 • Roar Lyngøy

Etter mye medieomtale av pengebruken valgte Norges Fotballforbund torsdag å offentliggjøre Kjetil Siems reiseutgifter for 2015. Her oppsummeres Siems reisevirksomhet i 2015 og kostnader fordelt på fly, hotell, mat med mer:

 • Fly: 244.854 kroner (snittpris 5800 kroner)
 • Hotell: 84.387 kroner (snittpris 1600 kroner)
 • Taxi: 24.616 kroner
 • Leiebil: 13.881 kroner
 • Flytog: 4397 kroner
 • Mat: 12.019 kroner
 • Mat, møte: 90.800 kroner
 • Ferge/buss: 1603 kroner
 • Parkering: 14.003 kroner
 • Annet: 3455 kroner

Totale utgifter er 494.016 kroner. Norges Fotballforbund har lagt ut oversikten på sin hjemmeside.

Her heter det at "når det gjelder omfanget av reiseregningene, så er det en del av bildet at Siem har lagt ut penger for et helt landslag, hotell for nordisk møte, og for samarbeidspartnere i ulike sammenhenger." Det fremgår ikke om noe av dette inngår i summene over.

Forbundsstyret behandlet saken på sitt møte onsdag.

– Idretten er ikke underlagt offentlighetsloven, men vi ser behovet for at vi viser en større åpenhet enn i dag. Derfor ønsker forbundsstyret å ta initiativ til en dialog med resten av norsk idrett for å diskutere hvordan en samlet norsk idrettsbevegelse skal møte kravene om mer åpenhet — og om det er formålstjenlig om deler av prinsippene i offentlighetsloven også bør gjelde for norsk idrett og i så fall hvilke, sier nyvalgt fotballpresident Terje Svendsen.

NFF er tilfreds

Generalsekretær Siems reiseaktivitet og reiseregninger ble lagt frem for styret på initiativ fra generalsekretæren selv.

– Etter en samlet gjennomgang av generalsekretærens reisevirksomhet, så er forbundsstyret tilfreds med generalsekretærens fremlegging og forklaring på sin reisevirksomhet, sier Svendsen.

– Vi har forståelse for behovet for en større åpenhet på dette området, og for fremtiden vil president og generalsekretær møte media etter hvert styremøte. Her vil presidents og generalsekretærs reisevirksomhet siden forrige styremøte være et eget punkt, herunder hvor, hvorfor, og hva det har kostet. I tillegg til aktuelle saker som har vært oppe til behandling i forbundsstyret, sier Svendsen.

Les mer om

 1. Herrelandslaget fotball