Norsk Rikstoto slås ikke sammen med Norsk Tipping: Fortsetter som eget selskap

Regjeringen har landet på å videreføre dagens modell for organisering av hestespill når Norsk Rikstotos konsesjon utløper i 2021.

Norsk Rikstoto skal fortsatt tilby hestespill etter 2021. På bildet kusk Tom Erik Solberg og Odd Herakles.

Under arbeidet med ny pengespillov har regjeringen vurdert om hestespill burde overføres til Norsk Tipping fra nyttår 2022. Konklusjonen er at dagens modell videreføres, og at Norsk Rikstoto dermed fortsetter som eget spillselskap.

– Vårt hovedanliggende er å sikre en ansvarlig og sammenhengende spillpolitikk. I forbindelse med lovprosjektet var det derfor naturlig å vurdere om organiseringen med hestespill i et eget spillselskap er den beste løsningen for å gjøre dette. Etter en grundig helhetsvurdering har vi kommet frem til at hestespillene bør forbli hos Norsk Rikstoto, sier kulturminister Abid Raja (V) og legger til:

– Samtidig vil vi gjøre noen grep i den nye pengespilloven for å øke ansvarligheten og den offentlige kontrollen med hestespillene, til føyer han.

Les også

Håndballsøstrene kranglet som små. Nå må proffspillerne tøyle temperamentet.

Kulturminister Abid Raja (V) mener at videreføring av Norsk Rikstoto som eget spillselskap er den beste løsningen for hestespillnæringen.

Kulturdepartementet har samarbeidet tett med Landbruks- og matdepartementet i saken. Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) mener dagens løsning er den beste for norsk hestesport.

– Hestemiljøet er viktig for mange over hele landet, og hesteorganisasjonene har ytret et sterkt ønske om å ha et eget spillselskap dedikert til spill på hest. Vi mener at modellen vi har i dag er egnet til å sikre en ansvarlig pengespillpolitikk for fremtiden, sier hun.

Kulturdepartementet skal etter planen sende et forslag til ny pengespillov på høring senere i år. Det vil inneholde konkrete forslag når det gjelder hestespill.