Klubbene frykter 2021 blir et kriseår

På grunn av den pågående koronapandemien forbereder de lokale klubbene seg på et nytt år uten turneringer og viktige inntektskilder.

På Sukkevann var det bra med aktivitet på kunstgressbanene mot slutten av 2020. I det nye året er det ingen lag som trener der før 18. januar.

AGDER: – Økonomisk vil vi komme greit ut av 2020 takket være støtteordninger. Vi er mer bekymret for hvordan 2021 blir, sier Øystein Konradsen, leder i Randesund IL.

4. januar fikk idrettsklubbene nye retningslinjer fra myndighetene. Trening utendørs kan opprettholdes med én meters avstand, mens all aktivitet innendørs foreløpig er utsatt til 18. januar.

Randesund er blant klubbene som har innstilt all trening de neste to ukene. Hos dem og i flere andre klubber på Sørlandet er det usikkerhet knyttet til turneringer, som er viktige inntektskilder, lar seg gjennomføre.

– For 2020 fikk vi omtrent 950.000 kroner i momskompensasjon. I år vil den summen bli omtrent halvvert. Inkludert bingoinntektene mister vi beløp i millionklassen. Hvis vi ikke får støtteordninger eller arrangert turneringer, er det snakk om et tap på rundt fire millioner kroner. I fjor fikk vi tre milloner fra regjeringens krisepakke, som vi har fått signaler om at kan forsvinne, sier Konradsen.

Fremlagt to budsjetter

Fløy IL er også blant klubbene som har planlagt for at 2021 kan bli et nytt vanskelig år. På Flekkerøy har de lagt fram to budsjetter – med og uten Sør Cup, klubbens største inntektskilde.

– Vi hadde møte i hovedstyret i desember, der det ble fremlagt budsjett med og uten Sør Cup. Jeg frykter at 2021 kan bli et nytt år uten turneringer, sier Leif Arnesen, leder i Fløy IL.

Også han mener klubben deres kom godt ut av året som var.

– Vi har blitt godt kompensert av myndighetene for Sør Cup og cupkamper som skulle vært spilt. Med tanke på hvordan fjoråret kunne blitt, så har det gått veldig bra for oss, sier Fløy-lederen.

I Vågsbygd så man fram mot et lysere 2021 før en ny smittespredning kom, og dermed nye restriksjoner ved årsskiftet.

– Vi synes situasjonen er uviss. Derfor sitter vi litt på vent fram til det kommer ny veiledning fra myndighetene, sier Trond Blattmann, leder i IK Våg.

– Må regne med restriksjoner i 2021

Stein Bø-Mørland, som konstituert organisasjonssjef i Agder Idrettskrets, mener det er vanskelig å se for seg at 2021 blir et normalt år.

– Vi må legge til grunn de erfaringene vi har fått gjennom fjoråret. Treninger og kamper har kunnet gå omtrent som normalt, men turneringer har det ikke vært mulig å gjennomføre. Jeg skjønner at mange håper at det blir mulig i år, men vi må være realistiske. Jeg regner med at det blir restriksjoner i nesten hele 2021, sier Bø-Mørland.

Selv om han ikke tror det blir mulig å arrangere turneringer, mener han det er viktig å opprettholde aktiviteten blant barn og unge. Når kompensasjonen for tapte inntekter i 2020 trolig går ut, er det fordi kulturdepartementet har opprettet en stimuleringsordning i stedet. «Til forskjell fra kompensasjonsordningene, som kompenserer for tap knyttet til utsettelse eller avlysning av arrangementer, skal stimuleringsordningen sette arrangører i stand til å gjennomføre arrangementer og betale sine leverandører,» skriver departementet.

– Det vil bli krevende, men nå har klubbene fått muligheten til å tenke nytt. Det er viktig for oss at aktiviteten holdes i gang, sier Bø-Mørland.