OL-fiaskoen splitter idrettstoppene i Norge

Én vil ha full skilsmisse, én vil ha åpenhjertige diskusjoner, mens flere synes dagens organisering av norsk toppidrett er god.

En stor norsk delegasjon fortviler etter dramaet i håndballens semifinale da Norge tapte for Russland. Sommer-OL i Rio 2016. Her er bl.a. kronprins Haakon på tribunen sammen med Idrettspresident Tom Tvedt (til venstre) stående bøyd over seteraden i ren skuffelse, generalsekretær Inge Andersen i NIF, håndballpresident Kåre Geir Lio (til høyre) som holder rundt generalsekretær i håndballforbundet Erik Langerud. Vi ser også Marit Wiig i rød genser foran ved siden av Ådne Søndrål (t.h)

Den dårligste norske medaljefangsten har sparket i gang heftige diskusjoner om norsk idrett.

Vi stilte idrettspresidenter i forbundene til OLs sommeridretter spørsmål om hvordan de ser på Olympiatoppens rolle og hvordan norsk toppidrett skal organiseres.

Spørsmålene idrettspresidentene fikk var:

1. Hvordan skal Norge sikre et godt sommer-OL 2020?

2. Er du fornøyd med den jobben Olympiatoppen gjør?

3. Bør toppidretten skilles ut fra Idrettsforbundet?

Marit Wiig, Norges Golfforbund

1. Det er veldig mye, men jeg tror det viktigste er å se på roller og oppgaver mellom særforbund og Olympiatoppen. Jeg mener det ikke er godt nok organisert.

Marit Wiig

2. De gjør veldig mye bra opp mot de fellesoppgavene de har, og jeg er enig med Tore Øvrebø (toppidrettssjefen journ.anm.) i at noen av særforbundene må skjerpe seg. Men både idretten selv og mediene må bli flinkere prioritere de aller beste. Det brukes altfor mye krefter på utøvere som ligger i randsonen, og det er sjelden de slår til. Etter OL-fiaskoen: Ber Tvedt gi fra seg makten over toppidretten

3. Dette må vi gjøre noe med. Særforbundene må få en tydeligere rolle når det gjelder styringen av Olympiatoppen. Vi kan se hvordan andre gjør det, bl.a. i Team Danmark der deres toppidrett ligger helt utenfor resten av idretten.

Geir Kvillum, Norges Padleforbund

1. Ved å ha fullt fokus på utøvere og støtteapparat fremover. I tillegg må vi organisere virksomheten slik at dette lar seg gjøre.

2. Vi er brukbart fornøyd med samarbeidet. Vi er i ferd med å evaluere sesongen. Men jeg tror vi må få et tettere og mer utfordrende forhold til hverandre. Grunnen til at vi er brukbart fornøyd ligger nødvendigvis bare hos Olympiatoppen. Det kan også ligge hos oss.

3. Jeg er nødvendigvis ikke enig eller uenig. Men det er helt nødvendig at vi tar en åpen og fordomsfri debatt om akkurat dette. Vi må tørre å ta diskusjonen. Det har vi i norsk idrett ingen god tradisjon for å gjøre.

Aftenpostens kommentator: "Øvrebø er neppe mannen som kan få Olympiatoppen tilbake til det den var

Kåre Geir Lio, Norges Håndballforbund

1. Det er bare hardt arbeid som skal til. Det er ikke noe hokuspokus som ligger bak. Samtidig må vi innse at det er noen idretter vi ikke hverken kan eller skal være gode i.

Håndballpresident Kåre Geir Lio.

2. Ja, vi er godt fornøyde med Olympiatoppen. De har hjulpet oss på en rekke områder hvor vi har kunnet bli enda bedre. De har også vært nyttig for koordinering av kunnskap. VI klager ikke.3. Det er ikke Tor Øvrebø som får frem hver enkelt medaljevinner. Toppidrettsutøveren utvikles i særforbundene. Olympiatoppen er en god bidragsyter i den siste femprosenten mot prestasjoner i verdensklasse.

Olaf Tufte: — For mange i Norge tror de er best

Per Mattingsdal, Norges Vektløfterforbund

1. Det må brukes flere ressurser på toppidrettssatsingen.

2. Det er vanskelig å svare ja eller nei på dette. Hvis vi ikke har kandidater til OL, er det svært vanskelig å få toppidrettsstøtte.

3. Det er en god idé å skille toppidretten ut. Det vil være større bevissthet rundt toppidrettssatsingen og jeg tror det også vil føre til mer ressurser.

Kristin Gilbert, Norges Gymnastikk og Turnforbund

1. Det er ganske mye, men vi må i hvert fall sørge for at vi vet hvordan de beste i de forskjellige idrettene trener og hvorfor vi sakker akterut opp mot de andre nordiske landene.

2. Vi skulle gjerne ønske oss et tettere samarbeid, men jeg har ikke noe grunnlag fore å si at de gjør en dårlig jobb.

3. Nei. Jeg synes den ordningen som er nå både er naturlig og nødvendig.

Odd Haktor Slåke, Norges Bokseforbund

1. Dersom vi mener at det er viktig for nasjonen at vi skal være gode i idrett, må det bevilges mer penger ut i toppidrettssystemet. Det store spørsmålet er om vi virkelig skal være med på og gode i alt?

2. Jeg kan ikke si at jeg er misfornøyd. Jeg finner ingen grunn til å kritisere toppidrettssjefen.

3. Det bør i hvert fall diskuteres ordentlig. Det kan godt hende at den bør det.

Erik Rival Storelv, Norges Fekteforbund

1. Vi trenger flere midler som skal øremerkes resultatfremmende aktiviteter. Selv om vi har et stort talent, er det ikke sikkert vi har ressursene som gir talentet sjansen til å komme i verdenstoppen.

2. Jeg vil reservere meg litt siden jeg er helt ny som leder av forbundet. Noe av det de tilbyr er fantastisk bra, men det er et klart forbedringspotensial, spesielt når det gjelder tilpasningen til små forbund. Jeg synes de kunne inkludere flere markedselementer og så kunne vi velge/kjøpe blant tilbudene deres.

3. Nei, jeg mener organiseringen er grei som den er.

Tore Hordnes, Norges Friidrettsforbund

1. Oi, det er så mange faktorer som spiller inn. Vi må jo først bestemme oss om vi virkelig vil satse på sommer-OL. Da snakke vi ressurser og penger hører inn under det. For oss handler det bl.a. om noe så enkelt som å kunne ansette trenere på heltid.

President i Norges Friidrettsforbund Tore Hordnes.

2. Ja, det er selvsagt forbedringspotensial hos både dem og oss, men jeg ser ingen grunn til å komme med noen stor kritikk.3. Nei, jeg ser ikke at det vil gjøre noen forandring.

Gisle Jentoft, Norges Tennisforbund

1. Det gjør vi ved en langsiktig plan, gode treningsmiljøer og gi de som satser aller mest de beste forutsetninger for å nå helt opp.

2. Vi har ingen lang historie sammen med Olympiatoppen, men synes de har vært imøtekommende og at vi har hatt en god dialog.

3. Vi klarer ikke å gi de som satser mest et A-Å-tilbud og er avhengig av hjelp. Olympiatoppen har kompetanse som kan komme i tillegg, og det virker unaturlig for meg at de blir skilt ut.

Hans-Jørgen Arvesen, Norges Roforbund

  1. For vår egen del kan jeg bare si at vi har hatt vårt første planleggingsmøte om OL i Tokyo allerede. Vi kan ikke organisere oss til gull. Den hardeste jobben må utøverne uansett gjøre selv.
  2. Uten Olympiatoppen hadde vi ikke sett medaljer i dette OL. De er faglig utrolig dyktige og vi får god hjelp. Vi blir aldri fornøyde, men det skal vi ikke være heller.
  3. Jeg har ingen fasttømret holdning til dette. Samtidig ser jeg ikke umiddelbart at det er noe å vinne på en skilsmisse.

Arild Mjøs Andersen, Norges Triathlonforbund

1. Vi er helt nødt til å gjøre en spissing av ressursene, satse mer på dem som kan hente en medalje.

2. Olympiatoppen har helt klart vært med på å sørge for at vi har kommet videre når det gjelder ting høydetrening, medisinsk støtteapparat osv. Det er viktig for oss å ha Olympiatoppen bak oss.

3. Jeg har ikke helt ferdig med min egen analyse av dette, men det jeg kan si er at Olympiatoppen har en svært vanskelig jobb. De skal bare "fintune" utøverne. Hvis vi hadde kommet hjem med en medalje og du hadde gitt Olympiatoppen æren, ville jeg blitt rasende. Det er både vårt ansvar og vår ære å få frem gode utøvere.

Tor Møinichen, Norges Seilforbund

  1. Vi har gjennomgått et generasjonsskifte og har hatt med svært unge seilere. Vi skal fortsette utviklingen av våre seilertalenter og vil ikke være fornøyd med å komme hjem fra Tokyo uten minst en medalje.
  2. Vi er svært godt fornøyd med den bistand og støtten vi får fra Olympiatoppen.
  3. Dette vil jeg nødig svare på. Vi har ikke diskutert dette i vårt forbund og vil ikke ta stilling til dette før vi har fått satt oss nærmere inn i denne debatten.

Harald Tiedemann Hansen, Norges Cykleforbund

1. Vi for vår del må i hvert fall evaluere det vi brukte tid og penger på før OL, med bl.a. høydeopphold. Samtidig er jeg enig med dem som sier at Olympiatoppen er topptung og bør organiseres enklere.

Harald Tiedemann Hansen, president i Norges Cycleforbund.

2. Det er vel både og. Vi har et bra samarbeid med deres sykkelfaglige avdeling på Lillehammer, men skulle nok ønsket oss enda tettere samarbeid ellers. Etter OL i London skulle det komme noen tiltak som nok er uteblitt, i hvert fall noen av dem. Men jeg skal slett ikke slakte Olympiatoppen.3. Nei. Jeg ser riktignok at det finnes andre modeller og vet at Team Danmark fungerer utmerket for syklistene deres. Men svaret må likevel bli nei. Jeg synes at det er riktig at Olympiatoppens kompetanse tilføres særforbundene.

Jan Tore Berg-Knutsen, Norges Skytterforbund

1. De sier jo at trening er den riktige veien å gå. Vi er i ferd med å ta ut et nytt landslag med tanke på nettopp Tokyo. Skytterne må blant annet forplikte seg til 1000 timer trening i året.

2. Ja vi er svært godt fornøyd med Olympiatoppen. De støtter oss når vi ber om det og bidrar til treningen av våre beste utøvere.

3. Jeg er imot en skilsmisse. Jeg synes dagens ordning fungerer godt hvor det er et godt skille mellom det idrettsfaglige i Olympiatoppen og det idrettspolitiske i forbundet.

Tom Holmen, President Norges Bryteforbund

1. Hvis vi skal oppnå bedre resultater, krever det en bevist prioritering mot sommeridrettene som har utøvere og organisasjon til å skape medaljer. Det innebærer også at vinteridrettene vil måtte få noe mindre. En omorganisering/endring av struktur vil neppe redde resultatene for 2020, men vi kan bare begynne…..

2. Norges Bryteforbund er meget godt fornøyd med samarbeidet med OLT. Vi hadde ikke tatt vår medalje i OL uten OLT. De har i hovedsak gjort en god jobb basert på de forutsetningene de har.

3. Ja, Olympiatoppen bør skilles fra idrettsforbundet. Det må i tillegg bli samsvar mellom bestillingen OLT har og resultatmålingen. I dag har OLT mange oppgaver overfor ikke olympiske idretter, som de i praksis ikke blir målt på. Vi tror regionsatsingen til OLT er feil. Talentutviklingen må ligge på særforbundene. OLT må foredle de aller beste.

PS . Presidentene i de aller fleste sommerforbundene har vært kontaktet. Noen har ikke svart mens andre har valgt å ikke besvare spørsmålene.