Sport

Idrettsforbundet svinger sparekniven: - Dette er krevende

Norges Idrettsforbund jobber hardt med å spare kostnader. Nedbemanning er det foreløpig ikke snakk om.

Generalsekretær Inge Andersen, idrettspresident Tvedt og visepresident Kristin Kloster Aasen jobber med kostnadskutt i Norges Idrettsforbund. Foto: NTB scanpix

  • NTB

Kulturminister Linda Hofstad Helleland bevilger i 2017 mer penger enn noen gang til norsk idrett. 684 millioner kroner lød fasiten da rammene for tildelingen av spillemidler lå klare tidlig i desember i fjor. Det er en økning på 24 millioner fra 2016.

Det såkalte sentralleddet i Norges Idrettsforbund fikk samtidig kuttet sine rammer fra 135 til 130 millioner. Årets overføring er 18 millioner mindre enn det NIF-ledelsen ba om.

Siden rammene lå klare har generalsekretær Inge Andersen og hans stab jobbet for å tilpasse seg en hverdag med færre disponible kroner. Enkelte sparetiltak er allerede identifisert, men noe endelig budsjett for 2017 fikk ikke idrettsforbundets styre presentert på torsdagens styremøte.

- Det er alltid krevende når man får reduserte inntekter. Det betyr at vi må jobbe litt hardere for å se hvor det er mulig å spare. Jeg er skrudd sammen sånn at jeg er optimist, og jeg føler meg trygg på at vi skal komme i mål med 2017-budsjettet på en skikkelig måte, til beste for norsk idrett og de aktivitetene vi i NIF har ansvaret for, sier Inge Andersen til NTB

Samler bredden

Ett ledd i den pågående spareprosessen er opprettelsen av en egen breddeidrettsavdeling i idrettsforbundet.

- På samme måte som vi gjorde med Olympiatoppen for snart 30 år siden, samler vi nå innsatsen vår rundt kompetanseutvikling og utdanning av trenere, ledere og frivillige, samt oppfølgingen av særforbundene, i en breddeidrettsavdeling. Det betyr at jeg har lagt ned organisasjonsavdelingen i NIF, sier Inge Andersen.

- Vi legger også organisasjonsarbeidet vårt inn i breddeidrettsavdelingen, og dermed reduserer vi litt på antallet folk som har personalledelse og antall sjefer. Dette er et av de store grepene vi allerede har gjort, tilføyer han.

- Hvor mye utgjør denne besparelsen i kroner?

- Det må jeg komme tilbake til når jeg legger fram det endelige budsjettet, men det er åpenbart at det ligger en besparelse der. Nå snur vi hver stein og hver budsjettpost, så får vi se hva den samlede besparelsen blir, sier generalsekretæren.

Taus om oppsigelser

Hvorvidt sparetiltakene i idrettsforbundet kan ende med oppsigelser er Andersen svært forsiktig med å si noe om.

- Vi skal gjøre dette på en best mulig måte, og vi skal gjøre det i dialog med fagforeningene og styret.

- Kan du utelukke at det blir oppsigelser?

- Jeg vil ikke uttale meg om det. Personalmessige spørsmål må jeg løse med personalet. Denne prosessen består av etapper, og nå er vi inne i den fjerde og siste, sier han.

Generalsekretæren er ikke ukjent med organisasjonsmessige endringer i NIF.

- Da jeg begynte her i 2004, ble jeg ansatt for å gjøre en ryddejobb. Den var mye, mye større enn det jeg står oppe i nå. Dette er mer en justering av virksomheten, sier Andersen.

Klare føringer

Idrettspresident Tom Tvedt og hans styre har gitt NIF-administrasjonen klare føringer med hensyn til kostnadstiltakene som nå settes i verk.

- Det handler om helt dagligdagse ting som å være restriktiv med hvor man legger møter og være kostnadsbevisst i alt vi foretar oss. For eksempel rundt hvor mange man reiser med på representasjonsoppgaver, sier generalsekretæren.

Idrettspresident Tvedt er forberedt på tøffe økonomiske tak også på sikt.

- Ja, dette er krevende, og det kommer til å bli krevende også i framtida helt uavhengig av dette kuttet, sier han til NTB - og tilføyer:

- Vi må nå se på hvordan vi er organisert, og ta de utfordringene som ligger der. Det er ikke verre for NIF å justere enn for andre, men det får konsekvenser. Når vi er ferdig med denne runden, må vi påse at vi har en organisasjon som leverer i henhold til det idretten trenger.

Det endelige budsjettet for 2017 skal etter planen være klart når idrettsstyret møtes i februar.

(©NTB)

Les mer om

  1. Norges Idrettsforbund
  2. Linda Hofstad Helleland
  3. Tom Tvedt