Stoltzen Opp fikk grønt lys: – Vi var skeptiske og anbefalte ikke å la dem leie, sier smittevernoverlegen

Bymiljøetaten gikk mot smittevernoverlegens anbefalinger da de lot arrangøren leie Stoltzekleiven.

Stoltzen Opp under normale omstendigheter i 2019.

Tirsdag denne uken ga bymiljøetaten Stoltzekleiven Opp tillatelse til å leie Stoltzen til motbakkeløpet siste helg i september.

Dette gjorde de uten at helsemyndighetene i Bergen gikk god for det.

– Vi var skeptiske og anbefalte ikke å la dem leie. Nå registrerer jeg at de har fått leie. Da forutsetter jeg at de følger regelverket, og at de har funnet en løsning på utfordringene ved passering, sier smittevernoverlege Egil Bovim.

– Vi var skeptiske

I forbindelse med planleggingen av mosjonsløpet, sendte arrangøren av Stoltzekleiven Opp sin smittevernplan til Bergen kommune i august.

Bymiljøetaten ba så helsevernenheten i kommunen om å komme med sitt syn. Smittevernoverlege Egil Bovim deltok i diskusjonen.

Traseen er smal og det er derfor «vanskelig/umulig» å holde minst en meters avstand ved forbigåing, var noe av tilbakemeldingen arrangøren fikk.

Konklusjonen var at Stoltzen Opp ikke burde få leie området.

Smittevernoverlege Egil Bovim i Bergen kommune.

I etterkant av tilbakemeldingene fra helsemyndigheten gjorde Stoltzen Opp flere endringer, og sendte en revidert smittevernplan til kommunen. Den har ikke Bovim sett på.

Han ønsker ikke å svare på spørsmålet om han synes det er en god eller dårlig idé å arrangere løpet nå. Heller ikke om han tror det er mulig å holde én meters avstand, slik covid-19-forskriften krever.

– Det er arrangøren som er ansvarlig for at regelverket følges, og reglene har ikke endret seg. Det er det jeg kan si om dette.

– Sannsynlig at folk fristes til å passere

Tore-André Gram-Knutsen er leder i helsevernenheten i Bergen kommune.

Han mener fremdeles det blir svært utfordrende å avvikle løpet i samsvar med reglene i covid-19-forskriften.

– Jeg vil si det er sannsynlig at folk vil bli fristet til å passere på steder der det ikke er plass til å holde meteren, sier han og fortsetter:

– Hvis bymiljøetaten har gitt tillatelse til å bruke trappene til løpet, må nok kommunens tillatelse tolkes med en klar forutsetning om at arrangøren sikrer at gjeldende regler etterleves.

– Hviler ansvar på deltakerne

Løpsleder Carl Lund sier enmeteren har vært den vanskeligste nøtten å knekke under planleggingen.

Carl Eilert Macody Lund er løpsleder for Stoltzekleiven Opp. – Vår oppfatning er at interessen er enorm, sier han.

Etter tilbakemeldinger fra kommunen tok de ned antall deltakere, laget kohorter på maks 200 og økte tiden mellom kohortenes løp. Deltakerne blir også oppfordret til å passere der det er mulig med avstand.

– Vi legger ikke opp til å brudd på forskriftene, men spørsmålet blir hvor streng man skal være. Skal man garantere at det ikke skjer, måtte vi hatt politimyndighet og geleidet folk oppover. Vi vil legge til rette, men det hviler også et ansvar på deltakerne, sier Lund.

At smittevernoverlegen er skeptisk, forstår han. Han er ikke overrasket over at ulike aktører i kommunen kan ta ulike standpunkt.

– Vi tenker at dette må vurderes i en helhet. Man må sette smittevern opp mot for eksempel folkehelse og den positive effekten for det psykososiale. Jeg regner med at de som sitter i kommunen ser på den helheten.

Ga ikke tilbakemelding

Ellen-Karin Nordhus i bymiljøetaten forteller at de sendte Stoltzen Opp sin nye smittevernplan til helsevernetaten i kommunen for gjennomgang og tilbakemelding.

Men de fikk ikke svar, og valgte til slutt å la arrangøren leie.

– Hvorfor leier dere ut når helsemyndighetene anbefalte det motsatte?

– Arrangøren hadde gjort flere endringer. Det eneste som gjensto var dette med enmetersregelen. Dersom arrangementet skal avslås, må det gjøres en medisinskfaglig vurdering og fattes et vedtak hjemlet i smittevernloven. Denne hjemmelen ligger ikke til bymiljøetaten, sier hun.

Stoltzekleiven Opp i slutten av september 2017.

Var nervøs i august

Lund medgir at det ikke var noe gøy å få avisoppslag om smittevernet i fleisen tidligere denne måneden, og de har flere ganger vært redde for at både myndigheter og smittetrykk skulle sette ned foten.

– I slutten av august, da det var 100 nye smittede i Bergen hver dag, da var det litt stressende å være løpsleder for et mosjonsarrangement.

Tross skepsis, mener han dialogen med kommunen har vært god.

– Det er klart at for oss som ikke er vant med det kommunale byråkratiet, kan man bli litt nervøs av prosessen, men vi har alltid følt at kommunen har tatt telefonen og hørt på oss. Det skal de har skryt for.