Greenpeace ber regjeringen om å se til Bergen

- Gummigranulat på kunstgressbaner må forbys.

BØR FORBYS: I Bergen velger man nå å unngå gummigranulat fra gamle bildekk når det legges nye baner, og når eldre baner skal ha mer fyllmasse. Dette ønsker Greenpeace at bør være gjeldende for hele landet - og ber nå regjeringen se til Bergen.

Etter nyttår lanserte Miljødirektoratet et forslag til tiltaksplan mot mikroplast. Ifølge dem er slitasje av bildekk, gummigranulat i kunstgressbaner, og maling og vedlikehold av skip og fritidsbåter de største kildene til mikroplastforurensing.

– Det er et fint forslag, men det er masse råd og få tiltak. Hver kunstgressbane lekker mellom tre og fem tonn plast, og er med det en av de største årsakene til mikroplastforurensing, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge.

Les hele saken med abonnement