Idretten ber om 500 millioner ekstra i koronastøtte

Idrettspresident Berit Kjøll ber om at kulturminister Abid Raja legger en halv milliard kroner ekstra til kompensasjonsordningen som er etablert for idretten.

Idrettspresident Berit Kjøll vil ha mer penger til idretten.

Det fremkom da Norges idrettsforbund tirsdag holdt åpen time for pressen i kjølvannet av forrige ukes møte i Idrettsstyret.

Kulturdepartementet har så langt satt av 1 milliard kroner for å dekke de inntektstapene idretten har lidd under koronakrisen. Det er ikke nok, mener idrettspresident Berit Kjøll.

Nylig var idretten klare med sine innspill til den justerte støtteordningen som ble presentert i forbindelse med fremleggingen av revidert nasjonalbudsjett. Kjøll sier nødhjelpsordningen må bli mer «dekkende».

Det innebærer blant annet et ønske om at det må åpnes for å kompensere et bredere spekter av inntekter, blant annet bingo- og basarinntekter. I tillegg er det fra departementets side lagt opp til at ordningen skal gjelde inntektstap fra og med 12. mars.

– Vi mener datoen skal settes til 5. mars, sa Kjøll tirsdag.

Vil øke prosenten

Regjeringen åpner videre i den justerte ordningen for å kompensere opp til 70 prosent av tapte inntekter knyttet til kiosksalg, parkering og loppemarked – viktige inntektskilder for mange aktører i norsk idrett. Idretten vil ha også denne prosenten endret.

– Vi ber om opptil 90 prosent dekning. For å få den garantien til faktisk å bli en realitet, må rammen økes fra 1 milliard til 1,5 milliarder, sa Kjøll.

Idretten er heller ikke tilfreds med at den ikke anses å være berettiget til bidrag fra kompensasjonsordningen som er etablert for næringslivet. Hun er tydelig på at blant andre eliteserieklubbene i fotball og andre næringslivslignende aktører må få dekket sine behov, og at det må opprettes en ny ordning som møter dette kravet.

Idrettspresidenten gjentok også ønskene som tidligere har vært lansert om 300 millioner kroner i likviditetsstøtte til idrettslagene samt 50 millioner i ekstra OL-bidrag til toppidretten.

Idrettspresident Berit Kjøll ber kulturminister Abid Raja om å gjøre endringer i kompensajonsordningen for idretten.

OL-støtte

Den sistnevnte summen har sammenheng med at OL i Tokyo ble utsatt og at det har påført mange toppidretten ekstra utgifter.

– Dette er en tiltakspakke for at våre utøvere skal holde trykket oppe enda et år, sa Kjøll.

Idrettens innspill ble nylig oversendt finanskomiteen på Stortinget. 12. juni skal revidert nasjonalbudsjett behandles i komiteen, og 19. juni er det behandling i Stortinget.

Allerede fredag er det samtidig ventet en ny økonomisk tiltakspakke fra regjeringen. Idretten håper å påvirke innholdet i den.

– Det blir viktig å jobbe med hele vårt apparat slik at vi kommer best ut av koronasituasjonen, sa Kjøll.

Hun gjentok også at det samlede inntektstapet for idretten i perioden mars til juni er estimert å beløpe seg til 1,5 milliarder kroner.

Venter på dato

Enda før den tid venter en annen viktig avklaring for idretten. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet legger da frem sine råd rundt en oppdatert smittevernveileder. Den skal blant annet inneholde vurderinger for hvordan det kan åpnes opp for mer bredde-, barne- og ungdomsidrett.

Regjeringen har varslet en oppmyking fra 15. juni, mens fagmyndighetene allerede i forrige uke antydet 1. juni som en mulig dato.

– Om det blir 1. juni som vi alle håper på, eller 15. juni, gjenstår å se. Svaret kommer 28. juni, sa idrettspresident Kjøll tirsdag.

(©NTB)