Stiller krav til Sandefjord: To 2.-divisjonsklubber får poengtrekk

Norges Fotballforbund har trukket 2.-divisjonsklubbene Notodden og Gjøvik-Lyn henholdsvis tre og ett poeng for svak økonomisk kontroll.

KRAV: Trener i Sandefjord Hans Erik Ødegaard.

1.-divisjonsklubben Skeid er samtidig ilagt en irettesettelse.

For samtlige klubber begrunnes reaksjonene med brudd på tidligere inngåtte økonomiske handlingsplaner.

Klubbene har 14 dagers klagefrist på vedtaket.

På bakgrunn av klubbenes økonomiske innrapporteringer for 2022, har klubblisensnemnda i NFF også fattet vedtak om følgende pålegg av handlingsplaner:

Finansielt oppfølgingssystem: Sandefjord, Ranheim, Sandnes Ulf, Raufoss, Avaldsnes og Grorud.

Krav til positiv egenkapital: Sandefjord og Avaldsnes.

For klubbene i Eliteserien og 1. divisjon for menn ender årsresultatene samlet sett opp med et positivt resultat. For Toppserien og 2. divisjon ender årsresultatet opp negativt samlet sett.