Anklager idrettspresidenten for å ville gi kretsen munnkurv. Berit Kjøll har et annet syn på saken.

Oslo idrettskrets ble kalt inn til møte med Idrettsforbundet. Hva som var tanken bak det, hersker det uenighet om.

Magne Brekke (t.v.) og Sveinung Oftedal i Oslo idrettskrets stusser over måten kretsen ble kalt inn til møte med idrettspresidenten, etter å ha ytret seg i media.
  • Pål Strande Gamlemoen

– At en idrettspresident blander seg inn i hva idrettskretsen skal gjøre, si og mene, er jeg forundret over, sier Magne Brekke.

Han er generalsekretær i Oslo idrettskrets og stusser over hvordan Norges idrettsforbund og president Berit Kjøll i hans øyne blander seg inn i idrettskretsens arbeid.

I begynnelsen av juni skrev Aftenposten om at kretsen ønsker lavere priser på spillerlisensen i ungdomshåndballen. Kort tid etterpå ble han kalt inn til et møte med idrettspresidenten. Brekke opplevde det som at han ble «kalt inn på teppet».

– De var kritiske til at jeg hadde uttalt meg slik jeg hadde gjort. Når jeg tenker på møtet i ettertid, opplever jeg det som et forsøk på å gi meg munnkurv, sier han.

Både idrettspresidenten og Kåre Geir Lio i håndballforbundet har en helt annen opplevelse av møtet.

– Formålet med møtet var naturligvis ikke å ilegge noen som helst munnkurv, hverken på Norges Håndballforbund eller Oslo idrettskrets, for deres eventuelle uttalelser i pressen, skriver idrettspresident Berit Kjøll i en mail til Aftenposten.

Vil fortsette å ytre seg

Billigere deltagelse har vært en viktig fanesak for Oslo idrettskrets. De har løftet problematikken rundt lisensen i håndballen flere ganger.

– Det er vedtatt av vår generalforsamling og strategiske plan at vi skal jobbe for å fjerne økonomi som barriere for idrettsdeltagelse for barn og unge i Oslo. Å utfordre særidrettene til å begrense kostnader for deltagelse er en del av dette. Det er det som er min jobb, sier Brekke og fortsetter:

– Vi og Norges idrettsforbund er ulike juridiske enheter. Det skal være rom for meningsytringer og å snakke makten midt imot. Det gjør vi bevisst, og det skal vi fortsette med, sier Brekke.

Synes det er merkelig

Brekke får støtte av Sveinung Oftedal, som er styreleder i Oslo idrettskrets. Ifølge han har Nif, kretsen og forbundet hatt to møter der problematikken er blitt tatt opp. Første gang var da Aftenposten lagde sak om lisenstemaet tidlig i fjor med uttalelser fra Oftedal. Da ble han og Magne Brekke innkalt til samtale med Nif og Håndballforbundet.

Oftedal synes det er merkelig at idrettspresidenten kaller inn til slike møter når kretsen tar opp problematikk for idrettslag i Oslo i mediene.

– Vi må få lov til å uttale oss offentlig om viktige idrettspolitiske saker – som kostnader i idretten, sier Oftedal.

Kretsstyret har sendt et brev til styret i Nif, der Kjøll er president. Der er ordlyden klar: Kretsen understreker sin rett til å uttale seg om diverse ting som påvirker idretten.

– Ting blir ikke gjort noe med om de ikke blir problematisert, sier Oftedal og fortsetter.

– Hvor alvorlig mener du det er at Nif «kaller dere inn på teppet», som du sier?

– Det er realt å diskutere profilen i våre utspill. Men nå har det vært to møter, så da må det tolkes som et press fra Nifs side. Vi tåler det presset, men det er viktigere for oss å fortsette å kjempe for en rimeligere idrett. Det bør Nif skjønne. De burde heller tatt initiativ til hvordan det kan bli billigere å drive idrett.

Les også

Idrettsledere går hardt ut mot forbundets lisenskrav: – Grådig urettferdig

– Et oppklarende møte

På spørsmål fra Aftenposten forklarer Kjøll at målet for det siste møtet var å oppklare de faktiske forholdene knyttet til lisensinntekter og finansiering av toppidrett. Idrettspresidenten opplevde seansen som «god og konstruktiv».

– I Norge og norsk idrett er vi opptatte av ytringsfrihet og har stor takhøyde for meningsutveksling hvor alle skal få anledning til å mene og ytre det de ønsker, også til pressen, sier Kjøll.

– Hva synes du om at Oslo idrettskrets uttaler seg slik de har gjort i media ved disse anledningene?

– Oslo idrettskrets har i likhet med andre organisasjonsledd i norsk idrett selvsagt full ytringsfrihet og har full anledning til å uttale seg fritt i pressen.

– Bør ikke kretsen få lov til å ytre seg om det de oppfatter som økonomiske barrierer?

– Jo, naturligvis. Dette er et tema som hele norsk idrett er svært opptatt av og som adresseres regelmessig både på våre interne møteplasser og i en rekke andre sammenhenger, eksempelvis gjennom pressen.

Idrettspresident Berit Kjøll sier at det ikke har vært noen intensjoner om å legge press på Oslo idrettskrets.

– Opplevde det som et godt møte

Det var ikke bare idrettspresident Kjøll som møtte Brekke og nestleder i Oslo Idrettskrets Kate Hage Nilsen sist. Også håndballpresident Kåre Geir Lio var til stede.

Heller ikke sistnevnte deler idrettskretsens opplevelse av møtet.

– Jeg opplevde det som et godt møte, der folk sa hva de mente.

Han syntes ikke det virket som noe forsøk på å gi kretsen munnkurv.

– Det var et møte der man var kritiske til selve innholdet i det kretsen hadde sagt til Aftenposten. Blant annet at pengene fra lisensen brukes på landslag og slike ting. Det stemmer ikke og kom dårlig frem i Aftenpostens siste sak. Landslagene er selvfinansierte gjennom markedsinntektene.

Han legger til han at han deler Oslo idrettskrets’ ønske om en billigere idrett for barn og unge.