Blåmandag i idrettens hus etter valget

KOMMENTAR: Valgresultatet betyr at idretten må forberede kutt i stillinger. Spørsmålet er om idrettspresidenten overlever, skriver Kjetil Kroksæter.

Idrettspresident Tom Tvedt og kulturminister Linda Hofstad Helleland har problemer med kommunkasjonen og det påvirker hele idrettsbevegelsen.Hvor lenge kan den situasjonen fortsette?
  • Kjetil Kroksæter

Kulturminister Linda Hofstad Helleland har varslet et kutt i tilskuddet til Norges Idrettsforbunds sentraladministrasjon på fem millioner kroner. Den posten blir neppe endret med dette valgresultatet.

Idretten prøver gjerne å markedsføre seg som upolitisk, og har vært det når gode krefter fra blå og rød side drar sammen, men slik er ikke dagens situasjon. Det er vel kjent at klimaet mellom idrettsstyret og kulturdepartementet er dårlig, med isfront mellom idrettspresidenten og kulturministeren.

Les også

– Kulturministeren er i ferd med å rasere den norske idrettsmodellen

NIFs nye generalsekretær Karen Kvalevåg tiltrer 1. oktober. En av hennes første oppgaver blir å forberede nedbemanning i administrasjonen. Ingen drømmestart som daglig leder for landets største frivillige organisasjon.

Kjetil Kroksæter - kommentator i Adresseavisen.

Kulturdepartementet kuttet fem millioner i inneværende budsjett. Det har ført til et dramatisk underskudd på ca. fem millioner kroner på driften i første halvår. Det foreligger planer som vil gi noe innsparing i andre halvår, men det er utopisk å tro at NIF sentralt vil komme ut i balanse.

Dermed går organisasjonen inn i 2018 med millionunderskudd og nye kutt i bevilgningene på fem millioner kroner. Det er ikke vanskelig å forstå at det er dårlig stemning i idrettens hus. Idrettsstyret er nede i knestående og kjenner kulturministerens svøpe over ryggen.

Les også

Nå tar kulturministeren rotta på NIF-ledelsen

Regjeringen utfordrer idretten på mange områder. NIF kjempet iherdig mot opphevelsen av knockout-loven, men ble selv slått ut av ringen. Idretten satte seg på bakbeina da det ble bevilget mange titalls millioner kroner til det private arrangementet X-games i Oslo. Kulturdepartementet flyttet også 100 millioner kroner fra idrettsforbundet til uorganisert idrett. På toppen av dette kommer bevilgninger til et ressurssenter for uorganisert idrett. Dette kan bli en ren konkurrent til idrettsbevegelsen. Eksemplene er mange på at stadig mer statlige penger kanaliseres utenfor idrettsforbundet.

Den siste stortingsmeldingen om idrett ble skrevet under Stoltenberg-regjeringen i 2012 med Anniken Huitfeldt som kulturminister. Arbeiderpartiet satte sitt stempel på den med betegnelsen «Den norske idrettsmodellen». Det som var en litt selvtilfreds hyllest til en suksessrik periode i norsk idrett, er i ferd med å bli plukket i stykker på viktige områder av Solberg-regjeringen.

Les også

Det er ikke utøverne som ødelegger omdømmet - det er lederne

Med en så aggressiv idrettspolitikk som den sittende kulturministeren har ført, blir det interessant å se om Erna Solberg skifter henne ut i den nye regjeringen. Tør statsministeren fortsette med en kulturminister som ligger i konstant ufred med Idrettsforbundet? Å gjøre seg til uvenn med landets største frivillige bevegelse, kan ha sin pris på lang sikt.

For Tom Tvedt kan dette valgresultatet bli avgjørende for om han kan sitte perioden ut som idrettspresident. Tvedt leder et splittet styre og er bundet på hender og føtter av en kulturminister som tvinger ham og idrettsbevegelsen til å svelge den ene kamelen etter den andre.

Hvem skal ut, Linda eller Tom, eller begge? Noen grep må gjøres for å bedre samarbeidsforholdene