Sport

Golf - grønn glede

Norges Golfforbund (NGF) ønsker å sette fokus på golf som helsebringende aktivitet. Nå drar de i gang flere prosjekter innenfor "Grønn glede".

  • Svend Ole Kvilesjø

Temaside om Golf — grønn glede - Med prosjektet ønsker NGF også å sette fokus på det helsemessige aspektet ved golfidretten. Vi ønsker å få etablert gode aktivitetstiltak som kan bidra til at enda flere får oppleve gleden og trivselen ved golfidretten, forteller prosjektleder Lise Bjørnstad. I første omgang er det golfklubbene Borregaard, Hvam, Ballreud og Aurskog som er med i prosjektet. Kreftforeningen er en av organisasjonene som kommer til å samarbeide nært med NGF om Grønn glede-prosjektet. - Et spennende prosjekt som får kreftsyke og pårørende til å gjøre noe morsomt sammen. Det tar tankene bort fra kreftsykdommen og setter trivsel og aktivitet i sentrum, sa generalsekretær Anne Lise i Kreftforeningen da prosjekt ble slått i gang på Ballerud golfklubb i Bærum onsdag. Ryel fremhevet også at prosjektet passer godt til Kreftforeningens satsingsområde for 2005, nemlig barn og ungdom som pårørende . Kreftforeningen har innvilget 125.000 kroner, som skal gå til utstyr og gjennomføring av grønt kort-kurs for deltagerne. Generalsekretær Geir Over Berg i Norges Golfforbund gleder seg til det nye samarbeidet. - "Grønn glede" skal fremheve entusiasme, lyst og glede. Det beste med golf er at alle kan delta på sitt eget nivå, få være ute og ha det hyggelig sammen. Et prosjekt som dette er også et viktig bidrag til utviklingen av Ballerud golfklubb, sa Berg. Langsiktige "Grønn glede"-mål: * Golf skal bli allment kjent som en helsebringende aktivitet som kan drives av alle. NGF vil bidra til et økt fokus på Golf i en helsefremmende sammenheng- generelt - og spesielt tilknyttet prosjektet "Golf - Grønn Glede". * Norges Golfforbund (NGF) skal rekruttere nye målgrupper til golfidretten. * Klubber skal nå fram via helsevesenet til målgruppen for "grønn resept ". * NGF skal jobbe for at deltakerne i Golf-Grønn Glede blir motivert til videre deltagelse i golfidretten. NGF vil legge vekt på å finne tiltak som reduserer frafall blant grønt kort-spillere. Klubbene skal skape gode møteplasser og et godt aktivitetstilbud tilpasset målgruppen. * Spre glede! Temaside om Golf - grønn glede

Les også

  1. Spiller seg frisk med golf

<b>Denne gjengen</b> er blant mange som skal spre grønn golfglede rundt i Norge i året som kommer.

Les mer om

  1. Golf