Sport

Antidoping-toppene åpner for å endre regelverket etter Johaug-dommen

Flere eksperter mener regelverket Therese Johaug ble dømt ut fra er for strengt. Nå skal WADA-koden evalueres.

Visepresident i WADA, Linda Hofstad Helleland (t.v.) og daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim (t.h) vil se nærmere på om WADA-koden kan forbedres ytterliggere.
  • Halvor Ekeland
  • Pål Strande Gamlemoen
    Journalist

I kjølvannet av Therese Johaugs dopingdom, har reaksjonene ikke latt vente på seg. Flere nordmenn har ment at utestengelsen er fullstendig urimelig.

Men er den egentlig det? Kan man sikre en ren idrett, uten å straffe utøvere som Therese Johaug?

Dette handler altså ikke om Johaug-straffen var for hard eller ikke. Det handler om regelverket hun ble dømt ut fra, er for lite nyansert eller ikke.

– Kort fortalt så er 18 måneder greit med tanke på regelverket. Hvis du ser litt kaldt på det, så hadde det ikke vært helt urealistisk å forberede klienten sin på at straffen ligger mellom 12 og 24 måneder, sier jurist og CAS-ekspert, Robin Mackenzie-Robinson.

Les også

Johaug takker for støtten på Instagram: – Jeg skal gjøre dere stolte

– En tragedie at hun mister OL

Grunnen til at CAS har dømt Johaug så hardt, er et de må forholde seg til regelverket fra WADA. Der står det klart og tydelig at dersom du har anabole steroider i kroppen, er utgangspunktet for straffen fire år. Kan du bevise at du ikke har fått i deg steroider med vilje, blir straffen mellom ett og to år.

Flere CAS-dommer har slått fast at det ikke er nok å høre på legens råd. Derfor er ikke Mackenzie-Robinson veldig overrasket.

– På generelt grunnlag mener jeg Johaug-dommen langt fra er revolusjonerende. Den er hverken veldig mild eller veldig streng. Å tro at debatten internasjonalt blir tydeligere nå har jeg ikke troen på, men folk får kanskje øynene opp for at dopingsaker ikke er svart-hvitt, sier Mackenzie-Robinson.

Kan du bevise at du er helt uskyldig (at noen for eksempel har gitt deg sprøyteinjeksjoner mens du sov), skal du ikke straffes.

– Velkommen til WADA-kodens mystiske verden, er det første Paul Greene sier på telefon fra USA.

Han har vært advokat i flere saker i CAS tidligere. Han forklarer at han har ført saker for CAS, hvor utøvere har dopet seg med vilje, som har endt med lavere straff en Johaugs straff.

– Det er ikke en stor dag for utøvere. Det er en tragedie at hun mister OL. Det som skjedde var en mindre forseelse.

I WADA skiller man mellom to typer stoffer: de prestasjonsfremmende midlene og andre forbudte stoffer. Greene mener Johaug har vært uheldig. Stoffet hun ble tatt for, tilhører den første gruppen. Hadde salven inneholdt et annet ulovlig stoff, ville Johaug vært klar til OL.

– Jeg syns det er veldig strengt. Jeg trodde det skulle være mellom 12 og 15 måneder. Hun har gjort en feil, men den er ikke så alvorlig, sier Greene.

Les også

Dette har lagvenninnene lært av Johaug-saken: – Vi ble paranoide

Vil se på muligheten for å endre reglene

Morten Justad Johnsen er advokat i advokatfirmaet Bull & Co og leder av Norsk Idrettsjuridisk forening. Han mener at WADA-koden, slik den står nå, ikke er god nok.

– Det helt overordnede er å bekjempe doping. Vi i Norge har tidligere erfart at den jakten gir litt skylapper. Vi har lukket øynene for rettssikkerheten til utøvere som har fått i seg stoffer på en forklarlig og uskyldig måte, slik som Therese Johaug. Så har altså ikke rettssikkerheten blitt ivaretatt skikkelig, sier Johnsen.

Spørsmålet som blir stående er om utøvere som Johaug, som ikke bevisst har dopet seg, må ofres for at man skal få bukt med dopingen i idretten.

Det spørsmålet ønsker visepresident i WADA, Linda Hofstad Helleland, å diskutere med styret i antidopingbyrået.

– Jeg vil ta med meg innspillene når vi skal diskutere om WADA-koden skal revideres på et møte i september. Dette vil i så fall være et omfattende arbeid over flere år, der målet om en ren idrett skal balanseres opp mot hensynet til å ivareta utøvernes rettssikkerhet, sier Helleland i en kommentar til Aftenposten.

Les også

Kowalczyks trener: – Ingen tror på Johaugs forklaring

Må ta hensyn til konsekvenser

Alle parter i Johaug-saken var enige om at skistjernen ikke hadde gjort bevisste forsøk på å jukse.

CAS sier i sin dom at de ikke har tatt hensyn til konsekvensene av utestengelsen. I praksis betyr det at dersom Johaug hadde blitt tatt for det samme stoffet rett etter VM i 2019, ville hun ikke mistet noen mesterskap. Men timingen til Johaug gjorde at hun mistet VM, og nå vil miste OL.

– Det følger av dagens WADA-kode at «the timing of the sporting calendar» ikke er en relevant faktor for om straffen skal reduseres. Jeg mener bestemmelsen gir uheldige resultater og at Johaug-dommen er et eksempel på dette, sier Johnsen.

Også daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim, mener utøvernes rettsikkerhet er ivaretatt ved at man kan anke dommer til en ny rettsinstans. Samtidig mener han det er verdt å se på om WADA-koden er moden for endring.

– Dette med konsekvenser kan være et godt innspill i en eventuell fremtidig revisjon av regelverket. I dag kan straffens lengde innebære at utelukkelsen ikke rammer noen konkurranser eller at hele utelukkelsen treffer sesongen, sier Solheim.

Les også

En detalj kunne pyntet på Johaug-straffen. Men ordene hun gjentok på denne pressekonferansen ødela.

Realistisk med en endring?

I kjølvannet av Johaug-saken peker idrettsadvokat Gunnar-Martin Kjenner på to punkter i WADA-koden han mener bør endres:

– Minimumsstraff på 12 måneder for anabole steroider fratar dommerne det frie skjønnet i straffeutmålingen. Jeg mener også 12 måneder ville vært for strengt i Thereses tilfelle.

Den andre regelen er det som blir omtalt som en omvendt bevisbyrde. Etter en positiv prøve, må utøverne selv bevise at de ikke har gjort noe galt.

– Utøveren må hele tiden bevise sine påstander. Det betyr at det går ut over utøveren dersom det er tvil til stede. Dette er i strid med grunnleggende rettsprinsipper i alle siviliserte samfunn, som sier at det er den som påstår og hevder at det er begått regelbrudd som må bevise at regelen er brutt og skyldgraden, sier Kjenner.

Johaug er blitt dømt etter regelverket som ligger til grunn nå. Man kan mene det er en streng dom, men regelverket er som det er. Så er spørsmålet om det er realistisk å få til en endring av regelverket.

– WADA-koden kommer ikke til å bli endret. Systemet ble sånn fordi man regnet med at ingen vil si at de har dopet seg med vilje. Noen ganger blir uskyldige utøvere straffet. Man vil heller være på den siden, enn å bli beskyldt for ikke å være tøffe mot doping, sier Greene.

Hør siste episode av Aftenpodden Sport: Tror Johaug dømmes hardere fordi hun er norsk. Og hvorfor unner «ingen» Rosenborg Europa-suksess?

Les mer om

  1. Johaug-saken
  2. Therese Johaug
  3. Doping
  4. Linda Hofstad Helleland