Kjølls stemme kan bli hørt internasjonalt: – Jeg tror at vi kan gjøre en forskjell

Idrettspresident Berit Kjøll kan bli valgt inn i en viktig styre internasjonalt. Helgens idrettsting bestemmer hva slags ståsted hun og andre representanter fra Norge skal ha.

Berit Kjøll kan selv få en posisjon i en internasjonal idrettsorganisasjon.
  • Mette Bugge

Kort om saken:

  • På tinget til helgen støtter Norges idrettsforbund opp om en internasjonal verdiveileder for idrettens representanter.
  • Norge har 250 representanter i ulike verv, utvalg og komiteer internasjonalt.
  • Veilederen skal peke på de verdiene som skal etterleves, som blant annet perspektiv på bærekraft, nulltoleranse for rasisme og menneskerettigheter.

Kjøll stiller til valg til styret i Den europeiske olympiske komité, mens Magnus Sverdrup er foreslått inn i Engso. Det er den europeiske sammenslutningen av idrettsforbund.

Norge har 250 representantene som sitter i ulike internasjonale verv i idretten, i komiteer og utvalg.

På tinget ser Idrettsforbundet er det forslag om en verdiveileder som Norges Brettforbund var tidlig ute med å ta initiativ til. I etterkant har Nif fremmet sitt eget.

Behovet for en slik veileder har forsterket seg i diskusjonen rundt norsk idretts rolle og engasjement i internasjonale spørsmål som Qatar-VM i fotball og Beijing-OL:

  • Hva skal de ulike representantene mene?
  • Hvor sterkt skal de mene noe?

Må ha et ståsted

Nå skal det etableres en felles plattform som representantene samlet kan stå opp for. Den skal handle om verdier på områder som godt styresett, fair play og bærekraft.

– I praksis betyr veilederen at alle særforbund og Nif skal øke bevisstheten og bruke den som et styringsverktøy enten vi snakker om menneskerettigheter eller andre etiske problemstillinger, og muligheten for å påvirke, sier Berit Kjøll.

Hun nevner at Nif også styrker sitt etikkarbeid, og foreslår på idrettstinget å etablere etisk råd som også blir viktig for det verdibaserte arbeidet internasjonalt. Nif har i tillegg gitt økonomisk støtte til særforbund som har kandidater til internasjonale verv.

– Norge er en liten nasjon. Er det ikke litt naivt å tro at vi kan utfordre internasjonalt?

– Ja, Norge er et lite land, men stort når det gjelder internasjonal idrett. Vår stemme blir hørt. Jeg tror at vi kan gjøre en forskjell. Vi som en så sterk idrettsnasjon bør bekle internasjonale verv for å påvirke ytterligere.

Kjøll viser også til at Norge har verdensstjerner internasjonalt, forbilder mange ser opp til.

– Skal de måtte mene det som Nif bestemmer?

– Nei, det er opp til hver enkelt utøver om de i det hele tatt vil påvirke i internasjonale idrettsspørsmål. Men de blir lyttet til hvis de gjør det.

– Blir Nif mer politisk nå?

– Vi fra norsk idrett skal ha et 100 prosent politisk nøytralt ståsted. Det er naturlig at vi fortsatt har fokus på områder vi har hatt suksess på tidligere som likestillingsarbeid i internasjonale fora. Skiforbundet har jobbet godt med tanke på likestilling på selve FIS-kongressen og fotballforbundet har i en årrekke jobbet systematisk med å fremme kvinnefotballen. Vi ser også hvordan Hviterussland ble fratatt et VM. Norsk idrett har sin stemme internasjonalt, og den opplever jeg er tydelig og verdibasert. Verdiene handler også om godt styresett og fair play. Norge kan bli tydeligere.

Ola Keul håper det blir støtte til forslaget om en verdiplattform på helgens ting.

Ola Keul i Brettforbundet mener en verdiveilederen har flere siktemål.

– Norges beste idrettsutøvere er verdensstjerner og forbilder med enorm rekkevidde. Det gir utøverne mulighet til å påvirke effektivt i saker de brenner for, men viktigst i denne sammenheng er dette: De enestående prestasjonene gjør også posisjonen til norsk idretts 250 internasjonale representanter svært synlig. I forslaget vårt til idrettstinget er vi opptatt av hvordan vi sammen forvalter denne posisjonen internasjonalt, samtidig som vi står opp for idrettens egenverdi. Det er en mulighet til å svare opp de forventningene omverdenen og den unge generasjonen har til oss, og vise i praksis hvordan idretten kan påvirke saker som angår for eksempel menneskerettigheter, sier han.