Sport

Omfattende golfjuks får ingen konsekvenser

Norske golfklubber har jukset for å slippe unna avgifter til forbundet. Men jukset er så omfattende at det ikke får noen konsekvenser!

JUKS: Det har vært mye juks i norske golfklubber. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
  • Arne Hole

Når medlemskontingenten skal inn, lønner det seg for golfklubbene å ha flest mulig medlemmer. Når forbundet skal ha sin del av inntektene, lønner det seg å ha færrest mulig medlemmer…

Omtrent slik kan det oppsummeres når golferen.no avslører at svært mange norske klubber har jukset med antall medlemmer og antall familieabonnement på medlemsbladet Norsk Golf – de to faktorene som avgjør hvor stort beløp klubbene må betale til NGF.

«Klubbene rapporterer jevnlig tallene til NGF, som så fakturerer klubbene på bakgrunn av de oppgitte tallene.

Det har i mange år vært spekulert i om ikke en del klubber systematisk har underrapportert når det gjelder medieavgiften, og dermed har spart betydelige beløp.

Sist høst gjennomførte derfor NGF en kontroll av klubbenes rapportering på medieavgift. I kontrollen kom det fram at det har var til dels betydelig underrapportering fra klubbene om hvor mange husstander som skal motta Norsk Golf», skriver golferen.no.

For dyrt å straffe

Til tross for at alle klubbene bevisst eller ubevisst har rapportert feil til NGF, trenger de ikke å engste seg for straff. Forbundet fastslår nemlig at det vil føre til en betydelig arbeidsbelastning både for klubbene og NGF hvis alle skal anmeldes.

Lovutvalget, som har rapportert til NGFs styre, skriver at kostnadene ved videre saksgang og anmeldelse blir så store at det ikke lar seg forsvare målt opp mot det NGF vil oppnå. Klubbledere med dårlig samvittighet kan derfor puste lettet ut.

«Lovutvalget anbefaler derfor ikke NGFs styre å forfølge saken videre, og påpeker at underrapportering ikke vil bli noe problem framover siden golftinget i 2013 vedtok å slå sammen NGF-kontingenten og medieavgiften til én avgift», avslutter golferen.no.

Les mer om

  1. Golf