Forsiktig økning i spillemidlene. Idrettsforbundet er ikke fornøyd.

Regjeringen gir Norges Idrettsforbund fem millioner kroner mer i spillemidler i 2019 enn i år.

Idrettspresident Tom Tvedt får litt mindre penger enn han håpet på av kulturminister Trine Skei Grande (V).
  • stian.johnsen@ntb.no

NIF bevilges 716 millioner kroner i spillemidler for 2019, et lite løft fra 710,9 millioner kroner i fjor.

I tildelingen ligger en økning på 2,5 millioner til sentral- og regionalleddet og tilsvarende i grunnstøtten til særforbundene.

– Norges Idrettsforbund er vår største frivillige organisasjon, som bidrar til varierte aktivitetstilbud og gode oppvekstmiljøer over hele landet. For at NIF skal kunne gjøre jobben sin best mulig, både når det gjelder tilrettelegging av aktivitet, inkludering av nye grupper og utvikling av tilbud, må organisasjonen være tilpasset medlemmenes behov, sier kulturminister Trine Skei Grande (V).

Idrettsforbundet hadde bedt om 753 millioner kroner sin søknad for 2019. Forbundet takker for tildelingen, men mener summen burde vært høyere for å få til nødvendig digitalisering av norsk idrett.

«Vi opplever at Kulturdepartementet anerkjenner behovet og prosjektet, men det er kun delvis hensyntatt i tildelingen, gjennom en økning i rammetilskuddet til NIF sentralt og til særforbundene, sammenlignet med 2018 på totalt 1/3 av det omsøkte beløpet», skriver NIF i en pressemelding og legger til:

«NIF må nå gå i dialog med resten av organisasjonen for å finne gode finansieringsordninger for dette viktige arbeidet. Dette vil utvilsomt påvirke andre prioriterte formål negativt».

(©NTB)