Åpent brev til IOC: Felles nordisk front mot russisk og belarusisk deltakelse i idretten

De nordiske landene fastslår i en felles uttalelse at det er uakseptabelt med russisk og belarusisk deltakelse i idretten så lenge krigen i Ukraina pågår.

Berit Kjøll står sammen med sine nordiske kolleger.

Uttalelsen som blant annet er signert av den norske idrettspresidenten Berit Kjøll er sendt til Den internasjonale olympiske komité (IOC), Den europeiske olympiske komité (EOC), Den internasjonale paralympiske komité (IPC), Den europeiske paralympiske komité (EOC) og ANOC (Forbundet av nasjonale olympiske komiteer).

I teksten poengteres det blant annet at situasjonen rundt krigshandlingene i Ukraina ikke er endret.

«Derfor står vi fast på vår posisjon om ikke å åpne for russiske og belarusiske idrettsutøvere og ledere i internasjonal idrett», skriver landene.

– Uttalelsen er en bekreftelse på de nordiske landene sitt standpunkt i denne saken, også sett i lys av den siste tids utvikling, sier kommunikasjonssjef Finn Aagaard i Norges Idrettsforbund til NTB.

IOC åpnet

Videre i uttalelsen heter det at tiden ikke er inne til å vurdere å hente russere og belarusere inn i varmen igjen.

– Vi synes ikke det på dette stadiet er hensiktsmessig å tillate OL-deltakelse for aktive og ledere fra Russland og Belarus fordi Russlands krig mot Ukraina fortsetter med uforminsket styrke, sier generalsekretær Åsa Edlund Jönsson i Sverigs olympiske komité.

«Vi, de nordiske olympiske og paralympiske komiteer og idrettsforbund, benytter anledningen til å bekrefte vår standhaftige støtte nok en gang til det ukrainske folket og kravet om fred», skriver idrettstoppene.

I slutten av januar åpnet Den internasjonale olympiske komité (IOC) for at russiske og belarusiske utøvere kan få delta i neste års sommerleker under særlige betingelser, deriblant at det må skje under nøytralt flagg. Det til tross for den pågående krigen i Ukraina.

Utspillet har skapt rabalder både i Norge og internasjonalt.

Delte meninger

Amerikanske myndigheter har åpnet for å ta russerne og belaruserne tilbake i varmen, mens en rekke europeiske nasjoner har inntatt stikk motsatt ståsted. Tsjekkia føyde seg mandag inn i rekken av de sistnevnte.

Flere land, blant dem Ukraina, Latvia og Estland, har varslet at det kan bli aktuelt å boikotte Paris-OL dersom IOC likevel konkluderer med at russere og belarusere får delta.

Tirsdag sa Paris-ordfører Anne Hidalgo at hun ikke kan se for seg at russiske og belarusiske utøvere kan få delta i Paris-lekene neste år, selv under nøytralt flagg. Hidalgo har tidligere signalisert det motsatte.