Fotball

– Ingen problemer

<p>Fortunas styreleder avviser kritikken fra andrelagstreneren.</p><br></br><br></br>

Skaare-rekdal
  • 100% Sport

Styrelederen har ikke oppfattet samarbeidet mellom ledelsen og trenerne som problematisk.

– Vi har hatt diskusjoner og interessekonflikter. Men jeg har ikke hatt noe problem med å forholde meg til trenerne , understreker Ane Guro Skaare-Rekdal.

Saken der et styremedlem involverte seg i Bjørdals lagdisposisjon er opp og avgjort for lengst.

– Styremedlemmet har lagt seg flat og beklaget overfor Stian. Og i den saken fikk Stian Bjørdal full støtte av meg og resten av styret , opplyser Skaare-Rekdal.

Les også:

  • Ny Fortuna-leder sier opp

Feil framstilling

Bjørdals framstilling av styrevedtaket om andrelaget som utviklingsarena, kjenner hun seg ikke igjen i.

– Helt feil. Hovedtrener Svein Slinning, som sportslig ansvarlig, samt sportslig leder, styreleder og nestleder laget innstillingen til dette styremøtet. Og like etter at styremøtet var ferdig ringte jeg Stian Bjørdal og informerte han om vedtaket, forteller Skaare-Rekdal.

Styret ble ikke informert

Hun har også en annen versjon av karantene-saken.

– Jenta fikk beskjed om at hun fikk karantene i begynnelsen av juli. Da serien skulle starte i begynnelsen av august, fikk hun likevel spørsmål om hun kunne være med på kamp, fordi vi hadde få spillere. Jentas foreldre reagerte på håndteringen og sendte oss e-post. Først da ble vi kjent med saken, forteller hun.

– Burde dere blitt informert tidligere?

– Ja, ut fra hvordan karantenebestemmelser skal håndteres så burde vi det. Vi har sjekket reglene i Oslo og Sunnmøre fotballkrets og trenere har ikke anledning til å ilegge karantene, med mindre det er gjort i samarbeid med et overordnet organ eller på forhånd er delegert til trenerne i klubben. Fortuna har ikke delegert dette til trenerne, og derfor måtte vi behandle denne saken i styret, forklarer Skaare-Rekdal.

– Og styret ga beskjed om at vi synes dette var en altfor streng straff og at slike saker måtte gå til styret først. Vi signaliserte også at vi ønsket, sammen med sportslig utvalg og trenerne, å lage et nytt sanksjonsregelverk som var forankret i klubben.

Fornøyd med Bjørdal

Hun avviser at ledelsen har ønsket Slinning og Bjørdal bort fra klubben.

– Spillerne er veldig glad i Stian og vi er fornøyd med den jobben han har gjort. Vi har signalisert at vi ønsket å snakke med ham om neste år.

– Han mener klubbens ledelse må evaluere seg selv?

– Vi er ikke ufeilbarlig. Det er første gang vi er Toppserien og vi holder på å bygge en klubb her. Blant annet jobber vi for at kommunikasjonslinjene skal bli bedre, opplyser Ane Guro Skaare-Rekdal.