Ny dopingtest klar til bruk: – En kjempefordel

Norske eksperter innenfor dopingtesting og -analyse beskriver et helt nytt prøvetakingsmateriale – kalt DBS – som kjempefint og en kjempefordel i jakten på juksemakere i idretten.

KJAPT OG SMERTEFRITT: «Tørkede bloddråper» -metoden – forkortet DBS – er allerede i bruk for innhenting av dopingprøver. Ved prøvetaking i idretten vil det være en kontrollør til stede, mens prøvetaking på treningssentre kan overvåkes online via skjerm (bildet).

– DBS har mange fordeler. Det er veldig enkelt å innhente prøvene, det skjer raskt og det er lite inngripende. Det betyr at mange vi kan velge ut mange til dopingkontroll. Det er jo spennende, og en kjempefordel i noen sammenhenger, sier forskningssjef Fredrik Lauritzen i Antidoping Norge (ADNO).

Han opplyser at ADNO har innhentet 20 DBS-prøver i norsk idrett denne høsten. I tillegg er metoden tatt i bruk i forbindelse med dopingkontroller på treningssentre som deltar i Rent Senter programmet.

Han tilføyer at den i større grad vil bli rullet ut i løpet av høsten og at det vil bli tatt flere prøver med den fremover.

– Nå får vi enda et verktøy. Det er kjempefint. Den enkle prøvetakingsmetoden åpner for at det kan bli tatt prøver av utøvere som det ellers ikke ville tatt prøver av, sier leder av Norges laboratorium for dopinganalyse, Yvette Dehnes.

Hun forklarer at det med den nye prøvematriksen – eller prøvematerialet – DBS (dried blood spots; «tørkede bloddråper» oversatt til norsk) er mulig å påvise steroidestere direkte, i motsetning til i urin. Det er derfor en veldig aktuell analyse for påvisning av doping med testosteron, det naturlige mannlige kjønnshormonet som det i idretten er forbudt å tilføre kroppen. Yvette Dehnes forteller at de nå er i gang med å utvide analysemenyen for DBS, som blant annet vil kreve mindre lagringsplass enn urin og serumprøver.

NETT SAK: Det fins flere typer prøvetakingsmateriale for DBS-metoden. Denne, et stikk i overarmen, vil antagelig bli mest brukt.

– En annen stor fordel er den gode stabiliteten over tid for stoffer i DBS. Dette gjør transport uten kjøling mulig og er gunstig for re-analyse etter langtidslagring, forklarer hun.

Bruk av DBS i dopingkontroller ble, med noen forbehold, godkjent av Det internasjonale antidopingbyrået WADA i fjor høst. Dette fordi blodprøver, inkludert DBS, tatt konkurransedagen gir et mye bedre øyeblikksbilde av nylig inntatte dopingmidler enn en urinprøve.

Norges laboratorium for dopinganalyse ble akkreditert for analyse av DBS i mars i år. DBS ble presentert for et større publikum under Antidoping Norges forskningsseminar onsdag.

– En håndfull land har begynt å teste den ut. Norge er blant de første. Den kommer til å bli vanligere og vanligere, sier ADNO-forskningssjef Fredrik Lauritzen.

Først og fremst i det han betegner som kraftidrettene, fordi metoden foreløpig er mest velegnet for å avdekke forbudte stoffer som det blir antatt at utøvere i disse idrettene bruker – blant andre anabole steroider.

Yvette Dehnes forklarte under seminaret hvordan den fungerer. Kort sagt er den enkel i bruk i analysesammenheng, samt lite belastende og tilnærmet smertefri for den som avlegger DBS-prøve.

Les også

Studie på syklister: Hevder doping-grensene er blitt tøyd med smertestillende

Et stikk i overarmen eller fingertuppen gir nok blod – vel å merke tørket blod – til at «dopingjegerne» skal kunne analysere DBS-prøven for forbudte stoffer. Lederen for Norges laboratorium for dopinganalyse understreker at «dried blood spot» ikke må sees på som en erstatning for urinprøver, men som et supplement. Det er et supplement. Fordi, som Dehnes sier, «vi» kan fremdeles påvise mye mer i urin.

I og med at DBS gir et lite volum å analysere fra, går det utover sensitiviteten. Den er større i urin og ordinære blodprøver.

Les også

Dopingjeger: – Lettere å slippe unna under en pandemi

For en utøver kan det etter en konkurranse ta lang tid å få avlagt tilstrekkelig mengde urin. Det kan også oppleves ubehagelig å måtte avgi den i påsyn av en kontrollør, som er påkrevd. DBS-metoden eliminerer ventetid. Den kan for yngre utøvere fungere som en mykere introduksjon til dopingkontroll.

Et større antall kan også testes, for eksempel under mesterskap. Antidoping Norge skriver dette på sin hjemmeside om DBS: «Derfor kan for eksempel et treningssenter gjennomføre testen selv, mens dopingkontrolløren fra Antidoping Norge er med via skjerm.»

Antidoping Norge har allerede gjort flere DBS-tester på treningssentre. Fredrik Lauritzen mener kostnadene ved bruk av den nye metoden vil bli lavere først og fremst fordi den reduserer kontrollørenes tidsbruk, som ved tradisjonell prøvetaking er den mest kostnadskrevende.