Sport

Kritikk mot nye planer på Ekeberg: – En enorm avgjørelse som berører hele Oslo-idretten

Oslo Idrettskrets vil bygge for flere hundre millioner kroner. Mandag skjer en avgjørende avstemning i saken, men ikke alle kritikerne får slippe til.

Dette oversiktsbildet av Ekebergsletta er tatt med drone i august 2018. I dette området skal det bygges mye nytt. En av planene er det Oslo Idrettskrets som står bak. Det handler om Ekeberghallen, som du kan se bak til høyre i bildet. Foto: Hans O. Torgersen

 • Viljam Brodahl
  Aftenposten
 • Daniel Røed-Johansen
  Kommentator, Aftenposten
 • Sondre Moen Myhre
  Journalist, Aftenposten

Flere gir derfor uttrykk for at møtet bør utsettes. Selv avviser idrettskretsen kritikken.

– Dette er en enorm avgjørelse som berører hele Oslo-idretten. At det skal bygges et stort idrettsbygg med skole i regi av Oslo idrettskrets, kommer som en bombe på mange.

Det sier Robert Hagen, styreleder i Nordstrandhallen AS. Han mener at idrettskretsen har «tråkket langt utover de mandater som er gitt på tidligere ting».

Styreleder i Oslo Idrettskrets, Sveinung Oftedal svarer at «det er få saker det er blitt informert mer om».

Kort forklart er saken denne:

 • Oslo Idrettskrets holder i dag til i Osloidrettens hus, som ligger i tilknytning til Ekeberg Idrettshall. Nå vil de bygge nytt.
 • Det nye bygget skal inneholde Osloidrettens hus, men også deler av Idrettens helsesenter og undervisningsfasiliteter for videregående skole. Leieinntekter fra dette er avgjørende for prosjektet.
 • Slik blir det nye prosjektet en direkte konkurrent til Nordstrandhallen, som i dag får leieinntekter fra Lambertseter videregående skole.
 • Mandag kveld er det kalt inn til ekstraordinært kretsting. Der vil kretsstyret be tinget om fullmakt til opptak av lån på inntil 450 millioner kroner. Det er anslått at prosjektet vil koste 565 millioner kroner.

Her foreligger det planer om bygging. Foto: Ola A. Thorset / NTB scanpix

Dette er stridens kjerne

Innkallelsen til det ekstraordinære tinget ble sendt ut 20. september, én måned og én dag før tinget. Der er det spesifisert hvem som har møterett.

På grunn av kort innkallelsesfrist står det at tingrepresentanter må utnevnes av arbeidsutvalget i idrettens samarbeidsutvalg (ISU) i de ulike bydelene. Samtidig presiseres det at «aktuelle kandidater fra idrettslagene må være valgt av årsmøtet i klubben», eventuelt valgt av styret med fullmakt fra årsmøtet.

Her er stridens kjerne. Kritikerne mener at dette er en regel mange ikke har vært klar over, og at det ikke var tid til å gjennomføre årsmøter i klubbene i tide.

Robert Hagen i Nordstrand forteller at de egentlig skulle stille med seks representanter, men at de nå bare får lov til å stille med to. Selv oppfyller han ikke kriteriene.

Ba om utsettelse

Også KFUM har bedt om at det ekstraordinære kretstinget utsettes, men har fått avslag.

– Vi synes det er uklokt at det ikke utsettes, slik at flest mulig får anledning til å stille. Det er mange som ønsker å være med, som nå ikke får stille, sier daglig leder Thor-Erik Stenberg.

Christian Aubert i Lyn Fotball beskriver det som «unfair i en fair play-verden» at ikke alle kritiske røster får slippe til, mens Richard Pedersen i Grorud IL mener det «er helt vanvittig» at representanter hindres fra å delta. Han er selv en av dem.

Det samme gjelder Oslo Fotballkrets. Styreleder Kari Hove tar selvkritikk for at de ikke hadde det formelle i orden, men poengterer samtidig at det er «uheldig for demokratiet» om dette fører til at det blir et lavt antall deltagere.

Idrettskretsen svarer: – Helt som normalt

Det er lagt flere byggeplaner på Ekeberg. I september ga bystyret i Oslo grønt lys til planene til KFUM, Bækkelagets Sportsklub og Oslo Idrettskrets.

– Det er nå alle bitene er på plass, og det er derfor vi må kalle inn til et ekstraordinært ting. Dette er ikke en ny sak i det hele tatt, men noe som vi og idretten i Oslo har ønsket å gjøre over lang tid, sier Oftedal i Oslo Idrettskrets.

Han sier at planene aldri ville blitt gjennomført «om det var en økonomisk risiko for Oslo-idretten».

Magne Brekke (t.v.) og Sveinung Oftedal i Oslo Idrettskrets. Foto: Olav Olsen

Generalsekretær i idrettskretsen, Magne Brekke, opplever at det er støtte for planene i idrettsbevegelsen. Han mener det ikke er riktig å ta hensyn til at det han kaller «noen få representanter» ikke har det formelle i orden.

– For å stille på vårt ting må man ha fullmakt av sitt idrettslag. Det er helt vanlig. Slik har det alltid vært, sier han.

– Ser du noe problematisk med hensyn til den demokratiske prosessen?

– Strengt tatt ikke. Men jeg synes det er leit at det er noen som føler at de skulle vært med, men som ikke kan. Det er leit at de ikke har vedtakene sine i orden. Men de har hatt tid til å fatte disse vedtakene i klubbene.

– Hvorfor skal idrettskretsen gå i front for å bygge skolefasiliteter?

– At skolen skal være en stor leietager, er det som gir den økonomiske tryggheten. Uten det får vi ikke gjort noe.

Les mer om

 1. Idrett
 2. Oslo