Fotball

Enstemmig NFF-styre bak Drillo-fjerning

Protokollen fra «Drillo ut – Høgmo inn»-styremøtet ble vedtatt på Ullevaal onsdag kveld.

Det skal være misnøye med måten Drillo ble behandlet på da han måtte gi seg som norsk landslagssjef.
  • Kjetil Flygind
NFFs informasjonssjef Svein Graff informerer pressen utenfor lokalene på Ullevaal Stadion.

ULLEVAAL (Aftenposten.no): Sparkingen av Egil «Drillo» Olsen har vakt mye oppstuss i Fotball-Norge.

Det er blitt hevdet at Olsen-exiten var et solokjør fra president Yngve Hallén og generalsekretær Kjetil Siem.

Den prosessen var derfor et av temaene på onsdagens styremøte i NFF.

På styremøtet ble protokollen fra møtet 26. september — hvor det ble gitt klarsignal til en framtids-prat med Drillo - formelt godkjent.

I protokollen står det klart og tydelig at Drillo selv må akseptere at å gå av er greit.

Problemet mellom NFF og Drillo oppsto i det øyeblikket at eks-landslagssjefen følte han ikke hadde noe valg: Da Hallén og Siem la saken frem for ham, opplevde han det som at han i praksis måtte si ja til å trå til side.

Graff orienterte

Foreløpig er det ikke klart hvordan NFF-styret oppfatter prosessen rundt Drillo-avsettelsen og om de handlet i tråd med det som ble sagt på styremøtet.

Selv har president Yngve Hallén innrømmet at Drillo gikk etter «litt press», selv om det i styremøtet i september ble vedtatt at dette måtte skje frivillig, noe som også var en forutsetning fra trener Per-Mathias Høgmo for å si ja til jobben. Drillo selv er krystallklar og mener han har fått sparken.

Kommunikasjonsdirektør i NFF, Svein Graff, møtte onsdag kveld det ventende pressekorpset på Ullevaal. Graff svarte på vegne av styret, som fortsatt var i møte litt før klokken 18.30 onsdag kveld.

Slik svarte han på spørsmål om hvordan Siem og Halléns håndtering av saken hadde blitt mottatt av styret:

— Jeg tror alle er opptatt av å kunne se hva som kunne vært gjort bedre ettersom det skapte mye støy. Dette handler om alle i styret. Det er et fellesvedtak, da må alle se på hva som kunne gjort annerledes, sier Graff.

Erkjenner diskusjoner

Han bekrefter at det har vært diskusjoner innad i styret rundt Egil Olsens avgang og NFFs håndtering av den saken.

— Men protokollen er gjennomgått og vedtatt på vanlig måte, sier Graff.

Onsdag ble det også kjent at Egil Olsen har tatt kontakt med fotballforbundet via sin advokat Anne Marie Due. Drillo-saken kan dermed få et juridisk etterspill.

— Jeg kan bekrefte at vi har mottatt et brev fra Egil Olsens advokat, og vi skal besvare advokaten. Hva de ønsker svar på skal vi ta med advokaten og ikke i media, sier Graff.

Styremøtet er ventet å være ferdig rundt klokken 19.15, og da er Yngve Hallén innstilt på å gi media en orientering fra styremøtets behandling av denne betente saken.

Høgmo ventet på Drillo

Dette sier protokollen om det som det ble enighet om på det siste møtet før Drillo ble satt til side:

«Styret diskuterte den sportslige situasjonen for A-herrer.

Forbundsstyret var kjent med at Egil Olsen var langt nede etter Sveits-kampen og ga uttrykk for manglende energi og krefter. Resultatene i 2013 har heller ikke vært gode.

Det ble diskutert om ny landslagssjef skal ta over hovedansvaret også for de to siste kampene og eventuelt to play-off kamper.

Forbundsstyret var enig i at det kunne være en god løsning at ny landslagssjef overtok ledelsen av laget fra dette tidspunkt. Dette forutsetter dialog med og aksept fra Egil Olsen.

Forbundsstyret ser dette som en god løsning dersom Høgmo kan frigis i Djurgården til disse kampene, og at dette er en løsning Egil Olsen kan akseptere.

Forbundsstyret understreket at en slik eventuell endring ikke vil rokke ved den betydningen Egil Olsen har hatt for norsk fotball over mange år, inkludert som A-landslagstrener.

Presidenten informerte forbundsstyret om at Per-Mathias Høgmo er i posisjon til å ta over, men Per-Mathias forutsetter en aksept fra nåværende A-landslagstrener.

Vedtak: Fotballpresident og generalsekretær gis mandat til å ta dialogen med dagens A-landslagstrener. Hvis Egil Olsen aksepterer å fratre sin stilling kan Per-Mathias overta umiddelbart. Dette krever en omforent løsning mellom NFF og nåværende A-landslagstrener.»

Les mer om

  1. Herrelandslaget fotball