Sport

Bill. mrk.: Golfspillere søkes

Etter at golfbølgen skylte inn over Norge, er det bygget 28 golfbaner i Oslo og Akershus. Nå sliter klubbene med å fylle medlemslistene. Dermed blir terskelen for å spille på prestisjebanene rundt hovedstaden stadig lavere. <span style="font-size:12px;color:#006600; font-weight:bold">Debatt: <a href="http://debatt.aftenposten.no/Thread.asp?GroupID=76&amp;Group=Golf">Golf</a></span>

  • David Vojislav Krekling

Det er slutt på de tider da folk villig punget ut med over 100 000 kroner i tillegg til skyhøye årsavgifter for å spille golf. Det har eierne av de 28 golfanleggene i Oslo og omegn — og spillerne som kjøpte seg inn da golfaksjene var på topp - smertelig fått erfare. For til tross for at aksjer som før ble omsatt for opp mot 120 000 kroner stykket nå selges til 25 000 kroner, og til tross for at baner som Østmarka golfklubb prøver å selge sine gjenstående aksjer for 15 000 kroner stykket mens deres egne medlemmer forsøker å kvitte seg med tilsvarende andeler for 4000 kroner, nekter flertallet av golfspillerne å betale prisen de lokale anleggene krever. De finner billigere alternativer.- Det er en terskel for hvor mye nybegynnerne ønsker å investere før de vet at de ønsker å fylle fritiden med golf. Samtidig koster det mye å holde gode baner. Derfor er det kun en begrenset del av befolkningen som har råd til denne typen investeringer, sier Helge Toft, daglig leder i Haga Golf.

Billige klubber.

Løsningen for flertallet er medlemskap i en billig klubb utenfor eget område. Da betaler man en minimal innmeldingsavgift og lite i årsavgift, og man kan gjestespille på hovedstadsbanene mot et mindre beløp (greenfee). Resultatet for banene i Oslo og Akershus er at de samlet mangler rundt 4000 medlemmer før medlemskapsbøkene er fulle. Men samtidig med at golfklubbene ikke klarer å få medlemmer nok, hevder Norges Golfforbund at hovedstadsområdet trenger flere baner.- De banene vi har i dag har langt fra nok kapasitet til å dekke etterspørselen fra golfspillere bosatt i Oslo og omegn, sier Pål Melbye, avdelingsleder for anlegg i Norges Golfforbund. Forbundet mener medlemslekkasjen til utenbysklubbene gir et skjevt bilde av hvor stort behov det er for anlegg til golfhungrige innbyggere i to av Norges mest folketette fylker.

Spiller lite.

Slike utsagn får golfekspertisen i Norge til å lure på om forbundet lever i en drømmeverden eller om de nekter å se realiteten i øynene. Ifølge statistikk som Mørk Golf i Spydeberg og flere andre store golfklubber har laget, er nemlig spillerhyppigheten - i likhet med betalingsvilligheten hos golfspillerne - laber.- En tredel av norske golfspillere går mellom null og fire runder pr. år. Neste tredel spiller 12 ganger eller sjeldnere i samme periode, sier Peder Mørk, daglig leder i Mørk Golf.Han mener det er helt feil av forbundet å gi fjernmedlemskap skylden for at lokale og dyre golfanlegg ikke klarer å fylle medlemslistene sine.- Hadde fjernmedlemmene ønsket å være medlem i lokale klubber, og om de hadde ønsket å betale prisen for å drifte en 18-hulls bane, hadde det kanskje vært for liten kapasitet med dagens anlegg. Det blir det imidlertid meningsløst å forholde seg til. Poenget er jo nettopp at denne gruppen spiller mellom tre og fire runder i året og derfor ikke er interessert i å bruke så mye penger på denne hobbyen, sier Mørk.

Mindre anlegg.

Golfforbundet holder imidlertid på sitt. De mener fremtiden ligger i én eller to store baner til i Oslo og Akershus, samt en satsing på små anlegg. Mørk er skeptisk:- Etableres det så mange baner som det er planer for nå i dette området, kommer vi helt sikkert til å få baner som går utfor stupet økonomisk. Jeg ser det litt annerledes, nemlig større satsing på såkalt greenfee-medlemskap, der du betaler en mindre årsavgift for å stå i en klubb, samtidig som du må betale hver gang du spiller. Dermed blir du medlem av den lokale klubben uten å måtte betale en høy inngangsbillett. Kommer den dagen da du ønsker å kjøpe deg inn i et anlegg, er det lett å gjøre det i den lokale klubben du allerede har medlemskap i.

Les også

  1. - Mest opptatt av trimmen

  2. - Bogstad er Norges beste bane

- 75 prosent av norske golfspillere går mellom null og fire runder pr. år, sier Peder Mørk i Mørk Golf. &lt;sig&gt;Peder Mørk

Les mer om

  1. Golf