Overgrep i idretten: – Enklere å varsle fra i dag

Norges idrettsforbund mener det vil bli lettere å si fra om seksuelle overgrep og andre regelbrudd etter dagens lansering av et digitalt varslingssystem.

KAMP MOT OVERGREP: Idrettspresident Berit Kjøll lanserer et digitalt system for varsling av overgrep og regelbrudd.

– Det vil gjøre det enklere og tryggere å varsle. Det er hovedmålsettingen, og ressurssidene (digitalt) et første steg. Det vil komme flere, sier Cecilie Prebensen.

Hun er seniorrådgiver for verdiarbeid i Norges idrettsforbund (NIF).

NIF lanserer torsdag det som kalles ressurssider for varsling i norsk idrett. Det er ikke slik at det tidligere ikke har vært mulig å varsle om seksuell trakassering, vold, hatefulle ytringer og økonomiske misligheter. Nå vil det imidlertid være mulig å gjøre det via nettet.

«Jeg vil varsle», «Jeg skal hjelpe en som varsler», «Jeg skal håndtere et varsel» er blant informasjonspunktene i menyen under fanen «varsling» på idrettsforbundets hjemmeside, to år etter at idrettstinget i 2019 vedtok å styrke etisk og trygg idrett. Det nye systemet er i løpet av seks uker rullet ut hos idrettsforbundets 55 særforbund og 11 idrettskretser.

– Dette er svaret når vi ser at ting ikke fungerer. Vi går inn og gjør det bedre, sier Cecilie Prebensen.

Les også

Marit Bjørgen om ny trenerattest: – Det skal være trygt dit man sender ungene

Idrettspresident Berit Kjøll uttrykker det samme i en kommentar.

– Dette vil gi en tryggere idrett og mer idrettsglede. Nå gleder vi oss til å få alle idrettslag trygt om bord, sier Kjøll.

Det som gjenstår er å få 10.000 klubber til å ta det i bruk. Cecile Prebensen, som kom til NIF for to år siden etter å ha jobbet seks år med det samme i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, antar at det vil ta halvannet år å få det på plass lokalt.

Hun understreker at det nye digitale systemet er et tilbud, ikke et pålegg, fra Norges idrettsforbund. NIF, Norges fotballforbund og Motorsportforbundet har brukt det de siste par årene, ifølge Cecilie Prebensen - som karakteriserer det som genialt.

Idrettsforbundet har kjøpt det av Bergensfirmaet «Mitt Varsel».

På spørsmål om norsk idrett sammenlignet med andre nasjoner er sent ute med å innføre et digitalt system for varsling, svarer Cecilie Prebensen at så vidt hun vet fins det ikke noen som har gjort tilsvarende. Det har å gjøre med at norsk idrett stort sett er organisert som en enhet, NIF.

– Det har gitt oss mulighet til å gå i front på dette området. Andre steder er den mer fragmentert, sier hun.