Gimle lå an til å bli en offentlig idrettsungdomsskole. Eliteskolen på Stadion kan spolere planene.

Idrettsbyråd Endre Tvinnereim (Ap) jobber fremdeles med å finne ut hvor det nye skoletilbudet skal komme.

Neste uke starter første skoleår ved NTG Ung på Brann Stadion.
  • Marita Ramsvik

Snart starter det første skoleåret ved NTG Ung, Bergens første idrettsungdomsskole.

I likhet med NTG ønsket Bergen kommune å starte opp et idrettstilbud for ungdomsskoleelever nær Brann Stadion. I idrettsplanen står det at Gimle skole er en kandidat.

Men den nye privatskolen som vil koste elevene 21.000 kroner året, kan sette en stopper for disse planene.

Det kommer frem i en uttalelse sendt fra Bergen kommune til Utdanningsdirektoratet i 2019. Brevet er signert av daværende direktør i etat for skole, Trine Samuelsberg.

«Vanskeliggjør bystyrets vedtak»

Både Bergen kommune, fylkeskommunen og Utdanningsdirektoratet (Udir) mente i utgangspunktet at det var feil å la NTG åpne opp i Bergen.

Til slutt snudde Udir. NTG åpner derfor til høsten opp både ungdomsskole og videregående skole.

I lokaler på Brann Stadion åpner den nye ungdomsskolen neste uke.

I brevet til Udir forklarte Samuelsberg hvorfor de ikke ønsker NTG Ung velkommen:

  • Kommunen ville utvikle en offentlig ungdomsskole med særlig fokus på fysisk aktivitet.
  • Idrettsplanen viser til at områdene rundt Nymarksbanene, Haukelandshallen, og arealer mellom idrettshallen og Gimle skole har potensial for videreutvikling til idrettsformål.
  • Dette åpner opp for å utvikle Gimle ungdomsskole til en skole med spesielt fokus på fysisk aktivitet og tilrettelegging for talentfulle ungdommer som vil utvikle seg innen sin idrett.

Men det var bare ett problem. Området idrettsplanen peker på, ligger like ved Brann Stadion, der NTG nå har etablert seg.

«Dersom det kommer en privat ungdomsskole i samme område med samme tilbud vil det vanskeliggjøre bystyrets vedtak», skrev Samuelsberg den gangen.

– Vil ta ressurser fra den offentlige skolen

Trine Samuelsberg er nå blitt kommunaldirektør i Bergen kommune, og ønsker derfor ikke å kommentere saken overfor BT. Marius Arnason Bøe har overtatt som direktør i etat for skole. Han ønsker heller ikke å kommentere saken og henviser til skolebyråd Endre Tvinnereim (Ap).

– Ethvert privat skoletilbud vil ta ressurser fra den offentlige skolen. Derfor er vi skeptiske og ønsker ikke etablering av privatskoler i det området, sier Tvinnereim.

Han avviser imidlertid ikke Gimle skole som en mulig kandidat.

– Jeg vil ikke peke på noen lokalisering nå.

– I mai sa du til BT at Åsane kan være aktuelt område. Betyr ikke det at Gimle-forslaget skrotes?

– Vi har diskutert Åsane, men jeg vil ikke låse meg til en beliggenhet eller skole.

Endre Tvinnereim er kritisk til den nye skolen. – Jeg er redd for at det ikke blir like muligheter for alle. At noen kan gå på skolen, mens andre ikke har råd, sa han til BT i mai.

Har hatt møte med Olympiatoppen

Torsdag 12. august vedtok byrådet ny skolebruksplan for de neste ti årene i Bergen. Planen nevner ingenting om et kommunalt idrettstilbud for elever i ungdomsskolen.

– Hvorfor ikke?

– Det kunne sikkert vært med, men jeg ser ikke at det er nødvendig. Vi diskuterer fremdeles hvordan dette kan gjøres og har ikke rukket å få det med.

Byråden forteller at han i juni hadde et møte med Olympiatoppen for å diskutere hvordan det nye skoletilbudet kan bli.

Neste steg blir å snakke med relevante idrettslag. Han kan ikke si noe om når det nye skoletilbudet eventuelt vil komme på plass.