Her er fotballens koronaregler. Dette er lov, og dette er forbudt.

Det er igjen mulig å trene på norske fotballbaner. Her er vettreglene du bør følge.

NFF har utarbeidet koronavettregler for fotballtrening.
  • Bernt Harald Brennevann

Onsdag kom klargjøringen fra Helsedirektoratet som norsk idrett hadde ventet på siden myndighetene innførte strenge tiltak i kampen mot koronaviruset 12. mars.

I nesten tre uker hadde det vært stor usikkerhet rundt hvordan forbudet mot organisert idrettsaktivitet skulle tolkes.

Les også

Ber om stengte baner: Norsk fotballprofil vil beskytte barn. Mener koronareglene er «totalt urealistiske».

Nå er det åpnet for å drive organisert igjen, men det må skje innenfor de strenge smittevernrådene helsemyndighetene har anbefalt. Idrettspresident Berit Kjøll har anbefalt alle landets 55 særforbund innen idretten om å utarbeide egne koronavettregler.

Fredag lanserte Norges Fotballforbund sin versjon. Den inneholder disse hovedpunktene:

  • Maks fem personer i hver gruppe. Fire spillere og én trener/leder/voksen.
  • Det bør være én voksenperson til stede i hver gruppe
  • Det skal alltid være minst to meters avstand mellom personene
  • Ballen må rengjøres med såpe før og etter bruk
  • Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten
  • Skal være god tilgang på håndsprit og gode rutiner for grundig vask av hender før og etter aktiviteten
  • Ikke tillatt med aktiviteter hvor spillere kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre.
  • Ikke ta på ballen med hendene og unngå headinger
  • Ingen felles garderobe

– Vi er glad for at landets fotballbaner igjen kan åpnes for aktivitet. Dette er det nå opp til baneeier å vurdere. Forutsetningen for å drive aktivitet er at smittevernreglene blir overholdt. Her har vi et ansvar for å sikre at dette skjer innenfor regelverket, sier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt.

NFF-reglene tar utgangspunkt i gjeldende smittevernfaglige vedtak og anbefalinger, herunder fellesidrettslige anbefalinger fra Norges idrettsforbund.