Fotball

TIL-seier i formannskapet: Sa ja til giga-prosjekt verdt over 100 millioner kroner

Administrasjonen ville nedskalere boligprosjektet på Alfheim, men formannskapet sa nei. Det betyr at TIL trolig kan se fram til en stor milliongevinst.

SLIK KAN DET BLI: Dette er skissen av Alfheim-området, slik det skal se ut når bolig- og stadionprosjektet er ferdig. Illustrasjon: 70 grader Nord arkitektur.
  • Øyvind Sivertsen
    iTromsø

I slutten av oktober i fjor ble planene for «nye Alfheim» presentert av selskapet Alfheim stadion II, Tromsø IL og 70 grader Nord Arkitektur.

I prosjektet planlegges det blant annet 190 leiligheter og 100 studentboliger i boligblokker og næringsareal rundt stadionområdet. Og i tillegg en oppgradering av tribuneanlegget på Alfheim stadion.

VAR TIL STEDE: Svein-Morten Johansen, sportssjef i TIL, sammen med Roger Ness i Tromsø Bolig.
Les også

Gamst vil spille til han er 40 år: – Har fått mange henvendelser

Totalt er byggeprosjektet på 30.000 kvadratmeter. Selskapet Tromsø Bolig gjorde i sin tid en avtale om å kjøpe området fra Alfheim stadion II – en avtale som etter det iTromsø kjenner til skal være verdt over 100 millioner kroner.

Denne avtalen forutsetter at området blir omregulert fra idrettsformål til boligformål.

Men Alfheim stadion II og Tromsø Bolig har møtt på kvist i kommunens administrasjon, slik iTromsø har omtalt tidligere.

– For høyt

Det største problemet er byggehøyden på høyhusene/boligblokkene - fem og 11 etasjer og kotehøyde på +106 meter. (Kotehøyde = meter over havet i denne sammenhengen. Taket på dagens stadionbygg har kotehøyde på 80 meter). Administrasjonen mener den utgjør et brudd med resten av bebyggelsen i området.

Her ser vi at den planlagte boligblokken «ruver godt» i terrenget.

I tillegg mener de at prosjektet mangler et større lekeområde. I dag var Alfheim-saken fremmet som en prinsippsak i formannskapet.

I anbefalingen fra administrasjonen het de blant annet:

«Forslaget er ikke i tråd med Kommuneplanen og bryter med eksisterende bebyggelse i området. I et byutviklingsperspektiv anses det som svært uheldig at «tilfeldige» områder sentrert på Tromsøya blir utbygget med høyhus, med negative nær- og fjernvirkninger.»

Og videre:

«Kommunen har utredet alternative områder hvor høyhus kan være aktuelle. En forutsetning er at eksisterende boligbebyggelse og byrom ikke skyggelegges i urimelig grad. Et høyhus ved Alfheim stadion vil skyggelegge nabohus og lekearealer ulike tider på døgnet og danne en «barriere» mellom lekearealene. Et høyhus vil også bidra til å endre silhuetten til denne delen av Tromsøya, og rage betydelig høyere enn den bevaringsverdige svømmehallen i nærheten. Hensynet til eksisterende bebyggelse, barn og unge og landskap taler for at forslaget må endres.»

Les også

Se hvordan Tromsø slo Sogndal

STYRELEDER: Jarle Heitmann, styreleder i Alfheim stadion II AS og medlem av formannskapet. Han var inhabil under behandlingen av saken om Alfheim.

Seier til TIL

Om politikerne hadde støttet administrasjonens forslag, hadde boligprosjektet på Alfheim i verste fall vært i fare.

Nå skjedde ikke det. Et forslag om å gå videre med prosjektet, der man går i dialog med utbygger om høyden på boligblokka og utvikling av Alfheim-parken, fikk flertall med Arbeiderpartiets, Fremskrittspartiets, Senterpartiets og deler av Høyres stemmer.

– Jeg synes dette er et fantastisk prosjekt, sa blant annet ordfører Kristin Røymo (Ap).

FORNØYDE: Jarle Heitmann, Svein-Morten Johansen og Roger Ness

Men ikke alle var enig i det:

– Jeg er uenig i at man skal bygge så høyt i akkurat dette området, sa Anna Amdal Fyhn (H) - uten at hun fikk flertall for sitt synspunkt.

TIL var representert ved sportssjef Svein-Morten Johansen og Erik Ringberg på dagens formannskapsmøte. Fra Tromsø Bolig stilte prosjektansvarlig Roger Ness.

Hva så betyr så dagens prinsippavgjørelse?

** Nå skal etter hvert en reguleringsplan behandles av Tromsø kommune. Med dagens avgjørelse ligger det an til at den blir vedtatt og prosjektet viderføres - med noen justeringer.

– Det er et stykke igjen til vi har et ferdig prosjekt, men dette gir oss i alle fall rom til å gå videre. Nå må vi prøve å finne en best mulig løsning for grunneierne, utbygger og de øvrige som holder til i området der oppe, sier Roger Ness i Tromsø Bolig.

Oppstart - forutsatt at reguleringsplanen blir vedtatt første halvår 2018 - er på nyåret i 2019

** Alfheim stadion II eies av Tromsø kommune (51 prosent), TIL (24,5 prosent) og Troms Kraft (24,5 prosent). Et salg på rundt 100 millioner kroner gjør at gjelden på drøyt 50 millioner kan slettes. Dermed kan eierne ta ut en veldig pen millionfortjeneste, om de ønsker det.

** Og når gjelden slettes vil TIL spare over to millioner kroner i året i leiekostnader på Alfheim.

** Videre får TIL et oppgradert tribuneanlegg – med egne tribuner i nord og sørenden – som kanskje kan bidra til å forsterke publikumsinteressen på Alfheim.

Les mer om

  1. Tromsø IL
  2. Troms Kraft
  3. Tromsø
  4. Bolig
  5. Arkitektur