Sport

Rydder opp i teknikken

Prosjektledelsen i NGF Ajour har nok å gjøre når de blant annet tar tak i kortlesere, touchterminaler og innrapportering av score.

  • Svend Ole Kvilesjø

Siste oppdatering fra golfforbundet er at de har hentet inn en ekstern prosjektleder fra konsulentbyrået Amende, som styrer disse hovedområdene: Interne rutiner skal forbedres, ikke minst kontakten med brukere av golfforbundets tekniske systember Oppdager du noe som ikke virker, eller har forslag til forbedringer, når du NGF her: endringer@golfforbundet.no . Kortlesere som ikke virker som de skal, byttes ut med kortlesere som er testet til ståkarakter. Må også kunne betjene utenlandske (skandinaviske) spillere. Innlogging i systemene feiler ofte. Og som det så fint fremgår av nyhetsbrevet fra NGF: " Problem— og løsningsbeskrivelse er nå under utarbeidelse i prosjektgruppen." Score-rapportering både på banen (touch-skjermer) og fra PC'er har teknisk hikke, og dette blir nå forsøkt løst. Har du en nettleser som heter Opera, Mozilla og Safari, er det usikkert om de får brukt systemene fullt ut. GolfBox Light på touch-terminaler ute på banen har gitt mange grå hår når de har forsøkt å oppdatere handicap og hjemmebane. Dette skal nå være løst. Dårlig brukervennlighet på touch-terminalene, som gjør at det ofte tar lang tid å registrere score og markør, jobbes det også med å forbedre. I tillegg har prosjektlederen hendene fulle med å se på driftssikkerhet, systemenes ytelse, stabilitet og tilgjengelighet, samt innhold og oppdatering av medlemsregister. Informasjonen til deg og klubbene har vært for dårlig. Og på prosjektledervis beskrives utfordringen slik: "Det er identifsert at det har vært mangelfult informert ut til klubber og brukere knyttet til systemene til NGF, og prosjektet har følgelig igangsatt en prosess for forbedringe av informasjonen. I tilknytning til dette er det fordelt ansvar for å sikre at nyterher og informasjon legges ut fortøpende på golf online, samt at det er identifisert 2 nøkkelpersoner i henholdsvis NGF og NIF som er brukernes og klubbenes kontaktpunkter." Følg med i neste episode...

Les mer om

  1. Golf