Den tragiske historien til Anne Bolsø får Ap til å reagere: – Det går for sent med regjeringen

Arbeiderpartiet krever bedre behandlingstilbud til dem som sliter med pengespill.

STERK HISTORIE: Den tidligere samboeren til Anne Bolsø var avhengig av pengespill. Han tok sitt eget liv i fjor sommer. Tilbake sitter to døtre uten en pappa. Bolsø har valgt å stå frem med historien for å hjelpe andre.
  • Roar Lyngøy
    Roar Lyngøy

Nylig sto 30-årige Anne Bolsø frem i nasjonale medier med sin tragiske historie. Hennes tidligere samboer tok sitt eget liv etter å ha tapt store summer på pengespill.

Tilbake sitter Bolsø og parets to små barn.

– Det preger hverdagen til barna og meg. Men vi skal få noe bra ut av det vonde, sa Bolsø.

Les også

Spillavhengighet kostet eks-samboeren livet. Nå ønsker Anne Bolsø å være åpen for å hjelpe andre.

Arbeiderpartiet reagerer etter å ha lest historien.

– Erfaringen til Anne Bolsø er dessverre langt fra enestående. Spillavhengighet er en alvorlig lidelse som ødelegger liv og familier, men er langt fra å bli tatt på det alvor det fortjener. Mørketallene er store, vi trenger mer kunnskap og sterkere innsats i bekjempelsen av dette uvesenet. Derfor har jeg stilt spørsmål til statsråden for å få svar på hva som er status og hva hun gjør for å få bukt med situasjonen, sier Kari Henriksen i Arbeiderpartiet.

Står fast ved spillmonopolet

I sitt skriftlige spørsmål til kulturminister Trine Skei Grande spør Henriksen om hvilken kunnskap som finnes om spillavhengighet og selvmord, og hvilke tiltak regjeringen har iverksatt.

VERNER OM NORSK TIPPING: Trine Skei Grande og regjeringen vil hindre at utenlandske spillselskaper får fotfeste i Norge.

I svaret skriver Grande blant annet dette (hele svaret i ekstern lenke):

«Tiltak for å motvirke spillavhengighet og selvmord iverksettes blant annet gjennom forebyggende tiltak på pengespillfeltet, som å føre en ansvarlig spillpolitikk. Utforming av spillpolitikk ligger under mitt ansvarsområde som kulturminister. Ansvaret for forebygging og behandling av spilleproblemer ligger under Helse- og omsorgsdepartementet.»

Les også

Atle tapte syv millioner på pengespill. Dette var hans råd i møtet med kulturministeren

Hun skriver videre at regjeringen mener enerettsmodellen er den beste for å ivareta hensynet til dem som sliter med pengespill, og at mange oppfatter casinospill hos utenlandske spillselskaper som problematiske.

«En viktig oppgave for å forebygge spillavhengighet er å sørge for at utenlandske spillselskaper får minst mulig fotfeste i det norske markedet», skriver Grande.

Regjeringen jobber for å stanse TV-reklame for utenlandske selskaper, effektivisering av betalingsformidlingsforbudet, samt en DNS-varsling som skal varsle spillere som prøver å gå inn på utenlandske spillsider om at disse sidene er ulovlige etter norsk rett.

Ikke fornøyd med svaret

Når det gjelder tiltak for de spillavhengige skriver Grande blant annet:

«Selv om helsetjenestene har en viktig oppgave med å forebygge og behandle psykiske og avhengighetsrelaterte lidelser, er det behov for en koordinert innsats om selvmordsforebygging i alle sektorer hvor livet leves, som også inkluderer spillområdet. Regjeringen ønsker derfor også fremover å legge til rette for en best mulig samordnet innsats for forebygging av selvmord, på tvers av sektorer og fagområder.»

Les også

Stortinget vil blokkere utenlandske spillselskaper

IKKE FORNØYD: Kari Henriksen i Arbeiderpartiet etterlyser mer konkrete tiltak fra regjeringen.

Arbeiderpartiet er ikke fornøyd med svaret fra Grande.

– Jeg mener statsråden i sitt svar ikke er konkret nok. Det er ett år siden Stortinget ba om en kartlegging av omfanget og bedring av behandlingstilbudet, og det svarer ikke ministeren på. Alle i hele landet skal ha lik tilgang til behandling og oppfølging for sine spillproblemer, og pårørende skal også ha tilgang til nødvendig hjelp og veiledning, sier Kari Henriksen.

– Arbeiderpartiet mener det går for sent. Regjeringen bør snarest mulig følge opp Stortingets vedtak om å kartlegge omfanget og komme med tiltak som bedrer behandlingstilbudet raskt, sier hun.

Stortinget strammer inn

Spillavhengighet har virkelig vært i fokus denne uken. Tirsdag ble det klart at opposisjonen på Stortinget har flertall for å stramme inn spillpolitikken i Norge på flere områder.

Les også

Pengespill-sjef Morten Klein rister på hodet over lovforslag – mener det virker mot sin hensikt

Arbeiderpartiet, KrF, SV og Senterpartiet gikk sammen om åtte konkrete tiltak som de mener vil redusere faren for spillavhengighet. Formelt blir tiltakene vedtatt av Stortinget 7. mai.

Ett av tiltakene som det er flertall for er DNS-varsling på nettsidene til utenlandske spillselskaper. IP-blokkering av slike sider er det imidlertid ikke flertall for, så nordmenn vil fortsatt ha tilgang til disse sidene.

Stortinget gir også Lotteritilsynet utvidede fullmakter ved brudd på markedsføringsloven for pengespill, og reklamen fra Norsk Tipping skal begrenses.

Stortingets flertall ønsker også å se på muligheten for å trekke Statens pensjonsfond utland ut av pengespillselskaper.