NGF informerer om golfkortet

Onsdag sendte golfforbundet ut et informasjonsbrev om Golfbox og golfkortet. Om forbundet ikke har e-postadressen din, kan du lese brevet i sin helhet her.

  • 100% Sport

Full oversikt: Golfnyhetene i uke 22 Til registrerte golfspillere. > Om bruk av systemet Golfbox og golfkortet ditt. Innledning For første gang prøver vi på denne måten å nå direkte ut via e-post med informasjon til samtlige golfspillere. Bakgrunnen er innføringen av det nye golfkortet og de utfordringer vi alle står overfor i den sammenheng. Det å innføre et nytt system for rundt 120.000 mennesker i alle aldre og med forskjellig bakgrunn, er en enorm utfordring. Dette var vi naturligvis klar over på forhånd, men det er bare å innrømme at innføringsfasen har blitt enda mer krevende enn vi hadde forventet. Ikke minst skyldes dette at vi parallelt har opplevd problemer og feil med de bakenforliggende IT-systemene. I begynnelsen av mai var disse systemene til tider ustabile, og det er ikke til å unngå at frustrasjonen blant brukerne derfor har blitt ekstra stor. Årsaken til problemene er veldig sammensatt, og vi skal ikke gå i detaljer om dette her. Imidlertid har NGF sendt et brev til alle golfklubber med mer utfyllende dokumentasjon. NGF vil understreke at vi selvsagt tar ansvar for den situasjonen som har oppstått, beklager det på det sterkeste, og vi jobber på spreng mot vår IT-leverandør for å få en stabil IT-hverdag resten av sesongen. Når dette skrives, ser det også heldigvis ut som om alle systemene fungerer bedre. I tillegg til de nevnte driftsproblemene, så er det funksjoner rundt innføringen og bruken av golfkortet som vi langt fra er fornøyd med. Allerede nå ser vi at det må utvikles en rekke forbedringer/forenklinger av systemet for å gjøre golfkortet mer brukervennlig. Alle aktører, både våre leverandører og de som på forskjellig måte er berørt av dette, jobber nå sammen for finne de optimale løsninger rundt system— og brukergrensesnitt både på kort og lang sikt. Generelt Både i brosjyren som sendes ut sammen med golfkortet, og på NGFs egen hjemmeside, golfforbundet.no, finner du mye informasjon og svar på mange spørsmål rundt golfkortet - blant annet får man tilgang til korte video-snutter som viser hvordan kortet skal brukes. Her vil du også finne mer informasjon om de forskjellige systemene som Personlig Profil og Golfbox. Vær ellers oppmerksom på at klubbene kan ha valgt til dels litt forskjellige installasjoner og oppsett som naturlig nok kan føre til at man opplever bruken av kortet litt forskjellig fra klubb til klubb. Bestilling / levering av golfkortet. All bestilling av kort (nytt eller mistet) skjer fra din hjemmeklubb som sender en bestilling med alle opplysninger om deg (navn, adresse, medlemsnummer og handicap) til NGFs kortleverandør, som igjen sender kortet ut i posten direkte til deg. Dersom det oppstår feil på kortet, opplysningene om ditt handicap ikke er korrekt, eller du rett og slett ikke har mottatt kortet, må henvendelser rettes primært til din hjemmeklubb. De sitter med opplysninger om når kort er bestilt og ditt kortnummer. (Ved større forsinkelser kan du for øvrig ved hjelp av kortnummeret skrive ut et midlertidig handicapbevis via nettstedet www.golfforbundet.no/verify.) NGF har fått informasjon om at utsending av kort til medlemmene nå er i rute, og at det vil ta 5 – 12 dager fra klubbens bestilling er sendt til du har kortet i postkassen. Feilsendinger har av forskjellige årsaker dessverre forekommet, og returkort samles hos NGF som distribuerer dette videre til klubbene og de igjen ut til sine medlemmer. Den viktigste årsak til forsinkelser og feilsendinger er at det ikke ligger rett informasjon om deg i medlemsarkivene. Vi gjør oppmerksom på at du selv gjennom systemet Personlig Profil kan gå inn å sjekke at alle opplysninger om deg i medlemsarkivet stemmer, for eksempel adresse og e-post. Brukernavn og passord til Personlig Profil får du av din hjemmeklubb hvis du ikke allerede har fått det. Disse er for øvrig de samme du benytter fra din hjemme/jobb-PC til å gå inn i GolfBox for å booke starttider, legge inn score etc. Innlevering av score De fleste av de mest brukte funksjonene som bestilling av starttider, påmelding til turneringer, og registrering for spill ser ut til å fungere stort sett bra. Derimot har mange hatt problemer med innlegging av score med påfølgende handicap-justering. Dette tar for lang tid og oppleves som komplisert og tungvint. Det jobbes derfor med å forenkle rutinene ved at man også kan legge inn totalscore/totalpoeng for runden på touch-skjermer. Hvis du har problemer med innlegging av score enten på klubbens touch-skjermer eller via egen PC, så er det et godt alternativ å ta vare på scorekortet (med markørens signatur) slik at du i ettertid kan få hjelp og assistanse fra din hjemmeklubb til å få oppdatert ditt handicap. Nettlesere En del golfspillere har fått "tekniske" problemer når de har prøvd å legge inn score via egen datamaskin. Systemene som styrer og administrerer golfkortet er for tiden optimalisert for nettleseren Internet Explorer (IE). Spesielt det siste året har bruken av andre nettlesere blitt mer og mer vanlig, og mange golfere benytter andre nettlesere som for eksempel Firefox, Opera, Safari etc. Dette medfører at dersom du benytter disse nettleserne på din PC/MAC og gjør spesielle operasjoner knyttet til golfkortet, kan det oppstå problemer. På sikt vil systemene våre tilpasses de mest benyttede nettlesere, men vi må over noe tid fremdeles akseptere at dette ikke er tilfelle. I mellomtiden har vi forsøkt å teste ut systemene spesielt mot nettleseren Firefox, som er en av de mest benyttede ved siden av IE. Det er identifisert spesielt en funksjon som er problematisk, og det gjelder som nevnt ved innlevering av score i GolfBox. De fleste andre funksjoner ser ut til å fungere. Vår systemleverandør forsøker nå separat å løse identifiserte problemområder så fort som mulig. I mellomtiden må den enkelte spiller enten foreta innlevering av score via klubbenes touch-skjerm eller å skaffe seg tilgang til en PC med Internet Explorer. Avslutning Vi vet at spørsmålene kan være mange i denne perioden. Vi ber derfor om at du har god kontakt med hjemmeklubben din og også følger med på de rettledninger og oppslag som blir formidlet gjennom NGFs hjemmeside: www.golfforbundet.no. Ellers ber vi om at alle har litt ekstra tålmodighet i denne innføringsfasen av golfkortet, og det er viktig at vi sammen som golfere hjelper hverandre gjennom en litt turbulent tid. Imens lover vi i NGF å fortsatt stå på for fullt for å bidra til at alt blir litt enklere i golfhverdagen. På tross av de oppståtte problemene, så er vi fremdeles overbevist om at innføringen av golfkortet er riktig, og at dette skal bli bra til slutt! Med hilsen NORGES GOLFFORBUND Christian Anker-Rasch President Geir Ove Berg Generalsekretær