Fotball

Ytterpunkt for Viking stadion: Fra helt kommunalt til konkurs

D-dagen for Viking stadion er satt til 11. desember 2017. Rådmannen i Stavanger skisserer fire løsninger fra full kommunal overtakelse til null engasjement og sannsynlig konkurs.

Styreleder Stig H. Christiansen i Viking Fotball AS er en av flere som jobber på døgndrift for å redde Viking, et samarbeid med kommunen om stadion synes å være helt avgjørende.
 • Egil Ø. Nærland

Stavanger: Det kommer frem i et notat rådmannen har sendt til politikerne i bystyret som trer sammen for siste gang før årsskiftet den 11. desember.

Han understreker i innledningen til notatet at Stavanger kommune har rett til å kreve at Viking stadion AS tilbakebetaler 70 millioner kroner dersom Viking ønsker å selge stadion til private.

 • Rådmannen er tydelig på at SR-Bank har første prioritet pant på 55 millioner kroner dersom Viking stadion AS går konkurs.
 • I så fall risikerer kommunen å miste all rett til de 70 millioner kronene.
  Vikings samlede gjeld er per i dag 72,4 millioner kroner.
 • Rådmannen anslår at den vil være temmelig nøyaktig 75 millioner kroner den 1.1.2018.
 • Han legger ikke skjul på at det er ønskelig fra kommunens side å bidra til å tilrettelegge for Viking Fotballklubb slik at klubben får bedre driftsvilkår.
 • Samtidig er han klar på at største långiver, SR-Bank, må bidra med betydelig gjeldsreduksjon. SR-Bank står for rundt 64 millioner kroner av Vikings lånegjeld.

Disse momentene ber rådmannen politikerne ha i bakhodet når de vurderer alternativ for løsning.

Han skisserer følgende:

Les også

Viking-kassen snart tom, men eierne støtter prosjekt elite 2019

Overdragelse

Stadion overdras til kommunen på markedsmessige vilkår. Markedsverdien fastsettes etter profesjonelt vurdert skjønn.

Rådmannens kommentar: Viking mener klubben skal sitte igjen gjeldfri og med en viss andel frisk kapital. Det anses vanskelig, men kan bli mulig om man får til en omforent løsning der SR-Bank trekker kravet om 1. prioritet på 55 millioner kroner.
Løsningen er god for Viking som vil ha full bruksrett, men slipper alle fremtidige driftskostnader. Klubben vil likevel utenom fotballen ha rett til bruk av konferansesenteret samt konserter og andre arrangement.

Kommunen kan forsvare overtakelse med stort behov for kunstgrasbaner i Hinna bydel, samt at kommunen slipper å investere i nytt storstadion i en annen bydel slik det ligger i langtidsplanene. Andre klubber som eventuelt når 1. divisjon eller eliten vil da spille på Viking stadion.

Les også

Stavanger kommune tjente 70 millioner kroner på Viking-flytting

Leie av treningstid i 40 år

Kommunen kan få opp mot 50 prosent brukstid på både stadion og treningsbanen som blir lagt om til kunstgras.

Rundt 20 timer i uken på stadion, 30 timer i uken på treningsbanen. Kommunen vil da forskuttere et lån stor nok til å innfri pantekrav kroner 55 millioner.

Rådmannens kommentar: SR-Bank må også frafalle pantekrav på 20 millioner kroner. Kommunen må betale inn minst 55 millioner kroner. SR-Bank må ettergi 20 millioner kroner, eventuelt må aksjonærer eller andre bidra.
Kommunen får da best sikkerhet, Viking stadion AS blir fortsatt i eid av klubben og aksjonærene, men kommunen er sikret ved senere konkurs.

Les også

Stavanger kommune kan overta Viking stadion

Stiftelse av bruksrett

Kommunen stifter bruksrett til treningstid på hovedbanen og treningsbanen for en lenger periode, for eksempel 40 år. I så fall er tanken at eksterne skal kjøpe stadion etter avtale med Viking.

Rådmannen anbefaler ikke denne løsningen da han frykter at en konkurs vil ramme kommunen sterkere enn ved noen andre løsninger.

Kommunen stiller saken i bero

Dette alternativet tvinger aksjonærene til å foreta en nødemisjon for å unngå konkurs. Dersom stadionselskapet går konkurs, vil sannsynligvis driftsselskapet, Viking Fotball AS, gå konkurs er rådmannens vurdering.

Rådmannens kommentar: I tilfelle konkurs er det stor fare for at Viking FK mister lisensen til spill i norsk toppfotball og blir flyttet nedover i divisjonene. Selv om Viking FK beholder lisensen, vil inntektsgrunnlaget falle.

Les mer om

 1. Viking stadion
 2. Konkurs
 3. Viking FK
 4. Stavanger kommune
 5. Stavanger