Fotball

- Staten ser ikke den urett som er begått mot oss

Staten avfeide Stabæks krav etter «overgangssaken».

MER SKUFFET ENN OVERRASKET: Stabæks styrelder Espen Moe.
 • Arne Hole

Stabæk Fotball krevde 14,1 millioner i erstatning etter den såkalte overgangssaken. Staten tilkjenner klubben 125.000 kroner.

— Jeg er mer skuffet enn overrasket, sier Stabæk Fotballs styreleder Espen Moe i en kommentar til dommen fra Statens Sivilrettsforvaltning. Den lyder slik:

Opplysningene i saken viser at det foreligger et sammensatt årsaksbilde, og bevisbedømmelsen har derfor vært vanskelig. Staten har lagt avgjørende vekt på at det ikke foreligger holdepunkter som i tilstrekkelig grad tilsier at den etterfølgende straffeforfølgingen hadde konsekvenser for sponsorinntektene. I tillegg anser Staten at fallet i de sportslige resultatene ville ha medført en nedgang i sponsorinntektene i årene 2012 og 2013 uavhengig av straffeforfølgingens inntreden.

Det fremstår på bakgrunn av overnevnte gjennomgang usikkert hvorvidt det foreligger en nedgang i sponsorinntekter som ikke kan forklares ut fra skiftet av hjemmebane og de sportslige resultater. Ut fra en samlet vurdering av bevismaterialet i saken anser vi at det ikke er sannsynlighetsovervekt for at straffeforfølgingen har vært en nødvendig årsak til at sponsorinntektene i årene 2012 og 2013 er lavere enn i 2007. Det foreligger på denne bakgrunn ikke en nedgang i sponsorinntektene som står i årsakssammenheng med straffeforfølgingen. Kravet avslås.

Vil vurdere anke

Stabæk tilkjennes 100.000 kroner i oppreisning og 25.000 for dekning av kostnader. Det tredje punktet i Stabæks krav – tapte sponsor- og bartherinntekter – blir regelrett avvist.

— Jeg er enig i at det siste er et sammensatt bilde, ettersom vi ble kastet ut av Telenor Arena og rykket ned i 2012 – men at overgangssaken ikke skal ha hatt negative konsekvenser for oss i det hele tatt, har jeg problemer med å forstå, sier Espen Moe.

Styreledereren sier at klubben vil sette seg ned i ro og mak og vurdere om saken skal bringes inn i det ordinære rettssystemet, det vil i første omgang si tingretten.

Les også

NFF dropper overgangssaken

Ikke med i budsjettet

Ifølge Moe, som er advokat, er det ikke uvanlig at staten i slike saker er svært restriktive med å gi erstatning. Moe finner det likevel overraskende at punktet med sponsorinntekter og bartheravtaler bare avfeies.

— Jeg hadde håpet at staten ville se den urett som er begått mot oss og de konsekvensene saken fikk. Vi ble fullstendig frikjent i retten, og saken ble heller ikke anket. Å få en slik kompensasjon som vi har fått er derfor skuffende, sier Moe, som legger til at avgjørelsen ikke får noen dramatiske følger for klubbens budsjett.

— Vi hadde ikke lagt inn erstatning som en del av vårt budsjett. Den ville ha kommet som om det skulle ha vært et spillersalg, noe vi heller ikke budsjetteres med. Vi planlegger ut fra faktiske inntekter og utgifter, sier Espen Moe.

Klubben har inntil ett år på seg til å anke, men Moe klargjør at en anke eventuelt vil komme ganske raskt.

— Vi skal ha styremøte om et par uker. Da vil vi diskutere hva vi skal gjøre.

Les også

Hallén glad for punktum i overgangssaken

Dette er saken

Stabæk ble frifunnet i den såkalte overgangssaken. Da bestemte klubben seg for å søke erstatning på 14,1 millioner kroner. Årsaken var at bæringene hadde hatt utgifter i forbindelse med saken. I tillegg ba klubben om erstatning for tapte sponsorinntekter. Kravet var på 13,4 millioner i erstatning og 750.000 kroner i oppreisning.

Det var med hjemmel i straffeprosessloven at Stabæk søkte om erstatning. Her heter det at en siktet blant annet har rett til erstatning for økonomisk tap straffeforfølgningen har påført siktede dersom siktede blir frifunnet.

Styreleder i Stabæk Fotball, Espen Moe – som selv er advokat – karakteriserte kravene som velfunderte og sa at klubben hadde brukt lang tid på å være så presis som mulig.

Ble blankt frifunnnet

Både Stabæk og Stabæk Fotball AS var tiltalt i saken som handlet om Veigar Páll Gunnarssons overgang til Vålerenga. Påtalemyndigheten mente at prisen på islendingen var satt kunstig lavt for at Stabæk skulle slippe å betale den franske klubben Nancy som hadde rett på penger ved et videresalg.

Et av flere harde slag for påtalemyndighetene var at Nancys representant i retten uttalte at de ikke trodde Páll Gunnarsson var verd noen ting!

Saken endte som kjent med frifinnelse. Påtalemyndigheten ønsket heller ikke å anke saken til en høyere rettsinstans.

Etter at dokumentasjonen for kravet ble sendt fra Asker og Bærum politidistrikt, er det Statens sivilrettsforvaltning som har behandle den.

Les også

 1. Krever 14 millioner etter frinnelse

 2. Stabæk til sak mot staten

 3. Stabæk-Olsen krever erstatning av politiet

 4. Loe: - NFF må betale millioner

Eliteserien

SVUTMP
1Lillestrøm118302481627
2Molde1181222111125
3Viking126332213921
4Strømsgodset115241720-317
5Sarpsborg 081051422121016
 • Champions League-kvalifisering
 • Conference League-kvalifisering
 • Nedrykkskvalifisering
 • Nedrykk

Les mer om

 1. Eliteserien
 2. Stabæk Fotball