I kveld får Jørgen (18) sjansen for Aalesund

Ukjent AaFK-unggutt får sin debut i kveld – mot sin tidligere erkerival.

GÅR FOR KONTRAKT: Jørgen Hatlehol har trent fast med AaFK siden oppstarten tidlig i januar. Nå forlenges tilliten fra Trond Fredriksen med en kamp fra start mot Brattvåg i kveld. Hatlehol – som er siste års junior – håper å bruke tida framover til å bevise at han fortjener proffkontrakt med AaFK i løpet av sesongen
  • Eirik Nesset Hjelvik

AaFK le­ter fe­brilsk et­ter en ny høy­re­back. I mel­lom­ti­den får en ung­gutt fra Vat­ne mu­lig­he­ten til å gri­pe sjan­sen.

I kveld får Jør­gen Hat­le­hol (18) fra Vat­ne sjan­sen fra start som AaFKs høy­re­back i årets før­s­te tre­nings­kamp.

Hat­le­hol fikk om lag en halv­ti­me i ge­ne­ral­prø­ven mot Molde i fjor, men er el­lers uprøvd på AaFKs A-lag.

– Om jeg får sjan­sen nå, så blir jo det vel­dig gøy. Jeg skal prø­ve å gjø­re mitt bes­te og by på meg selv. Det er det det hand­ler om. Så hå­per jeg selv­sagt at jeg tar ni­vå­et, sier Hat­le­hol.

Over­for Sunn­mørs­pos­ten be­kref­ter tre­ner Trond Fredriksen at 18-år­in­gen får sjan­sen som høy­re­back mot Bratt­våg i kveld. Hat­le­hol fikk med seg 22 kam­per for AaFK 2 i fjor, men der var de fles­te som kant­spil­ler.

– Det er en ut­ford­ring som Jør­gen tar på strak arm. Han er en god og klok fot­ball­spil­ler som skjøn­ner fot­ball. Ikke noe pro­blem, sier Fredriksen.

Les også

Klubbløse Riise: - Det er flere klubber i Norge som vil ha meg

Ser ikke på Riise som back

Hat­le­hol får sjan­sen i en po­si­sjon der AaFK strengt tatt ikke har noen re­el­le al­ter­na­ti­ver for øye­blik­ket.

Etter at Akeem Latifu for­lot klub­ben et­ter fjor­års­se­son­gen, står AaFK rib­bet for høy­re­bac­ker. Fore­lø­pig har man ikke fun­net Latifus er­stat­ter og Trond Fredriksen vir­ker be­stemt på at for eksempel Bjørn Hel­ge Riise skal sat­ses på som sen­tral midt­ba­ne­spil­ler.

– Jør­gen er nok ikke den spil­le­ren som skal spil­le 30 eli­te­se­rie­kam­per for oss, men på sikt er det jo må­let at han skal bli en A-lags­spil­ler for oss. Der­som han fort­set­ter ut­vik­lin­gen sin, hå­per jeg jo at han skal kun­ne få sjan­sen i eli­te­se­ri­en i lø­pet av 2016, sier Trond Fredriksen.

Han me­ner Hatlehols ut­ford­rin­ger foreløpig først og fremst er det fy­sis­ke.

Les også

Dyrestam klar for nederlandsk fotball

Mø­ter ri­va­len

Jørgen Hatlehol er siste års junior. Det betyr at han går et viktig år i møte.

– Må­let mitt er å få eli­te­se­rie­de­bu­ten min og ei proff­kon­trakt i lø­pet av se­son­gen. Da gjel­der det å gri­pe sjan­se­ne jeg får un­der­vegs, sier han.

Før­s­te sjan­se får han mot Bratt­våg i kveld. Som tid­li­ge­re Ravn-spil­ler – han spil­te der fram til gut­te­laget – har han sine Bratt­våg-min­ner.

– Det er jo ri­va­len fra Ravn-tida det. Så vi må bare prø­ve å «gru­se» dem i kveld, sier Jør­gen Hat­le­hol.

Eliteserien

SVUTMP
1Bodø/Glimt00000000
1Brann00000000
1FK Haugesund00000000
1HamKam00000000
1Lillestrøm00000000
  • Champions League-kvalifisering