Sport

Topptrener siktet for mishandling av egne barn

En topptrener i en av Norges større idretter er satt i varetekt på grunn av brudd på barnevernsloven. Også hans kone er fengslet.

  • Arne Hole

Det var etter anmeldelse fra områdets barnevernstjeneste og barnevernsvakt at politiet pågrep moren 24. oktober og satte henne i varetekt. Dagen etter ble også mannen pågrepet og satt i varetekt. De to holdes adskilt for at de ikke skal få anledning til å samordne sine forklaringer. Paret er i 40-årene.

Retten finner at landslagstreneren med skjellig grunn kan mistenkes for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder.

Saken er helt i en innledende fase og aktor Nora Eek-Nielsen har påpekt at det er en rekke personer, bl.a. meldere til barnevernet, som har verdifull informasjon som kan belyse forholdet. Mange av dokumentene i barnevernssaken er allerede gjort kjent for foreldrene, men det er siktelsen nå som særlig aktualiserer bevisforspillelsesfaren.

Frykter for jobben

I kjennelsen fra Oslo Tingrett heter det at den siktede mannen har redegjort for sin finansielle situasjon. Han er selvstendig næringsdrivende og topptrener.

Siktede har forklart at han trolig vil miste jobben om han fengsles for en lengre periode. For å redusere faren for store økonomiske problemer, med mulig salg av huset som en konsekvens, vil retten redusere fengslingstiden til to uker. En slik fengslingsperiode vil ikke være uforholdsmessig på bakgrunn av den svært alvorlige siktelsen.

Moren er varetektsfengslet for fire uker.

Mannens arbeidsgiver var ikke informert om forholdet da Aftenposten tok kontakt torsdag formiddag. Treneren er ikke fast ansatt i det aktuelle forbundet, men har et engasjement på timebasis.

På ettermiddagen ringte den informasjonsansvarlige i forbundet tilbake til Aftenposten og meddelte at man ikke foretar seg noe før det kommer mer informasjon. Forbundet kjenner saken bare gjennom mediene.