Sport

– Hvis presidenten fortsetter, vil det være uten nødvendig tillit

Tom Tvedts ønske om å ta fire nye år som idrettspresident møter motstand.

Det er langt fra bare jubel i Idretts-Norge etter at sittende president, Tom Tvedt, nå annonserer at han ønsker å fortsette i fire nye år. Foto: Tore Meek, NTB scanpix

  • Mette Bugge
    Mette Bugge
    Journalist

Mangel på tillit i Idretts-Norge og dårlig håndtering av flere saker er noen av de argumentene som holdes mot den sittende presidenten. Til Aftenposten søndag sa Tom Tvedt klart ifra om at han ønsker å få en ny fireårs periode som president i Norges idrettsforbund.

President Arild Mjøs Andersen i Norges Triatlonforbund er svært tydelig på at det kanskje ikke er en spesielt god idé. Han mener at det er tid for et skifte, og at Tvedt bør få avløsning. Han er ikke alene.

– Styret vårt fattet vedtak i januar om at vi ønsket et nytt idrettsstyre. Det meddelte jeg på møtet på Gardermoen, og det er ikke noe som har endret dette standpunktet, sier han.

  • KOMMENTAR: «Først må Tom Tvedt slutte å ødelegge for seg selv»

– Styret vårt fattet vedtak i januar om at vi ønsket et nytt idrettsstyre, sier Arild Mjøs Andersen. Foto: Privat

Andersen sikter til samlingen av særforbund og idrettskretser, der det kom endel kritikk av styrets håndtering av flere saker. Mange gikk på talerstolen for å fortelle direkte at tilliten var borte. På mange måter ble det et oppvaskmøte. Dagen etter kom Idrettsstyret med en erklæring. Der heter det at det beste for norsk idrett er at styret fortsetter arbeidet som er påbegynt.

Mjøs Andersen mener imidlertid ikke at alt bare er mørkt. Flere ting er blitt bedre.

– Den nye generalsekretæren er kommet godt i gang. Det er fattet vedtak for å få bort kulturen med alkohol under representasjon og middager og for å få større åpenhet i organisasjonen. Det har også blitt igangsatt flere nødvendige prosesser. Men samtidig mener jeg den siste håndteringen av spørsmålene rundt WADA og Russland var dårlig. Totalt sett mener jeg derfor at hvis presidenten og store deler av styret fortsetter, vil det være uten nødvendig tillit fra medlemsmassen.

– Tvedt er for utydelig

I Norges Golfforbund er president Marit Wiig og hennes styre av samme mening.

– Vi ga klart uttrykk på det samme møtet på Gardermoen at vi ikke hadde tillit til Tom Tvedt og idrettsstyret, og har ikke forandret vårt ståsted på det.

Wiig mener det på plussiden må trekkes frem at idrettsstyret har tatt tak i mange av de sakene som ble avdekket for ett år siden.

– Det er strammet inn på mye og har vært en administrativ opprydning. Ulempen for Tom Tvedt er det han peker på selv, at han er for utydelig. Spørsmålet er om han kan klare å forandre seg når han ikke har maktet det på snart fire år. Jeg mener det er hans største utfordring.

– Flere peker på deg som et godt alternativ. Du var fire stemmer unna å bli valgt som president allerede i 1994, den gangen Arne Myhrvold vant den kampen.

– Mitt svar til det er at nå blir det opp til valgkomiteen å vurdere helheten og hvilke kandidater som kan komme. Og så tror jeg vi kan si at det er avgjørende nå å få valgt inn et idrettsstyre som har tillit i klubbene og i norsk idrett.

Marit Wiig og golfforbundet har sagt klart fra at et lederskifte er nødvendig. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Styret er nesten blitt kvalt

President Jan Hendrik Parmann i Norges Basketballforbund var også tydelig tidligere i år på at tilliten til det sittende NIF-styret var sterkt svekket.

– Men vi ønsket ikke å rette mistillit til det sittende styret, og nå har jeg et nytt styre som jeg må konferere med før jeg ønsker å uttale meg om selve valget.

Parmann mener at det selv etter åpenhetsdebatten har vært ting å sette fingrene på. Han trekker som et eksempel frem pengene som NIF-styret brukte til en enkelthelg de var samlet.

– Det var like mye som basketballforbundet bruker på sitt styre i et helt år, og vi er også et nasjonalt styre.

Parmann synes alle de negative sakene som har oppstått siden forrige ting har vært med på å hemme styret veldig.

– Det er så mye de ikke har fått utrettet, fordi de nesten er blitt kvalt av dette. Jeg ser at styret nå prøver å få til en god innspurt, så får vi se om det er nok.

– Har du noen gode råd til valgkomiteen når det gjelder å komme frem til hvem som skal lede idrettsforbundet de neste fire årene?

– Det vil komme mange navn, men man må ikke bli «starstruck». Det er utrolig viktig at man kjenner idretten fra innsiden og vet hvordan man skal trykke på de rette knappene, og ikke minst kjenne kulturen. Gjør man ikke det, så mister man fort garderoben.

Må gjenopprette anseelsen

I Norges Friidrettsforbund har ikke president Ketil Tømmernes og hans styre tatt stilling til hva slags type kandidat de skal gå inn for. Det overordnede er dette:

– Vi må bare sikre at norsk idrett blir godt ivaretatt med det nye styret. Tømmernes legger til:

– På «oppvaskmøtet» i norsk idrett 24. januar var det mange særforbund og idrettskretser som uttrykte at det sittende styret måtte ta ansvaret for idrettens tapte anseelse som konsekvens av en rekke uheldige saker. Norges Friidrettsforbund var blant dem som også ga uttrykk for det.

Ketil Tømmernes i Norges Friidrettsforbund er opptatt av at norsk idrett skal bli ivaretatt på en god måte de neste fire årene. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Derfor mener han at valgkomiteen må se etter et tydelig lag som er i stand til å ivareta interessene til norsk idrett.

– I utvelgelsen av det styret må kompetanse gå foran politikk, mener presidenten. Og at styremedlemmene utfyller hverandre.

En grundig vurdering er viktig

– Jeg synes det er modig gjort å gå for fire nye år, og at han står på for norsk idrett. Det er bra, sier håndballpresident Kåre Geir Lio.

Tvedt kommer fra håndballen og spilte også på landslaget i sin tid. Lio mener at valgkomiteen må få lov til å gjøre sitt arbeid. Han er spent på hvem som melder seg på i racet.

– Tvedt har vært omstridt og fått mye kritikk underveis?

– Det å være omstridt er jo snart et kompliment, sier Lio, før han legger til:

– Hvis man ser på alle diskusjonene som har vært i norsk idrett, så har han og styret nå startet en omorganisering. Mange mente at presidenten burde skaffe seg en ny generalsekretær. Det har han gjort. Tvedt har dessuten vært veldig tydelig på idrettens mål og mening, men det er også klart at han har vært plaget av historien, sier Lio.

Kåre Geir Lio i Håndballforbundet mener det er mange ulike oppfatninger om Tvedt. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Han sikter til at Tvedt burde ha håndtert noen saker på en mye bedre måte. NIF-presidenten har heller ikke vært heldig med opptreden i mediene.

– Men jeg tror vi skal gjøre en grundig vurdering. Det er så mange oppfatninger om folk uten at man vet hele bildet.

Navn florerer

Frem til 15. desember har særforbund og idrettskretser mulighet til å foreslå kandidater til styret i NIF.

Noen er allerede på banen, som Sven Mollekleiv. Også andre blir trukket frem som egnede. Anne Berit Figenschou, som sitter i idrettsstyret, er én av dem.

– Jeg har gitt valgkomiteen en skriftlig tilbakemelding om at jeg vurderer gjenvalg, men ønsker å komme i samtale med valgkomiteen. Noen flere kommentarer har jeg ikke, svarer 49-åringen, som er direktør i Skatteetaten i Tromsø.

Les mer om

  1. Idrett
  2. Tom Tvedt
  3. Håndball
  4. Norges Idrettsforbund