Turnopprør i Haugesund: Flere krever klubbledelsens avgang etter langvarig konflikt

Tidligere gymnast Hanna Hetland (21) fortalte om kritikkverdige forhold i Haugesund Turnforening i TV 2-programmet «Norge bak fasaden». Med støtte av rundt hundre personer med tilknytning til klubben, krever hun nå i et åpent brev at klubbstyret blir avsatt.

BREVSKRIVERNE: Haugesund-kvinnene og tidligere Rytmisk Gymnastikk-utøvere Hanna Hetland (t.h), Lise Marie Vikse Bjelland (i midten) og Eline-Sofie Lende-Aarbogh vil endre det de mener er en ukultur i Haugesund Turnforening.

«Tilliten til klubbens ledelse er åpenbart ikke til stede, på tross av gjentatte forsøk har man ikke klart å rydde opp. Nå er det på tide at nye krefter får slippe til, slik at klubben kan gjenopprette tilliten til alle barn og foreldre i Haugesund. Kun på denne måten kan vi være trygge på at fremtidens turnere ikke må oppleve det samme som oss».

Det skriver Hanna Hetland (21) sammen med Lise Marie Vikse Bjelland (21) og Eline-Sofie Lende-Aarbogh (20) i brevet som VG har fått tilgang til – og som skal sendes til Haugesund Turnforening.

Brevet inneholder vitnebeskrivelser av angivelig forskjellsbehandling, trakassering og vektpress – som det hevdes strekker seg ti år tilbake i tid. Det samme ble skildret i TV 2-programmet «Norge bak fasaden» i februar.

«Dette usunne presset har ført til at flere gymnaster har slitt eller sliter i dag» står det i brevet.

Trioen mener måten foreningen har behandlet saken etter TV 2-programmet «er alt annet enn tillitvekkende». Det er grunnen til at de velger å stå frem offentlig.

De understreker at kritikken og hendelsene det refereres til i hovedsak dreier seg om konkurransedelen i Rytmisk Gymnastikk (RG) i Haugesund Turnforening. Klubben hadde over 1500 medlemmer i 2020 og 48 ansatte (fire fast og 44 trenere på kontrakt).

– Jeg ser direkte hver dag hva som skjer og ønsker å se en endring i turnhallen, sier Eline-Sofie Lende-Aarbogh, én av brevskriverne.

Hun var aktiv gymnast i foreningen fra 2004 til 2014. I dag er hun med-trener for RG-konkurransepartier i foreningen.

Brevet er undertegnet av 97 personer. De 94 øvrige personene som har undertegnet brevet ønsker å være anonyme. De er blitt oppfordret til å lese brevet nøye, ifølge Hetland, Bjelland og Lende-Aarbogh.

– Jeg visste ikke at vi var så mange. Disse underskriftene har vi samlet på litt under en uke, forteller Lise Marie Vikse Bjelland.

Hilde Dalen har vært styreleder for Haugesund Turnforening de siste 11 årene, siden 2010. I brevet blir det rettet skarp kritikk mot styrelederen.

Under årsmøtet 14. april sa Dalen ja til å inneha vervet ett år til.

– Vi tar det på alvor. Selvfølgelig gjør vi det. Vi jobber med saken, sier Hilde Dalen, konfrontert med deler av brevets innhold.

Mandag 3. mai vedtok styret i Haugesund Turnforening å be Norges idrettsforbund (NIF) om rådgiving.

To personer fra styret, nestleder Ingeborg Meling og varamedlem Linda Furevik, har fått i oppgave å være saksbehandlere. De skal - etter råd fra ansvarlig rådgiver Håvard B. Øvregård i Norges Idrettsforbund - innhente informasjon om forholdene som fremkommer i TV 2s program og det ferske brevet.

– Vi håper de som har hatt negative opplevelser vil snakke med oss, slik at vi kan følge opp. Vi ønsker at dette kan gjøre turnforeningen bedre, svarer Linda Furevik på spørsmål om hvilket mandat hun og Meling som saksbehandlere er gitt.

– Vil dere takke ja til invitasjonen om å snakke med klubben?

– På nåværende tidspunkt stiller vi, og flere andre varslere, oss noe tilbakeholden til å snakke med klubben. Dette handler om frykt for konsekvenser. Vi har sett hvordan varslere er blitt behandlet og hvordan de har håndtert dette tidligere, svarer Hanna Hetland, Lise Marie Vikse Bjelland og Eline-Sofie Lende-Aarbogh.

SPESIALRÅDGIVER: Håvard B. Øvregård er NIFs ansvarlig rådgiver for Haugesund Turnforening etter foreningens vedtak 3. mai om å søke hjelp hos NIF.

– Turnforeningen må vise at de tar denne saken på alvor. De må være ryddige, slik at varslerne føler seg trygge på at de kan snakke, tilføyer de.

Ingeborg Meling var styremedlem i klubben fra 2018, frem til hun under årsmøtet 14. april ble valgt til nestleder. Hun har imidlertid «tjent foreningen hele livet», i ulike sammenhenger, fra hun var fire-fem år.

– Har du vært vitne til trakassering og kritikkverdige hendelser i foreningen?

– Jeg kan ikke akkurat si det. Men vi må ta dette på alvor og undersøke det nøye. Dette er en trist sak for de involverte og klubben, svarer Ingeborg Meling.

På spørsmål om hvorfor klubben og Dalen som styreleder ikke har tatt varslene på alvor tidligere, slik brevskriverne hevder, svarer Dalen at styret ikke har mottatt henvendelser de har oppfattet som varsler.

Siden 2016/2017 har klubben prøvd å være særlig bevisst utfordringer rundt ulike typer «uenigheter, konflikter og diskusjoner», ifølge Hilde Dalen.

Styreleder Hilde Dalen forteller at hun har «ringt rundt» og snakket med de som var i turnforeningen i Hanna Hetlands tid som aktiv.

– De har opplevd det forskjellige, sier hun.

I det nevnte brevet hevdes det at Dalen «har ringt rundt til tidligere utøvere i et forsøk på å undergrave de påstandene som kom frem i episoden (TV 2-programmet). Dette er en høyst uprofesjonell måte å behandle varslere på, som åpenbart skaper frykt».

– Har du, ved å ringe rundt, lagt utilbørlig press på dem?

- Nei, det er ikke min opplevelse, men jeg er åpen for at enkelte kan ha følt det sånn. Intensjonen var å få mer innsikt i saken, svarer Hilde Dalen.

Hun vedgår at antallet som har undertegnet brevet til klubben er «ganske mange» og understreker at hun «ikke skal si» at det aldri har vært noe.

– Det har det vært, sier styrelederen.

Hun mener episodene det refereres til kan skyldes språklige misforståelser og kulturforskjeller, fordi noen trenere har kommet til klubben fra utlandet. Hilde Dalen påpeker også at «det er press i denne idretten», og at det gjelder all konkurranse- og toppidrett, som hun uttrykker det.

– Å finne den riktige balansen mellom en krevende treningshverdag og barns behov for trygge rammer er komplisert. Det krever mye av de voksne. I Haugesund Turnforening har man ikke klart å finne denne balansen, og dette har ført til at vi nå er over 90 utøvere/vitner som velger å gi en klar beskjed, svarer Hanna Hetland, Lise Marie Vikse Bjelland og Eline-Sofie Lende-Aarbogh.

– Dersom språket og treningskulturen til trenerne er så dårlig at det utløser disse situasjonene, har hun sviktet også her, hevder de og sikter med «hun» til styrelederen.

Dalen viser også til brukerundersøkelser blant klubbens medlemmer – i 2017 og nå nylig – der svarene skal tilsi at «det ikke var så stor misnøye som det vises her» og at «ingen er misfornøyd» i henhold til siste undersøkelse.

Hanna Hetland, Lise Marie Vikse Bjelland og Eline-Sofie Lende-Aarbogh hevder at «flere» la ved «varsler» i 2017-brukerundersøkelsen. De mener også at varslingsfrykt hemmer verdien av undersøkelsene.

– Vi har sett spørsmålene som ble stilt i årets undersøkelse. Vårt inntrykk er at kvaliteten på undersøkelsen er for dårlig til å kunne gi et representativt svar på folks opplevelser, sier de tre.