Supporteralliansen nådde ikke fram i Qatar-utvalget: – Boikott vil sette en ny standard

Det var bare supportermiljøets to utvalgsmedlemmer som stemte for boikott i norsk fotballs utredning av neste års VM i Qatar.

Store, moderne stadioner står klare til å ta imot VM-deltakere og publikum i ørkenlandet Qatar. Men valget av diktaturet som åsted for mesterskapet i 2022, er svært omstridt.

Det bekrefter Norsk Supporterallianse i en pressemelding. Ole Kristian Sandvik og Gina Barstad har representert organisasjonen i utvalget på 14 medlemmer.

– Qatar-utvalget har ikke klart å komme fram til en felles anbefaling til fotballtinget, sier duoen i en felles uttalelse.

De anbefaler norsk fotball å ta avstand fra Qatar-VM når saken blir hovedtemaet på et ekstraordinært forbundsting 20. juni. Der skal norske fotballklubber stemme over spørsmålet.

Gina Barstad har sittet i norsk fotballs Qatar-utvalg på vegne av Norsk Supporterallianse. Her er hun avbildet som stortingsrepresentant for SV i 2010.

– En norsk boikott er riktig fordi det viser at Norge ikke godtar at fotballen blir brukt til å legitimere systematiske og grove brudd på menneskerettighetene, brudd på fotballens verdier og å renvaske diktaturer, sier Sandvik og Barstad.

Supporternes representanter mener det «går en grense for hva norsk fotball kan være deltakende i». Videre peker de på at en boikott er det «mest kraftfulle virkemiddelet» man har.

– Det vil være med på å sette en ny standard for hva fotballen kan akseptere i fremtidige mesterskap.

Under utredningen er ikke Sandvik og Barstad blitt overbevist om at det er gjort gode nok forbedringer i Qatar.

– Det er heller ingenting som tilsier at Qatar vil greie, eller er villige til, å gjennomføre store nok endringer i tiden fram mot mesterskapet.

Leverer rapporten tirsdag

Qatar-utvalgets leder Sven Mollekleiv overleverer sin rapport til fotballpresident Terje Svendsen i dag klokken 12.30. Der blir det besvart hvordan norsk fotball bør forholde seg til 2022-VM.

Spørsmålet om en boikott har vært helt sentralt i utredningen. Qatar-rapporten blir et viktig grunnlag når Norges Fotballforbund har et ekstraordinært ting 20. juni.

Ifølge Dabladet skal toppklubbenes representant Tom Høgli, samt Kjersti Løken Stavrum (administrerende direktør i Stiftelsen Tinius), ha tatt dissenser på noe. Duoen stiller krav til tiltak og forbedringer hos neste års VM-arrangør. Men de er likevel del av flertallet som er imot boikott.