Sport

Idrettens nye kostnadsrapport får kritikk. Flere mener den er så godt som ubrukelig.

Rapporten som skal danne grunnlaget for arbeidet rettet mot kostnader i idretten, får kritikk for å være upresis og ha for lite tallgrunnlag.

Partner i Oslo Economics, Marit Svensgaard (f.v.), kulturminister Abid Raja og idrettspresident Berit Kjøll presenterte rapporten sist onsdag.
  • Sondre Moen Myhre
    Sondre Moen Myhre
    Journalist

På oppdrag fra Norges idrettsforbund (Nif) og Kulturdepartementet har analyseselskapet Oslo Economics kartlagt hva det koster for foreldre å ha 9- og 15-åringer i norsk idrett. 13 ulike grener er analysert.

Ifølge rapporten koster det i gjennomsnitt 3617 kroner for en 9-åring å bedrive idrett i Norge, og for en 15-åring koster det 9606 kroner.

I utarbeidelsen av rapporten sendte Oslo Economics, via Nif, ut en spørreundersøkelse til norske foreldre om hva de betaler for å ha barnet sitt i idretten.

Men da rapporten ble lagt frem, var foreldreundersøkelsen borte fra tallmaterialet.

Slik ble resultatet presentert i rapporten:

Idrettslags anslag ble tallgrunnlaget

Begrunnelsen fra Oslo Economics er at de fikk for få svar fra foresatte til å kunne bruke dem i analysen.

I halvparten av de 26 gruppene som ble undersøkt, var det under 10 foreldre som svarte. I noen av dem ingen svar.

Derfor valgte Oslo Economics å støtte seg på svar fra idrettslag da rapporten ble utarbeidet. Likevel viser rapporten til at de få foreldrene som svarte, ga uttrykk for høyere kostnader enn idrettslagene.

Mener utvalget er for lite

– Det er ikke noe hyggelig å ende i den delen av statistikken, selv om vi sikkert forventet å være der, sier ishockeypresident Tage Pettersen.

Hans idrett fikk en «pris» på 24.799 kroner i gjennomsnitt for 15-åringer. Dermed kom de ut som den nest dyreste idretten etter alpint.

Ishockeypresidenten er derimot ikke sikker på om han kan stole på at tallene Oslo Economics har funnet frem til, er reelle.

– Jeg synes utvalget, både blant foresatte og klubber, er veldig lite for å trekke såpass bastante konklusjoner knyttet til kostnad.

Bak gjennomsnittet på 24.799 kroner ligger svar fra kun 21 idrettslag. Blant dem varierer svarene på det totale kostnadsbildet fra 3120 til 108.920 kroner.

– De tallene der, med så få respondenter, blir selvsagt lite verdt, sier Pettersen.

Tage Pettersen er ishockeypresident og stortingsrepresentant for Høyre. Han mener rapporten ikke kan brukes til særlig mer enn å gi en «wakeup call».

Det er i gjennomsnitt 27 prosent av idrettslagene i de respektive forbundene som har svart på undersøkelsen. I noen forbund er andelen nede i 22 prosent.

Tidligere rektor ved Universitetet i Bergen og forfatter av læreboken Samfunnsvitenskapelige metoder, Sigmund Grønmo, mener at et gjennomsnitt på 27 prosent i en undersøkelse er svært lavt.

– Det viktige her er at antallet som ikke har svart, er langt større enn antallet som har svart, forklarer han.

Les også

Så mye koster det å drive ulike barneidretter i Norge – 40.000 kroner skiller dyrest fra billigst

Foreldrene som vet hva de bruker

I undersøkelsen er idrettslagene blant annet bedt om å anslå hva foreldrene til en «typisk utøver» brukte på «nødvendig utstyr» og arrangementer.

– Dette er anslag i klubbene. De vet i liten grad hva foreldrene bruker og prioriterer på dette, sier ishockeypresident Pettersen.

– Kan dere bruke rapporten til noe?

– Skal jeg være helt ærlig, er svaret nei på det. Vi er ikke overrasket over at vi havnet der vi havnet, men utover det å være en «wakeup call», så er den ikke verdt så veldig mye mer.

Også i Norges Gymnastikk- og Turnforbund er man usikker på om deres «pris» kan brukes som en reell målestokk. For 15-åringer er det 16 idrettslag som utgjør grunnlaget for at turn fikk en gjennomsnittspris på 12.510 kroner.

– Tallet i seg selv er et gjennomsnitt, og dermed også veldig upresist. I tillegg til at det er få lag med i materialet, sier generalsekretær Øistein Leren.

– Kan man bruke rapporten til noe oss dere?

– Den sier oss det vi visste fra før: At breddeaktivitet er billigere enn konkurranseaktivitet. Det var vel ikke så overraskende. Jeg vil ikke si at turn koster 12.500, for det er for unyansert. For noen koster det kanskje vesentlig mer, for andre koster det vesentlig mindre. Det er ikke presist nok til at vi kan bruke den til veldig mye.

Turn for 15-åringer koster i gjennomsnitt 12.500 kroner ifølge Oslo Economics. Svarene de fikk fra de 16 idrettslagene går fra 1250 til 40.660 kroner.

Utfordrende oppgave

Marit Svensgaard, partner i Oslo Economics, legger ikke skjul på at det har vært utfordrende å skulle finne ut hva de 13 ulike idrettene koster på to forskjellige alderstrinn.

– Det er ikke ett svar på hva det koster fordi det koster forskjellig nesten for hver eneste utøver. Det er omtrent 90.000 utøvere tilsammen i de to aldersgruppene i disse tretten idrettene. Det er utfordrende å gjenspeile alle de detaljene.

– Er 21 svar nok for å sette en kostnad på ishockey for alle 15-åringer?

– Hvis du ser på svarprosenten innenfor ishockey, så er den på 27 prosent. Det er altså om lag en fjerdedel av ishockeyklubbene i Norge som har bidratt med sine kostnadsestimater.

– Føler du deg trygg på at tallene er representative?

– Det gir et uttrykk for en fjerdedel av idrettslagene innenfor denne gruppen med de kostnadene de har oppgitt.

Svensgaard påpeker at man ikke må lese rapporten «på kronen». Hun sier det hadde vært ønskelig med mer respons fra idrettsforeldrene, men føler seg trygg på at datagrunnlaget fra idrettslagene er til å stole på.

– Vi mener idrettslagene har svart etter beste evne og kunnskap. De sitter ikke og ikke vet hva dette handler om. Samtidig er det klart at det er krevende for idrettslagene å angi hva idrett koster for en typisk utøver, når variasjonen mellom utøverne er så stor.

Les også

Jansrud slår alarm om klasseskille i norsk alpint: – Har utviklet seg i en helt hinsides retning

Idrettspresidenten klar til å ta rapporten i bruk

Allerede denne uken starter Nif arbeidet knyttet til rapporten når særforbundene samles onsdag.

– Rapporten er verdifull og gir oss et godt grunnlag til å kunne målrette tiltak for å redusere kostnader i idretten, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Idrettspresident Berit Kjøll under et møte med kulturminister Abid Raja.

Konfrontert med at tallene baserer seg på idrettslags antagelser og ikke foreldres oppgitte kostnader, svarer Kjøll følgende:

– Kostnadsnivået i rapporten er et uttrykk for kostnader idrettslag og foresatte står overfor. Fremstillingene gir et faktabasert grunnlag basert på den kunnskap som er ervervet gjennom denne rapporten.

– Skjønner du at noen forbund vil mene tallene som har kommet frem egentlig ikke sier så mye?

– Det enkelte forbund må ta denne rapporten og jobbe videre med utfordringene i sitt forbund, i sine idrettslag og blant foresatte. Vi er fornøyde med at vi nå har et mye bedre faktagrunnlag enn vi noen gang har hatt på dette feltet, men dersom det viser seg at vi trenger mer faktakunnskap, enn det denne rapporten kan gi oss må vi sammen se på muligheten til å innhente dette i fremtiden.

Les mer om

  1. Barneidrett
  2. Berit Kjøll