Sport

Ser til Island for å forbedre den norske idrettsmodellen

Universitet i Agder (UiA) har sammen med Randesund idrettslag og Agder idrettskrets søkt om 16 millioner kroner til forskning på hvordan barn og unge kan holdes lenger i idretten.

Randesund-spillere i aksjon på trening. Her er det G15-laget til klubben som er avbildet på hovedbanen på Sukkevann.
  • Nicolai Gaustad Olsen
    Fædrelandsvennen

KRISTIANSAND: – Det er ikke nødvendigvis de som kan mest om fotball som er den beste treneren. Det er de som holder på guttene og jentene lengst, sier Sveinung Berntsen, instituttleder for idrettsvitenskap og kroppsøving ved UiA.

Sammen med Agder Idrettskrets og Randesund IL ønsker UiA, i løpet av de neste fire årene, å forske på det som er idrettens store ambisjon: Hvordan få flere barn og unge til å være med i idretten så lenge som mulig.

De aller fleste barn og unge i Norge er eller har vært engasjert i idrett. De første årene er det i stor grad foreldre som er trenere. Det er disse dugnadsarbeiderne UiA nå ønsker å øke kompetansen til.

Sveinung Berntsen, instituttleder for idrettsvitenskap og kroppsøving ved UiA.

– Det gjøres mye bra dugnadsarbeid i Norge i dag og idretten er helt avhengig av foreldres bidrag, men vi sparer gjerne de mest kompetente trenerne til barna er 13-14 år. Det er veldig uheldig, for da har mange barn allerede sluttet. Dette ønsker vi å snu på, slik at man får enda mer kompetente trenere allerede når barn starter med idrett, sier Berntsen.

– Den norske idrettsmodellen er velfungerende på svært mange områder. Likevel erfarer vi noen utfordringer på grasrota. Blant annet er frafallet fra organisert idrett større enn ønsket og mange av de frivillige trenerne i barne- og ungdomsidretten har ikke den nødvendige kompetansen for å lede og trene barn og unge i de utviklingsfaser de gjennomgår. Derfor ønsker vi med dette prosjektet først å forbedre og deretter utfordre den norske idrettsmodellen, sier Monica Klungland Torstveit, professor i idrettsvitenskap ved UiAs fakultet for helse og idrettsvitenskap. Hun er leder for forskningsprosjektet.

Monica Klungland Torstveit, professor i idrettsvitenskap ved UiAs fakultet for helse og idrettsvitenskap.

Ser til Island

UiA har nå søkt Norsk forskningsråd om 16 millioner kroner til kompetanseprosjektet, som de har planlagt å starte til sommeren.

– Vi har tro på at mer kompetanse hos barnas første trenere er viktig. Det og allsidighet mener vi er noen av nøkkelkomponentene til å holde barna i idretten. Vi skal ikke bare ha profesjonelle trenere, for det blir fort dyrt. Vi tenker at mer og bedre faglig kursing er veien å gå, sier Berntsen.

UiA ser blant annet til Island og hvordan øya med rundt 330.000 innbyggere har utviklet seg til å bli en idrettsnasjon med gode internasjonale resultater. I de senere årene har islendingene kommet til kvartfinalen i fotball-EM, og i håndball har de tatt sølv i OL og bronse i EM.

– Det de gjør på Island er at kommunene gir familier midler til å finansiere frivillige aktiviteter, sier UiA-professoren.

På Island kan alle barn i alderen 6–18 år få rundt 4000 norske kroner å bruke på å kunne delta i lag og foreninger.

– I tillegg ansatte islendingene profesjonelle trenere helt fra seksårsalderen. Da fikk de de best skolerte og pedagogiske trenerne som følger barna tidlig. De investerte også mye i haller og andre fasiliteter, fortsetter Berntsen.

– Samfunnsansvar

Det var Randesunds fotballeder Johan Holte som tok kontakt med UiA for å høre om hvordan klubben kan bedre breddeidretten.

– Vi har en god rekruttering og mange fantastiske frivillige i klubben, men det er alltid rom for forbedring, sier Holte.

Slik ser det ut på Sukkevann på en normal dag. På de fire banene er det som oftest full aktivitet.

Han er spent på å se hvilke svar de vil få av UiA-prosjektet. Det er særlig to aldersgrupper de skal se nærmere på: 5–8-åringer og 13–16-åringer.

– Vi mister for mange i ungdomsskoletiden. Vi har et samfunnsansvar for å holde ungdommen i idretten. Veldig mange gutter og jenter går da glipp av de gøyeste årene med idretten. Dette ønsker vi å gjøre noe med, sier Johan Holte.

– Først og fremst vil fokus være på å utvikle frivilligheten via forbedret sertifisering av trenerne. Vi vil spesielt ha fokus på tre faser; de yngste som starter med organisert idrett, samt ungdom i overgangsfasene mellom barnetrinnet og ungdomstrinnet, og deretter mellom ungdomstrinnet og videregående skole – for å forhindre frafall, sier Monica Klungland Torstveit.

Les mer om

  1. Idrett
  2. Randesund IL
  3. Agder Idrettskrets