Sport

Idretts-Norge sier nei til Brækhus

Tommelen ned for proffboksing.

Cecilia Brækhus håper proffboksing blir tillatt i Norge.

Idrettsforbundet ønsker ikke at tradisjonell proffboksing blir innført i Norge. På høringen 18. november blir det tommelen ned fra idrettsstyrets representant.

— Ja, det er riktig at jeg skal representere Norges Idrettsforbund på stortingshøringen om proffboksing om to uker, og der kommer jeg til å presentere det synet idrettsstyret har i denne saken, forteller styremedlem Oddvar Jensen til NTB.

Cecilia Brækhus med sine historiske fire belter etter seieren mot Ivana Habazin.

Den skriftlige og lovmessige høringen om hvorvidt profesjonell boksing skal tillates i Norge eller ikke er unnagjort. Det foreligger et forslag til lov— og forskriftsendringer som vil åpne opp for proffboksing her i landet igjen, men dersom forbudet mot proffboksing blir vedtatt, og den tradisjonelle proffboksingen vinner innpass, så vil det skje mot idrettsforbundets vilje.

Les også

Viasat hører ikke på Brækhus

— Du har helt rett i at den tradisjonelle proffboksingen skjer utenom Norges Bokseforbund og idrettsforbundet. I så måte har vi en begrenset interesse i denne saken, innrømmer Jensen, som sier at utfordringen til regjeringen er hvordan den skal styre hva som skal være tillatt eller ikke innenfor profesjonelle kampsporter.

Helse og kampfiksing

Det er først og fremst det helsemessige aspektet i denne saken idrettsforbundet ikke er fornøyd med. Idrettsstyret mener rett og slett at utøvernes sikkerhet ikke er skikkelig ivaretatt slik lovforslaget nå er utformet.

— Vi er absolutt ikke fornøyd med de endringene som er gjort i knockoutforskriften når det gjelder det helsemessige, sier Jensen. Han forteller også at det synet idrettsstyret har i denne saken er kommet svært tydelig fram i den skriftlige høringen.

Han forklarer også at styret i idrettsforbundet gikk inn for å fjerne forbudet mot proffboksing under forutsetning av at man beholdt knockoutforskriften som nå. Det er ikke skjedd.

Derimot er det foretatt store endringer i forskriftene til knockoutloven, noe som har vært nødvendig for at politikerne skal få ønsket sitt oppfylt om å se Cecilia Brækhus bokse kamper på norsk jord. Den proffboksingen er det European Boxing Union (EBU) som styrer, og den har verken Norges Bokseforbund eller Norges Idrettsforbund innflytelse over.

Les også

Ble knust av Brækhus - nå skal hun bidra mot neste VM-kamp

Jensen sier også at kampfiksing er et stort problem innenfor proffboksingen.

Mest åpenlyst

— Reportasjer i blant annet britiske BBC viser at det er i profesjonell boksing at kampfisking skjer mest åpenlyst. Dette er et nytt moment som er kommet inn i denne saken om å tillate proffboksing, sier Oddvar Jensen.

Han kommer til å få støtte fra medisinsk sakkyndige når det gjelder det helsemessige, men hvem andre som vil støtte idrettsforbundets mann i høringen 18. november er mer usikkert.

— Min oppgave er først og fremst å ivareta idrettsforbundets interesser i denne saken. Derfor kommer jeg til å argumentere i henhold til de vedtak vi i idretten har fattet.

— Jeg kommer også til på forklare at vi er svært fornøyde med de forslagene som foreligger når det gjelder antidopingarbeid, men samtidig har vi litt problemer med å se hvordan disse forslagene er forenlige med åpne for den tradisjonelle proffboksingen, sier Oddvar Jensen til NTB.

(©NTB)