Nytt tilbakeslag: Brækhus får fortsatt ikke bokse i Norge

Søknaden fra den norske boksestjernen ble avslått.

Godkjenningsnemda avviste en søknad fra Cecilia Brækhus om å få arrangere proffboksestevne i Norge.

Godkjenningsnemda for organisert kampaktivitet som tillater knockout stiller spørsmål ved bruken av et utenlandsk forbund til å sanksjonere kampene, samt rundt antidoping-rutinene.

– Vi håper at Godkjenningsnemda forstår at det beste er at de første kampene i Norge sanksjoneres av et utenlandsk forbund som har lang erfaring med nettopp dette. Jeg som utøver ville følt meg langt tryggere med et erfarent forbund som gjør dette nesten hver helg året igjennom, sier Brækhus i en pressemelding.

Brækhus understreker at hun tror dette går i orden, og viser til et tett samarbeid med Antidoping Norge. Godkjenningsnenmda ønsker en ny søknad.

— Vi har en avtale med Antidoping Norge (ADNO) på plass, og ADNO har videre sendt brev til Godkjenningsnemda. Der er de er klar på at vi har et samarbeid, samt at vi skal komme i mål sammen, fortsetter Brækhus.

— Avgjørelsen tas til etterretning og vi vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere begrunnelsen for avslaget, for deretter å både anke til Kulturdepartementet, samt bearbeide søknaden til en ny versjon for å sende den inn på nytt, sier Brækhus-advokat Morten Andreassen i pressemeldingen.

–Det er videre vår oppfatning at det er enighet om at alle de store hovedlinjene er avklart, det er også enighet mellom partene, og det gjenstår kun bagatellmessige endringer før nemda kan fatte et positivt vedtak, sier Andreassen.

Les også

Brækhus hardt ut mot Norges Idrettsforbund: - De ønsker full kontroll på meg

Gikk til angrep på idrettstoppene

I mars gikk Brækhus hardt ut mot Norges Idrettsforbund. Det skjedde etter at idrettsforbundet brukte svært negative ord om den første søknaden fra Brækhus-siden om å få bokse i Norge. Idrettsforbundet mente at antidopingarbeidet ikke var godt nok tatt vare på i søknaden.

— Vi visste at NIF kom til å bruke doping nå. De begynner å bli desperate. Først brukte de dette med skader, men vi klarte å vise at alt det de sa om skader og boksing faktisk ikke stemte. Da er neste steg doping, tordnet Brækhus overfor VG.

Under et antidopingseminar i Oslo fredag i forrige uke virket stemningen mellom partene å være mye bedre.

— Ja, ser vi på tilbakemeldingene som vi i dag har fått fra Idrettsforbundet og Antidoping Norge, som er meget positive til måten vi har lagt opp antidopingarbeidet på, så ser det ut til at dette går i riktig vei og at vi kommer i mål. Vi har brukt noen uker på å gå igjennom et nytt regelverk og tilpasse det, og det mener jeg at vi har fått til på en god måte, uttalte advokat John Christian Elden, styreleder i First Lady Promotion AS.

— Det eneste vi ikke har på plass og som er noe uklart, er hvem som skal oppnevne den såkalte uavhengige domstolen dersom det blir tatt noen dopingprøver som er positive og som må underkastes en sanksjon. Der har vi en dialog med departementet som jeg tror vil løse seg slik at vi får et organ på plass som er uavhengig nok etter idrettens regler og slik at utøvernes rettssikkerhet blir godt nok ivaretatt, utdypet Elden.

— Vi er i god dialog og samarbeider godt med First Lady Promotion AS om å drifte et antidopingarbeid som er i tråd med WADAs dopingbestemmelser. Dette tror jeg sikkert at vi skal kunne få til. Jeg ser ingen store hinder i veien for at dette ikke skal kunne gå i orden, svarte leder av Antidoping Norge Anders Solheim.