Tom Tvedt forklarte de omstridte reiseregningene for Idretts-Norge

– Godt for meg og styret å forklare noe mer enn det som har vært fremstilt i mediene, sa idrettspresidenten etter møtet.

Idrettspresident Tom Tvedt og generalsekretær Karen Kvalevåg er enige om at man må ha et nytt lovverk i NIF.

ULLEVAAL STADION: Onsdag møttes ledere av særforbund, idrettskretser og Norges idrettsforbund på Ullevål stadion.

Møtet var planlagt, men de siste ukers medieoppslag var blant tingene som ble diskutert. På møtet var blant annet generalsekretær i Norges idrettsforbund, Karen Kvalevåg.

– Jeg oppfatter at organisasjonen er ydmyke for det som har skjedd og at det nå er viktig å jobbe videre med det som har kommet frem. Vi må jobbe med verdiene og holdningene fremover, til det beste for idretten. Jeg føler det er en forståelse for det, sier generalsekretæren.

Les også

Helleland krever endring blant idrettstoppene: – Tilliten til NIF er ganske tynnslitt

Tvedt forklarte seg

Ledelsen i NIF brukte tid på møtet på å forklare hvordan pengebruken hadde vært, samt hvordan man fikk så høye alkoholregninger. I noen tilfeller har også alkoholregninger blitt fakturert videre til samarbeidspartnere, forklarte de til resten av organisasjon.

Idrettspresident Tom Tvedt gikk nøye gjennom det som førte til den siste tids kontroverser. Han sier det var godt å kunne forklare seg til organisasjonen.

– I den situasjonen vi er i nå, har det vært godt for meg og styret å forklare noe mer enn det som har vært fremstilt i mediene. Da har det vært viktig å fortelle om prosessene vi har vært i, hvordan vi jobber. Dette med middager, hvor mange og hvor, har vært viktig for meg å informere organisasjonen, sier Tvedt.

– Loven skal endres

Videre ble det diskutert hvordan idretten best kunne jobbe fremover. Det såkalte åpenhetsutvalget, ledet av John G. Bernander, overleverte i fjor en 21 punkter lang anbefaling om hvordan idretten bør endre seg.

Blant annet foreslo han at man skulle sette en beløpsgrense eller egen standard for refundert maksimalbeløp i reise- og representasjonskostnader. Disse retningslinjene er allerede innført for administrasjonen i NIF.

Men tirsdag ble idretten enige om å praktisere alle forslagene så fort som mulig.

– Innspillene går på at implementeringen må skje. Så er spørsmålet om når lovendringen skal skje. Loven skal endres. Et ledermøte kan akseptere at vi praktiserer det som om loven har vært der. Så kan vi gjøre lovendringen i ettertid. Signalet er at vi skal få inn alle punktene fra Bernander-utvalget, sier president i NIF, Tom Tvedt.

Innspillene til idrettsstyret var at dette måtte skje umiddelbart. Derfor kommer lovendringen til å implementeres fra våren 2018, selv om den ikke blir lovbestemt før på idrettstinget i 2019.

Det blir med andre ord ikke noe ekstraordinært idrettsting til våren.

Verdier og holdninger

En av dem som talte for et ekstraordinært idrettsting tirsdag, var leder av Møre og Romsdals idrettskrets, Kåre Sæter.

Han var tydelig på at han ønsket seg en lovendring, men er fornøyd med at Bernanders innspill nå blir implementert. Han sier at det ikke kom innspill om at man måtte gjennomføre et nytt valg av idrettsstyre på tirsdagens møte.

– Det har ikke vært en persondebatt. Det har vært en praktiseringsdebatt for å innføre en praktisering som vi selv ba om å få. Bernander kom med en del innspill om hvordan dette skulle praktiseres, sier Sæter.

Noen av Bernanders forslag er allerede implementert, mens andre fortsatt gjenstår. Generalsekretæren ønsker ikke å uttale seg om de spesifikke reiseregningene som er blitt lagt frem, men sier at man uansett må jobbe med ting fremover.

– Vi har laget retningslinjer nå. Vi jobber godt i organisasjonen for at retningslinjene skal bli kjent. Vi har gjennomgått alle arrangementene vi har fremover og bakover i tid, for å se at de blir håndtert sånn som de bør håndteres. Selv med gode retningslinjer så handler det om gode verdier og holdninger. Vi må være trygge på at det sitter i hele organisasjonen, sier hun.