Helleland nekter å svare ekspertene om hjerneskader: - Det henger ikke på greip

— Det forundrer meg at en minister kan se bort fra fakta på denne måten, sier professor om hjerneskader i proffboksing.

MONTASJE: Linda Hofstad Helleland jublet for Cecilia Brækhus' knock out-seier over franske Anne-Sophie Mathis lørdag.

Debatten om proffboksing i Norge har igjen tatt av etter Cecilia Brækhus’ kamp i Oslo Spektrum lørdag, det første proffstevnet her i landet på 35 år.

10000 elleville tilskuere hyllet den norske boksedronningen på tribunene, mens nesten 1 million nordmenn så kampen på TV. Ministerduoen Erna Solberg og Linda Hofstad Helleland har fått kritikk for deltagelsen i boksefesten, som endte med knock out av franske Anne Sophie Mathis etter drøye tre minutter.

I et mye lest innlegg i Aftenposten skrev professor i nevrokirurgi, Knut Wester at han ikke «kan ikke se at departementet i det hele tatt har tatt hensyn til eksisterende medisinsk kunnskap under utarbeidelsen av de nye forskriftene».

Han utfordret kulturministeren «til å komme med en faglig begrunnelse for de foretatte endringene, hvor hun også redegjør for de medisinske sidene», og spurte om « det er slik at departementet ikke tror på den foreliggende medisinske litteraturen, eller er det slik at en hjerneskade fra eller til ikke er så farlig?»

Han satt i godkjenningsnemnda, oppnevnt av Kulturdepartementet, som skulle godkjenne organisert kampaktivitet. De trakk seg i protest da Helleland 16. september valgte å endre knockoutforskriftene på hva nemnda kaller dramatisk vis.

STATSMINISTEREN PÅ PLASS: Erna Solberg hyllet Cecilia Brækhus etter den historiske VM-kampen på norsk jord mot franske Anne-Sophie Mathis.

Helleland viser til Iran og Nord-Korea

Aftenposten oppfordret tirsdag Helleland til å komme med den medisinskfaglige begrunnelsen som Wester etterspør, uten helt å lykkes med det.

— Denne kritikken har vært kjent i mange tiår, og det er det samme som kommer igjen. Norge er et av få land som ikke har tillatt proffboksing og hatt særregler for dette, svarer kulturministeren.

- Så det er en ideologisk beslutning?

— Det er en politisk beslutning som vi har tatt. Dette er nå bestemt.

- Men hvilke hensyn spilte inn i vurderingen?

— Det er noen ytterst få land i verden som har et forbud mot proffboksing, som Iran og Nord-Korea. Nå er dette bestemt.

- Bent Høie vil innføre verdens strengeste tobakkslov, hvorfor kan ikke Norge også har verdens strengeste knockout-lov?

— Det sto i Sundvoldenerklæringen at vi skulle tillate proffboksing. Det har jeg nå fulgt opp, svarer Helleland, som fikk dårlig tid og ikke rakk å svare på flere spørsmål.

MANGE HAR LEST OLA BERNHUS' KOMMENTAR:

Les også

«Stevnet var en sammenhengende fornedrelse, der utrente utlendinger var hentet inn for å bli rundjult av norske boksere»

Kulturminister Linda Hofstad Helleland var en ivrig supporter under kampen. Her med ektemannen Trond, Sol Elden, John Christian Elden og Sindre Finne.

Mener ministeren ser bort fra fakta

Knut Wester ønsker ikke å utdype hva han tenker om at statsministeren og kulturministeren var til stede i Oslo Spektrum og hyllet Brækhus.

– Hva de gjør på sin fritid får være opp til dem. Jeg tror at folk flest ser hva de ser, sier Wester.

Derimot er han klar og tydelig på at kulturdepartementet har sett helt bort fra medisinsk forskning da de endret forskriftene i knockoutloven.

«Aldersgrensen er hevet til 40 år og kamplengden er tredoblet til 36 minutter, forandringer som overveiende sannsynlig vil føre til flere hjerneskader hos boksere», skrev Wester i debattinnlegget.

Likevel valgte departementet å heve aldersgrensen til 40 år, begrunnet med at det ville gi mindre byråkrati. Departementet erkjente også at økt kamplengde øker risikoen for akutte skader. Likevel endret man loven.

– Det forundrer meg at en minister kan se bort fra fakta på denne måten. Beslutningen deres er fattet på et ikke-eksisterende faglig grunnlag. Det henger rett og slett ikke på greip, sier Wester.

Cecilia Brækhus vant enkelt mot Anne-Sophie Mathis i Oslo Spektrum lørdag kveld.

— 90 prosent får hjerneskade

Ingunn Rise Kirkeby, spesialist i nevrologi og nevrokirurgi, satt i likhet med Wester i godkjenningsnemnden som trakk seg.

– Jeg stiller meg bak det Wester skriver, sier Kirkeby.

Tilbake i 1998 sendte Norsk idrettsmedisinsk forening, der Kirkeby var med, en rapport til Kulturdepartementet der en av konklusjonene var at «opp mot 90 prosent av profesjonelle boksere pådrar seg påvisbar hjerneskade».

Godkjenningsnemnden valgte forrige måned å fratre etter at knockoutbestemmelsene ble endret. Da hadde regjeringen valgt å overse høringssvaret fra nemnden, som blant annet pekte på dette:

  • En forlengelse av tillatt kamptid, samt heving av aldersgrensen, vil føre til en økning av risikoen for skade.
  • Moderne proffboksing har en skadefrekvens på cirka 25 skader per 100 kamper, med øyeskader og hjernerystelser som dominerende skadeform.
  • Det er sammenheng mellom proffboksing og utviklingen av kronisk hjerneskade.
  • Kroniske traumatiske hjerneskader gir lignende neurokjemiske forandringer som ved Alzheimers sykdom.
  • Hodeskader med bevissthetstap har vist sammenheng med utviklingen av demens.

ANDREAS SLETTHOLM KOMMENTERER: Proffboksesirkuset er et slag i trynet på den norske middelklassens smak

Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor det blir bokse-bakrus, tåkeprat og analyse av nedrykksstriden: