Derfor er det ikke lov å gå proff MMA-kamp i Norge

Mixed Martial Arts blir stadig mer populært, men foreløpig kan utøverne se langt etter proffkamper her til lands.

Loven må endres dersom MMA-utøvere skal få muligheten til å gå proffkamp.

I utgangspunktet er alle former for kampsport regulert av knockoutloven i Norge. Loven ble sanksjonert i 2001, og sier at all kampaktivitet med knockout er forbudt. Med knockout menes at en deltager må avbryte kampen på grunn av støt mot hodet.

Begrunnelsen for regulering er hovedsakelig av medisinsk karakter. Særlig er det bekymringer knyttet til kroniske skader og arrdannelser på hjernen.

Les også

Kenneth Bergh om livet i ringen: Lever med risikoen for å bli hjerneskadet

Kan søke om fritak

Det er derimot mulig å søke om dispensasjon fra forskriften. Søknad om fritak må sendes til godkjenningsnemnda. Søknaden må oppfylle en rekke krav som blant annet aldersgrense, kamplengde og vektklasser.

Bokser Cecilia Brækhus har eksempelvis ved flere anledninger søkt om fritak etter at forbudet mot proffboksing ble opphevet i 2014.

På lik linje med boksing, kan MMA fritt søke om fritak fra forskriften, etter at sporten i 2019 ble godkjent av Norges idrettsforbund.

Problemet

Dermed skulle man tro at profesjonelle MMA-kamper på norsk jord var nært forestående, men så enkelt er det ikke.

Hovedproblemet er §8 i knockoutforskriften, som sier at en sammenhengende runde maksimalt kan utgjøre tre minutter effektiv kamptid. I proff MMA utgjør rundene fem minutter, og vil dermed ikke kunne godkjennes av godkjenningsnemnda.

En fremtidig proffkamp i MMA er dermed avhengig av en eventuell lovendring, for å kunne finne sted på norsk jord.