Tom Tvedt skrev rapport om norsk idrett – leide inn First House-hjelp for 1,5 millioner kroner

Konsulentfirmaet tok over 2500 kroner i timen for sitt arbeid.

Tom Tvedt skrev i 2013 en rapport om hvordan idretten i Norge burde struktureres. Den kostet 1,5 millioner kroner.

ULLEVAAL STADION: I 2013 skrev Tom Tvedt en rapport om status for norsk toppidrett. Hva var vi gode nok til i Norge? Hva måtte forbedres?

Rapporten, som var på over 100 sider, var utarbeidet av ti personer. I kulissene hadde man i tillegg brukt konsulenter for nesten to millioner kroner.

Halvannen million

Pressen får i disse dager innsyn i hvordan Norges Idrettsforbund har brukt penger på konsulenter og flyreiser. I pengebruken i OL i 2012 og 2016, samt pengene som gikk med da Norge søkte om OL i 2022.

Denne artikkelen handler altså om bruken av konsulenter da Tom Tvedt skrev en statusrapport om norsk idrett for fire år siden.

Tvedt var utvalgsleder for rapporten som ble lagt frem 5. april 2013. Med seg i utvalget hadde han ni personer, blant andre Erik Røste, Per-Mathias Høgmo og Vebjørn Rodal.

Rapporten var kritisk til Olympiatoppen, og ønsket blant annet klarere resultatmål i toppidretten. Men den kostet.

Totalt ti millioner

Aftenposten har gjennomgått pengene som ble brukt til å skrive rapporten. Totalregningen er på rett i underkant av to millioner kroner i løpet av de fem månedene de brukte på jobben.

Av disse to millionene har konsulentfirmaet First House fakturert drøyt 1,5 millioner kroner inkludert moms for 575,5 timer. Dette gir en snittpris pr. time på 2 606 kroner.

– Vi har brukt First House til fasilitering, sekretærarbeid og sammenstilling. Det er en stor rapport. Det var viktig for meg som leder i utvalget, med ni kompetente folk, å gjøre jobben så grundig, sier Tvedt til pressen.

Kommunikasjonssjef i Norges Idrettsforbund, Niels Røine, utdyper:

– Som i et stort prosjekt forøvrig, så er det en sekretæriatsfunksjon. Den personen kom fra First House. I tillegg har de bidratt til å samskrive og samkjøre dette i en sluttfase. Tom ledet hele arbeidet, men de var en del av dem som samskrev dette til den rapporten vi kjenner, sier Røine.

Totalt har man i løpet av perioden fra 2012 til 2016 betalt First House like i overkant av ti millioner kroner. Halvannen av disse ble altså fakturert fra Tvedt-utvalget.

To eksterne sekreteriatsmedlemmer

Flesteparten av timene som First House har fakturert, er det Johanna Ellefsen Rostad som står for. I rapporten står hun oppført som sekreteriatsmedlem.

Men hva gjorde egentlig lederen av utvalget, Tom Tvedt?

– Tvedt sitter i møtene og får spørsmål og svar. Men det er noen andre som skriver ned og samskriver dette i etterkant. Tom løper jo bare videre til andre oppgaver. Sånn jobber de fleste når de jobber i slike prosjekter. Du har en fasilitator som setter opp møtene, skriver referatene, får tilbakemeldinger og så setter det sammen, sier Røine.

Denne fasilitatoren var altså konsulentfirmaet First House.

Men i utbetalingene fra NIF står også et annet firma oppført, Storm og Stille. Thorleif Thorleifsson er daglig leder i selskapet og står oppført som referanse på fakturaen. I spesifiseringen står det oppført at de har deltatt på en rekke av møtene til utvalget.

– Han (Thorleif Thorleifsson, red. anm.) har jobbet mye med idrettsforbundet tidligere, han kjenner idretten svært godt. Han var også personen som fasiliterte den eksterne evalueringen etter Rio. Han var også en person som var med for å sette sammen dette til en rapport.

For denne jobben fakturerte Thorleifsson totalt nesten 270.000 kroner. Også Thorleiffson står oppført som sekreteriatsmedlem i rapporten, sammen med Ellefsen Rostad i First House og Magnus Sverdrup i Idrettsforbundet.

En respektert rapport

Man brukte altså to forskjellige konsulenter til å samarbeide om å skrive ferdig en rapport. Disse konsulentene kostet nærmere 1,8 millioner kroner.

I tillegg kommer betaling av utvalgsmedlemmene.

– Har man brukt for mye penger eksternt for å skrive denne rapporten?

– Det var slik at man ikke hadde kapasitet til å gjøre den jobben internt. Da valgte man å hente kompetanse utenfra. Det er komplisert å evaluere Olympiatoppen og hele arbeidet man gjør der, for så å sette sammen en ny toppidrettsmelding. Jeg har ikke noe grunnlag for å si at det ikke ble gjort på en effektiv måte. Tvedt-rapporten er respektert og man følger den. Man vil alltid kunne diskutere om det er lite eller mye penger, men resultatet av den er jo noe alle kan forenes om, konkluderer Røine.